Afryka

Afryka

23 ciekawostek o Algierii

Pustynia Sahary obejmuje swoim zasięgiem ponad cztery piąte Algierii. Z tego powodu ponad 90 procent ludności mieszka na wybrzeżu, co stanowi zaledwie 12 procent kraju.

Afryka

10 mało znanych ciekawostek o Sudanie

Sudan jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Afrykańskiej, Ligi Państw Arabskich, Organizacji Współpracy Islamskiej, a także obserwatorem Światowej Organizacji Handlu.