Turcja

Europa

100 Ciekawostek o Turcji

Republika Turcji znajduje się na pograniczu dwóch kontynentów – Azji Mniejszej oraz  Europy Południowo-Wschodniej, choć należy dodać, że europejska część