Ciekawostki

10 Interesujących Ciekawostek i Faktów o Juliuszu Słowackim

Juliusz słowacki pomnik

Niniejszy artykuł został poświęcony twórczości i ciekawostkom o znanym Polaku Juliuszu Słowackim.

Żył on w epoce romantyzmu, jako poeta, dramaturg oraz epistolograf. Urodził się w roku 1809, a zmarł w 1849.

Teatr im. Juliusza Słowackiego
Teatr im. Juliusza Słowackiego

1. Zasłużony Wieszcz Narodowy

Wysokie osiągnięcia nie były wyłącznie zasługą Juliusza Słowackiego. Pochodził on z dobrego domu, rodzice jego zachowywali dużą kulturę osobistą. Wychowywał się on w wyższych sferach społecznych.

2. Profesor literatury

I również opanowanie języka Juliusz Słowacki może zawdzięczać swojemu ojcu. Ten miał wyższe wykształcenie, zaliczał się do klasy inteligentnej. Język polski był dla niego chlebem powszednim.

3. Salon literacki

Jego matka była również osobom pasjonującą się literaturą. Prowadziła ona salonik literatury. Poprzez to wpłynęła ona swoją pasją na syna. Ten zaś stał się poetą. Tworzył swoje dzieła, i zapisał się w historii epoki romantyzmu, jako wybitnie zdolny i utalentowany Wieszcz narodu.

4. Światowy człowiek

Juliusz Słowacki poprzez swoją zamożność, wpływowych rodziców, miał możliwość podróżowania. Udawał się on do wielu krajów zagranicznych. W swoim zaledwie krótkim czasie życia odwiedził takie kraje, między innymi, jak: Francja, Szwajcaria, Włochy.

5. Bogaty dorobek

I ciekawostkom, też jest to, że w tak krótkim czasie, bo przeżywszy około 40 lat Słowacki zdołał w tym czasie napisać bardzo wiele dzieł. Jego bogaty dorobek artystyczny umożliwił postawić pomnik trwalszy niż ze spiżu

6. Medycyna, a gruźlica

Przypuszczając, że gdyby gruźlica nie miała prawa miejsca, jak dziś, to jego twórczość mogła by zwiększyć się dwu lub czterokrotnie.
Gruźlica to choroba, która dziś już jest niespotykana. Zniszczyła i zabrała życie młodego człowieka, który miał przed sobą jeszcze ponad ćwierć wieku. Gdyby choroba ta była uleczalna w tamtych czasach, to mógł by on jeszcze pozostawić inteligentnych potomków. Tworzyć dalsze dzieła, może i nauczać języka polskiego, dbając o jego rozwój, proces.

7. Strata dla Polskiego Narodu

Oczywiście śmietanka, albo inaczej mówiąc elita polskiego narodu to pisarze, poeci, prozaicy, klasa inteligentna, która podnosi filary społeczeństwa. Poprzez, słaby jeszcze rozwój medycyny wielu uczonych ponosiło klęskę, traciło rodziny, dzieci, żony i musiało iść do przodu.

8. Motywacja dla późniejszych pisarzy

Twórczość Słowackiego została w najmniejszych szczegółach przeanalizowana przez innych twórców polskich. Oni pomimo, że żyli już w późniejszych epokach tworzyli i żywili się poezją Słowackiego. Dał im motywację do działania by mogli pisać jeszcze bardziej wyniośle, pozostawiając literaturę dla przyszłych pokoleń.

9. Słowacki, a języki obce i literatura zagraniczna

Poznając kulturę zagraniczną Juliusz S. posiadł wiedzę o przekładzie języka obcego, na język ojczysty. Stał się poliglotom, a to zawdzięcza wyjazdom do Włoch. Jak i również lubował się w literaturze zagranicznej angielskiej i francuskiej.

10. Poetyka rokokowa

Wielu uczonych analizuje, interpretuje na wszelkie sposoby jego twórczość. Dlatego też zauważają oni drobne szczegóły, sugerują wnioski i nimi się kierują. Opisują swoje przemyślenie tworząc również dzieła, opisy. W dwóch utworach Słowackiego zauważono poezje rokokową. Choć był on poetą romantycznym, trzymającym się kurczowo epoki romantyzmu.