Ciekawostki

15 interesujących ciekawostek o Królowej Jadwidze

Jadwiga Andegaweńska

Jadwiga Andegaweńska pochodziła z węgierskiego, królewskiego rodu, a w wieku zaledwie kilkunastu lat została koronowana na władcę Polski. Zmarła młodo, jednak do dziś czczona jest jako jeden z największych i najważniejszych władców kraju. Przedstawiamy 15 ciekawostek o Królowej Jadwidze:

Zobacz też -> Ciekawostki o Władysławie Jagielle

1. Choć nie jest znana dokładna data narodzin Jadwigi Andegaweńskiej, urodziła się ona na przełomie 1373 i 1374 roku. Była najmłodszym dzieckiem Elżbiety Bośniaczki i króla Węgier Ludwika Węgierskiego.

2. Jadwiga była doskonale wykształcona, a nauki pobierała już od najmłodszych lat na dworze w Budzie. Potrafiła czytać i pisać, interesowała się malarstwem, muzyką i sztuką, posługiwała się również kilkoma językami obcymi.

3. W 1378 roku odbyły się oficjalnie zaręczyny Jadwigi z Wilhelmem Habsburgiem (który w przyszłości miał dostać przydomek „Uprzejmy”). Jadwiga miała wówczas 4 lata, zaś Wilhelm zaledwie 8. Zaręczyny, choć poprzedzone formalną uroczystością i podpisaniem umów między rodami, nie były jednak nierozerwalne, jednak zerwanie obietnicy zaślubin miało się wiązać z koniecznością wypłacenia drugiej stronie wysokiego „odszkodowania”.

4. Jadwiga, choć nazywana królową, pełniła w Polsce władzę na równi ze swoim małżonkiem (czyli de facto objęła urząd króla Polski). Ustalone to zostało w 1982 roku, a już dwa lata później Jadwigę Andegaweńską koronowano na polskiego władcę.

5. Przez pierwsze lata po objęciu władzy, krajem rządziła małopolska szlachta, wraz z Elżbietą Bośniaczką – matką nieletniej Jadwigi. To właśnie krakowscy możnowładcy doprowadzili do zerwania zaręczyn z Wilhelmem Uprzejmym i przekonali Jadwigę do ślubu z Władysławem II Jagiełło. Decyzja ta uwarunkowana była politycznie i mogła skutkować trwałym połączeniem Polski i Litwy.

6. Jadwiga znana jest ze swojego ogromnego wpływu na kulturę Polski. Na jej dworze często gościli intelektualiści i artyści z całej Europy. Jej działalność obejmowała również fundowanie budowy nowych szpitali, kościołów i klasztorów, a z biegiem czasu doprowadziła do powstania pierwszego fakultetu teologicznego na Uniwersytecie Krakowskim.

7. Kobieta była inicjatorką powstania pierwszej przełożonej na język polski wersji Księgi Psalmów.

8. Jedynym dzieckiem Jadwigi i Władysława była Elżbieta Bonifacja. Dziewczynka zmarła w wieku zaledwie trzech tygodni – historycy spekulują, że powodem śmierci dziecka mogła być infekcja, która wdała się w trakcie porodu.

9. Jadwiga Andegaweńska była bardzo religijna i wierząca. Regularnie uprawiała tzw. umartwiania, fundowała kościoły oraz przyjaźniła się z katolickimi duchownymi.

10. Królowa była beatyfikowana i kanonizowana przez Jana Pawła II pod koniec XX wieku. Jest to również jedyny władca Polski, który dostąpił tego zaszczytu.

11. Do dziś w krakowskich muzeach można zobaczyć niektóre pamiątki po królowej, w tym atrybuty władzy (berło i jabłko) oraz racjonał św. Jadwigi. Do dziś zachował się także oryginał przełożonej na język polski Księgi Psalmów, który znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

12. Królowa Jadwiga to jedyny władca w historii Polski, który przez kościół katolicki uznawany jest za patrona kraju.

13. W XX wieku przeprowadzono badania szkieletu Jadwigi Andegaweńskiej, które wykazało, że kobieta była bardzo wysoka: mogła mierzyć nawet 180cm wzrostu, co na czasy średniowieczne było niemal niespotykane wśród kobiet.

14. Jadwiga Andegaweńska zmarła 17 lipca 1399 roku w Krakowie, a przyczyną jej śmierci było prawdopodobnie zakażenie, do którego doszło w trakcie połogu. Badania wykazały, że mimo postawnej budowy, posiadała stosunkowo wąską miednicę, co mogło wpłynąć na przebieg porodu, a w konsekwencji nawet przyczynić się do śmierci matki i szybkiego zgonu noworodka.

15. Nagrobek Królowej Jadwigi znajduje się w krakowskiej katedrze na Wawelu.

Czytaj dalej: Ciekawostki o Jadwidze Andegaweńskiej