Europa

Co to jest Unia Europejska

Unia Europejska

Unia Europejska jest wyjątkową organizacją zrzeszającą 28 państw europejskich w sensie gospodarczym i politycznym. Ugrupowanie powstało 1 listopada 1993 roku na mocy wcześniej podpisanego traktatu z Maastricht.

Początkowy czysto gospodarczy charakter unii z czasem przekształcił się w organizację zajmującą się różnymi sferami politycznymi rozpoczynając od stosunków zewnętrznych i bezpieczeństwa a kończąc na ochronie środowiska i zdrowia.

Początki Unii Europejskiej w założeniu polegały tylko na zacieśnieniu współpracy gospodarczej między sześcioma państwami : Niemcami, Francją, Belgią, Włochami, Luksemburgiem i Niderlandami.

Stopniowe rozszerzenie unii na kolejne 22 państwa sprawiło, że w Europie powstał ogromny rynek zwany wewnętrznym, co znacznie ułatwiło wymianę gospodarczą między państwami członkowskimi.

Dzięki Unii Europejskiej obywatele Europy mogą swobodnie podróżować i pracować poza granicami swojego państwa na terenie innych krajów europejskich.

Członkostwo w Unii Europejskiej niesie za sobą niezliczoną ilość korzyści, ale wiąże się także z pewnymi obowiązkami. Warto wiedzieć, co tak naprawdę zyskuje nasze państwo dzięki tej organizacji i jak można wykorzystać to, co oferuje.

Zadania Unii Europejskiej

Unia Europejska zajmuje się bardzo wieloma sprawami politycznymi dotyczącymi państw członkowskich. Działania podejmowane przez UE dzielą się aż na 35 obszarów.

Jednym z najważniejszych obszarów działalności tej organizacji jest ujednolicanie gospodarki a także wprowadzanie w kolejnych krajach wspólnej waluty – euro, co ma na celu wzrost i stabilność gospodarczą, a także zapewnienie odpowiednich warunków życia we wszystkich krajach Europy.

Bardzo ważnym w ostatnim czasie tematem prac Unii Europejskiej było stawienie czoła wzywaniom związanym z dużym ruchem migracyjnym przy jednoczesnym zapewnieniu Europie bezpieczeństwa. Ugrupowanie zajmuje się także rozwiązywaniem wszelkich konfliktów międzypaństwowych i problemów wewnętrznych.

Według założeń, państwa członkowskie dzięki Unii mogą być jednogłośne w sprawach światowych i podejmować jednomyślne działania. Unia Europejska sprawuje kontrolę nad wieloma obszarami gospodarczymi a także zapewnia różnego rodzaju dotacje na spore inwestycje.

Wspiera rozwój rolniczych obszarów wiejskich a także tworzenie w nich nowych miejsc pracy. UE prowadzi cały szereg działań w celu ochrony środowiska i zapobieganiu negatywnym skutkom zmiany klimatu. Dzięki restrykcyjnym przepisom Unii Europejskiej w Europie znacznie ograniczono emisję gazów cieplarnianych a także zmniejszono ilość szkodliwych odpadów.

Organizacja chroni także nasze wody – morza i oceany znajdują się pod stałą obserwacją, by nie dopuścić do zbyt wysokiego zanieczyszczenia. Duży obszar działań stanowi także energetyka, szczególnie odnawialne źródła energii.

Elektrownie wiatrowe, słoneczne oraz inne alternatywne ekologiczne rozwiązania są bardzo często w dużej mierze finansowane przez unię, ponieważ są zgodne z założeniami ochrony środowiska i pomagają dbać o naszą planetę.

UE skupia się także na zapewnieniu obywatelom Europy godnego życia na dobrym poziomie, a także o edukację i rozwój najmłodszych. Ogromne inwestycje i projekty Unii Europejskiej dotyczą w dużej mierze służby zdrowia oraz oświaty.

Jakie są korzyści płynące z członkostwa UE?

Dla przeciętnych obywateli państw członkowskich przynależność do Unii Europejskiej także ma znaczenie.

UE dąży bowiem do tworzenia nowych i lepszych miejsc pracy, stara się systematycznie poprawiać jakość kształcenia w szkołach, finansuje wiele projektów obywatelskich a jednym z jej głównych celów jest zapewnienie obywatelom Europy godnego i w miarę możliwości wyrównanego poziomu życia.

Szczególnie istotne działania są prowadzone w celu kształcenia i wspierania ludzi młodych. Przykładem jest program „Erasmus+”, dzięki któremu młodzież może uczyć się, szkolić język i zdobywać doświadczenie zawodowe poza granicami swojego państwa.

Unia Europejska wspiera także różnego rodzaju ciekawe badania naukowe, które nie mogłyby zostać przeprowadzone bez finansowej pomocy ze strony organizacji.

Młodzi ludzie mogą też korzystać ze specjalnych dotacji UE na utworzenie własnej działalności gospodarczej. Jest to bardzo korzystna i potrzebna inwestycja, ponieważ bardzo często głowy młodych ludzi są przepełnione wspaniałymi pomysłami, tylko brakuje im pieniędzy na realizację wielkich rzeczy.

Unia wychodzi obywatelom naprzeciw i dopuszcza także możliwość składania propozycji na inwestycje przez obywateli. Umożliwia to Europejska Inicjatywa Obywatelska.

Polska w Unii Europejskiej

Nasze państwo jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Korzyści przystąpienia Polski do tego ugrupowania są ogromne.

15 lat członkostwa przyniosło za sobą rozwój w wielu sektorach gospodarczych naszego kraju, m. in. w sektorze rolnictwa. W

Tym czasie powstały miliony nowych miejsc pracy, wybudowano tysiące kilometrów nowych dróg, powstały nowe elektrownie wiatrowe. To tylko niektóre z korzyści jakie przez lata czerpała Polska.

Ministerstwo Finansów informuje, że w latach 2004 – 20016 Polska otrzymała od Unii Europejskiej środki w wysokości ponad 130 mld euro. Są to ogromne pieniądze ulokowane w przemyślanych inwestycjach, których efekty będą nam służyć przez wiele lat.