54 ciekawostki o Pszczołach dla dzieci

pszczoła

Pszczoły to monofiletyczna grupa owadów, które nie mają ustalonej rangi taksonomicznej. Znajdują się one w obrębie nadrodziny Apoidea i należą do rzędu błonkoskrzydłych. Przedstawiamy interesujące ciekawostki, fakty i ważne informacje o Pszczołach.

1. Pszczoły są bardzo blisko spokrewnione z grzebaczami, które dawniej uważano za należące do rzędu błonkoskrzydłych.

2. Pszczoły należą do grupy żądłówek.

3. Pszczoły to gatunek, który wyewoluował z form, które karmiły swoje potomstwo pokarmem pochodzenia zwierzęcego.

4. Niemal wszystkie gatunki pszczół, które występują w postaci larw oraz w postaci dorosłych owadów, żywią się pokarmem pochodzenia roślinnego.

5. Zaledwie tylko kilka gatunków pszczół z rodzaju Trigona żywią się pokarmem o pochodzeniu mięsnym.

6. Za źródło białka dla pszczół służy zwykle pyłek, a źródłem energii, czyli cukrów, jest nektar.

7. Poprzez żerowanie na kwiatach, pszczoły je zapylają.

8. Poza nektarem czasem pokarmem o roślinnym pochodzeniu są różnego rodzaju oleje, które zbierane są przez jeden z rodzajów pszczół.

9. Morfologiczne cechy pszczół, czyli ich cechy wyglądu zewnętrznego, to m. in. obecność rozgałęzionych włosków na ciele, a także rozszerzony i powiększony nastopek, czyli pierwszy człon stopy.

10. Cechami szczególnymi pszczół są również pyłkożerność i nektarożerność larw. Wyjątkiem są jednak pewne rodzaje pszczół, które związane są z padlinożernością lub z pasożytniczym trybem życia.

na różowym kwiecie

11. Ciekawym zachowaniem pszczół jest czyszczenie przednicz nóg przy pomocy nóg środkowych, które wyposażone są bardzo często w tzw. szczoteczkę, z łac. penicillus.

12. Do identyfikacji rodzin i rodzajów pszczół wykorzystuje się często m. in. sposób użyłkowania skrzydeł.

13. Na całym świecie znanych jest ponad 20 tys. gatunków pszczół.

14. Największa różnorodność, jak i liczebność gatunkowa tej grupy występuje w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego, a zwłaszcza w suchych regionach.

15. W całej Europie żyje ok. 2 tys. gatunków pszczół.

16. Na obszarze Polski występuje ok. 570 gatunków tych owadów.

17. Podział pszczół na przestrzeni lat zmieniał się. Jednak dzisiaj występujące na świecie pszczoły dzielą się na 7 rodzin. Są to lepiarkowate (Colletidae), pszczolinkowate (Andrenidae), smuklikowate (Halictidae), spójnicowate (Melittidae), miesierkowate (miesiarkowate) (Megachilidae), pszczołowate (Apidae) oraz Stenotritidae. Wszystkie te rodziny, z wyjątkiem ostatniej, występują również na terenie Polski.

18. Ze względu na prowadzony tryb życia pszczoły podzielić można na społeczne, pasożytnicze i samotne, z czego największą część stanowią pszczoły samotne.

19. Za najbardziej znany przykład pszczół o społecznym trybie życia uchodzić może pszczoła miodna.

20. Ok. 20 do 25 procent pszczół w Polsce stanowią gatunki pasożytnicze. Pasożytniczy tryb życia pszczół polega na tym, że nie budują one własnych gniazd, a ich potomstwo rozwija się w gniazdach gospodarzy.

przy słoneczniku

21. Do najważniejszej z ról, jaką pełnią pszczoły w przyrodzie, zalicza się zapylanie roślin kwiatowych.

22. Poszczególne gatunki pszczół mogą różnić się między sobą również m. in. tym, do którego taksonu roślin są przywiązane.

23. Pszczoły miodne zbierają nektar i pyłek oraz zapylają rośliny owadopylne, takie jak np. drzewa owocowe czy rzepak. Takie rośliny, które są surowcem dla pszczół, nazywa się miododajnymi.

24. Poza miodem pszczoły miodne produkują również m. in. wosk, mleczko pszczele czy jad pszczeli.

25. Pszczoła miodna unosi się w powietrzu dzięki dwóm parom skrzydeł, natomiast trzecia para służy im do przenoszenia pyłku.

26. Żądło jest narządem, który powstał na skutek modyfikacji narządów rozrodczych samicy.

27. Użądlenie bezkręgowca, który posiada miękkie ciało, nie powoduje większych szkód u pszczoły. Natomiast użądlenie większego kręgowca kończy się jej śmiercią.

28. Jad pszczeli, który dostaje się do ciała człowieka po użądleniu, nie jest dla niego zagrożeniem, choć powoduje obrzęk. Może być groźny w przypadku, gdy człowiek jest uczulony lub gdy użądleń jest bardzo dużo.

29. Struktura społeczna pszczoły miodnej (rój pszczeli) składa się z królowej, robotnic i trutni.

30. Pszczoły przechodzą przeobrażenie zupełne. Z jaj wylęgają się larwy, które następnie nabierają kształtu nieruchomej poczwarki. Dopiero z poczwarki, przypominającej swoim kształtem dorosłego osobnika, wykluwa się imago, czyli postać dorosła pszczoły.

Pszczoła miodna pije nektar

31. Samice wylęgają się z jaj diploidalnych, które składa matka.

32. Larwy pszczół karmione są miodem i mleczkiem pszczelim, a także papką miodowo-pyłkową.

33. Te larwy, które mają w przyszłości stać się robotnicami, mają być karmione mleczkiem tylko przez ok. 3 dni, natomiast przyszła królowa jest nim karmiona do samego przeistoczenia się w poczwarkę.

34. Pszczoły bardzo obawiają się dymu. W takiej sytuacji, kiedy do ulu wpuszczany jest dym, myślą one, że doświadczają jakiejś katastrofy.

35. Robotnice mogą składać jaja, jednak nie są one zapłodnione, gdyż ich zbiorniczek nasienny nie jest wystarczająco dobrze rozwinięty.

36. Robotnica, która składa jaja, nazywana jest trutówką.

37. Larwy przepoczwarzają się w matki po 2 tygodniach, w robotnice po 3, a w trutnie po prawie 4 tygodniach.

38. Pierwsza matka, które się wylęga, zabija pozostałe, następnie, po ok. 6 dniach, osiąga dojrzałość i odbywa lot godowy, podczas którego jest unasieniona.

39. Głównym zadaniem królowej pszczół jest składanie jaj. W tym celu jej zbiorniczek nasienny jest zapładniany przed wiele trutni podczas lotu godowego.

40. Lot godowy królowej pszczół odbywa się w ciepły, wiosenny dzień, który jest bezwietrzny, który odbywa się nawet na wysokości kilkunastu metrów, zwykle między godzinami 12 a 18.

41. Królowa wabi trutnie specjalnym zapachem, który jest wydzielany przez feromony, które trutnie wyczuwają z odległości do 100 m.

42. Bezpośrednio po akcje odbytym z królową trutnie umierają z powodu wyrwania aparatu umożliwiającego odbycie tego aktu.

43. Trutnie są w ulu wyłącznie w porze wiosennej. Jest ich średnio ok. 2,5 tys. Pozostają one zupełnie bezczynne, nie zajmują się zbieraniem pyłku, ani nie pełnią społecznej funkcji. Ich jedyną rolą jest zapłodnienie królowej, wtedy też giną.

miód

44. Te trutnie, które nie zapłodnią królowej, pomagają przy ocieplaniu gniazda do temperatury 35 stopni i zostają tam do wczesnej jesieni. Następnie są przepędzane z ula, a następnie giną z głodu i z zimna.

45. Trutnie żyją ok. 50 dni.

46. Robotnice są stałymi mieszkankami w ulu. Żyje ich tam zwykle ok. 50 tys.

47. Robotnice przez całe swoje życie posłuszne są sygnałom chemicznym wysyłanym przez królową, czyli feromonom.

48. W komorach plastra znajduje się 6 tys. jaj, 9 tys. larw i 20 tys. poczwarek.

49. Funkcjami robotnic jest m. in. pielęgnowanie larw, czyszczenie komórek, wentylowanie ula, zbieranie pokarmu.

50. Zaraz po tym, jak robotnica przepoczwarzy się, zaczyna pracować i wypełniać swoje obowiązki.

51. Bardzo ważną rolę pełnią pszczoły zbieraczki. Wędrują po okolicy i szukają miejsc, w którym będą mogły zdobyć wystarczająco dużo pożywienia. Pożywienie to jest sprawiedliwie rozdzielane pomiędzy wszystkich mieszkańców ula.

52. Robotnice z pozyskanych pyłków tworzą nie tylko miód, który przechowywany jest w celu robienia zapasów na dni bez pożywienia, a drugim materiałem jest wosk, który służy jako materiał budulcowy.

53. Pszczoła robotnica zostaje pszczołą zbieraczką po ok. 21 dniu życia. Każda z nich obiera sobie tylko jeden rodzaj pyłku i tylko ten znosi do ula.

54. Jak się nazywa pszczoła bez czoła? Psz.

4.7/5 - (liczba ocen: 3)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.