Unia Europejska

Europa

38 Ciekawostek o Unii Europejskiej

Unia Europejska (UE) jest federacją gospodarczo-polityczną składającą się z dwudziestu siedmiu państw członkowskich, które prowadzą wspólną politykę w kilku dziedzinach.

Europa

Co to jest Unia Europejska

Unia Europejska jest organizacją zrzeszającą 28 państw europejskich w sensie gospodarczym i politycznym. Ugrupowanie powstało 1 listopada 1993 roku na mocy traktatu z Maastricht.