Karpacz

Polska

16 ciekawostek o Karpaczu

Według różnych opracowań powstanie osady Karpacz powiązane jest z niedalekimi Kowarami gdzie wytapiano żelazu, a do tego potrzebny był węgiel drzewny.