Ciekawostki

13 Ciekawostek o Jadwidze Andegaweńskiej

fot. Antoni Piotrowski

Wiele krajów na przełomie wieków miało władców, którzy wyraźnie zapisali się w ich historii, tak samo było i w Polsce, a to za sprawą Jadwigi Andegaweńskiej, która piastowała tron w XIII wieku. Ale o tej postaci do powiedzenia są liczne ciekawostki — Jadwiga Andegaweńska to bowiem postać, która mimo krótkiego życia naprawdę zasłużyła sobie na szacunek i pamięć.

1. Trudno jest podać dokładną datę narodzin Jadwigi — historycy przyjmują, że miało to miejsce między 3 października 1373 a 18 lutego 1374 roku. Jadwiga Andegaweńska urodziła się w Budzie (dzisiejszy Budapeszt) jako córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniackiej. Miała dwie siostry.

2. Jadwiga wywodziła się z dynastii Andegawenów, która to była boczną linią francuskiej dynastii Kapetyngów — nazwa dynastii wzięła się od tytułu hrabiego Andegawenii, noszonego przez założyciela dynastii, Karola, który był pogrobowym synem króla Francji Ludwika VIII. Andegawenowie panowali nie tylko w Polsce, ale również na Sycylii, Węgrzech i w Albanii.

3. Koronacja Jadwigi na króla Polski miała miejsce 16 października 1384 roku, kiedy to dziewczynka miała niespełna 11 lat.

4. Poślubiła Władysława Jagiełłę 18 lutego 1386 roku na Wawelu, była jego pierwszą żoną. Małżeństwo zostało zawarte po tym, jak Jagiełło dzień wcześniej przyjął chrzest święty.

5. Jadwiga zasłynęła wśród ludu swymi uczynkami. Do jej dokonań należą między innymi: odbudowa Akademii Krakowskiej w 1384 roku, utworzenie kolegium przy Uniwersytecie w Pradze, zlecenie tłumaczenia Księgi Psalmów na język polski — do dziś zachował się egzemplarz tego dzieła, zwany Psałterzem floriańskim — fundowanie klasztorów, kościołów oraz szpitali.

6. Jadwiga Andegaweńska zmarła 17 lipca 1399 roku, cztery dni po swojej nowo narodzonej córce, Elżbiecie Bonifacji, którą urodziła 22 czerwca 1399 roku. Za przyczynę zgonu w tak wczesnym połogu badacze uznają tak zwaną gorączkę połogową, która to w ówczesnych czasach zabijała co trzecią kobietę po porodzie. Pochowano ją 19 lipca 1399 roku w katedrze wawelskiej.

7. Jadwiga jest jedynym polskim władcą, który został wyniesiony na ołtarze. Pierwsza próba uczynienia ją świętą Kościoła Katolickiego miała miejsce w 1426 roku, ale zakończyła się niepowodzeniem.

8. Jej kanonizacja miała miejsce na krakowskich Błoniach 8 czerwca 1997 roku przez papieża Jana Pawła II poprzez jego czwartej pielgrzymki do ojczyzny. Choć nie został nadany jej oficjalnie ten tytuł, wiele osób uznaje ją również za patronkę Polski.

9. Przed małżeństwem z Jagiełłą insynuowane było zawarcie związku małżeńskiego z Wilhelmem Habsburgiem, z którym się zaręczyła, gdy miała pięć lat (tzw. “zaręczyny na przyszłość”). Pomysł ten popierał książkę opolski, Władysław Opolczyk.

10. Językami, jakie znała Jadwiga, były podstawy języka polskiego, łacinę, francuski i niemiecki, poza tym umiała pisać i czytać.

11. Początkowo królem Polski zostać miała starsza siostra Jadwigi, Maria. To polscy politycy, niechętni, aby mąż Marii, Zygmunt Luksemburczyk, dzierżył polską koronę, zaproponowali Jadwigę jako tę, która obejmie tron.

12. Kiedy Jadwiga postanowiła zostać żoną Władysława Jagiełły, publicznie zerwała swoje zaręczyny z Wilhelmem Habsburgiem.

13. Tym, co wyróżniało Jadwigę, był wzrost — miała 170-175 centymetrów — rude włosy oraz niesamowite umiejętności dyplomatyczne i głęboka pobożność.