Ciekawostki o owadach

Ciekawostki

27 Ciekawostek o Robakach

Arystoteles zdał sobie sprawę z ogromnego znaczenia robaków, nazywając je „jelitami ziemi”, ale wiemy bardzo mało o ich rozmieszczeniu i preferencjach.