Australia i Oceania

Oceania odnosi się do Australii i wysp Pacyfiku, które leżą pomiędzy archipelagiem Hawajskim a Wyspami Marianasa na północy, Wyspą Wielkanocną na wschodzie, Nową Zelandią na południu i Nową Gwineą na zachodzie.

Granice te są zasadniczo etnologiczne i pod pewnymi względami arbitralne. Chociaż tylko kilku badaczy uważa, że istniały znaczące ludzkie węzły przesiadkowe – biologiczne lub kulturowe – pomiędzy tym regionem a Amerykami, zachodnia granica nie jest bynajmniej określona.

Przed erą kolonialną mieszkańcy Marianów i Karolin Zachodnich wydają się mieć niewiele lub nic wspólnego z Ryukyuanami na północy, ale ich relacje z Filipinami są wyraźnie widoczne w języku, kulturze i fizyce. Jeszcze bardziej widoczne są połączenia między Nową Gwineą, a wyspami na zachód od niej; w rzeczywistości Moluki stanowią strefę przejściową.

W Australii klimat nigdzie nie osiągnął takiego poziomu, że jakakolwiek duża strefa jest całkowicie niezdatna do zamieszkania. W rzeczywistości ludność, niezależnie od klimatu, koncentrowała się raczej w miejscach, w których naturalna żywność była najbardziej obfita, tj. na wilgotnej i tropikalnej północy, jak również w umiarkowanie na południowym wschodzie.