Ciekawostki

10 Ciekawostek o Kazimierzu Wielkim

sylwetka Kazimierza Wielkiego
źródło: Leopold Loeffler / Wikipedia

Kazimierz III Wielki (ur. 30 kwietnia 1310, zm. 5 listopada 1370) był królem Polski w latach 1333-1370. Był synem Władysława Łokietka i Jadwigi Łęczyckiej. Był pierwszym władcą dynastii Piastów, która rządziła Polską przez ponad 300 lat.

Był jednym z najbardziej znaczących władców w historii Polski. Jego panowanie przyniosło wiele pozytywnych zmian w kraju. Przede wszystkim zapoczątkował on proces unifikacji państwa polskiego, który doprowadził do powstania jednego z najsilniejszych państw w Europie Środkowej.

Kazimierz Wielki był również mecenasem sztuki i kultury. Z jego inicjatywy powstało wiele zabytków, w tym zamek w Krakowie i kościół Mariacki. Wprowadził on również wiele reform edukacyjnych, które zapewniły Polsce wyższy poziom edukacji. Poznajcie interesujące ciekawostki o Kazimierzu Wielkim:

1. Przydomek „Wielki”

Przydomek Wielki został nadany dopiero w późniejszym okresie. A nadawano go jedynie osobom zasłużonym państwu.

2. Wprowadzenie pokoju do ziem polskich

Kazimierz Wielki poprzez swoje rządy wprowadził pokój do kraju na długie lata. Nie toczył wojen z sąsiednimi państwami. Panował nad ziemiami i sprawy państwowe zostały rozwiązywane ugodowo, poprzez dyskusje.

3. Kazimierz Wielki nie istnieje w książkach do historii w Rosji

Pomimo połączenia ziem Piastów oraz ziem Rusi Czerwonej nie ma wzmianek o tym w książkach do historii w Rosji. Uznano Polskę za okupanta ziem księstwa Halickiego. Książki do historii klas szkół podstawowych Rosji zostały zupełnie oczyszczone z historii o Kazimierzu Wielkim.

4. Statuty Kazimierza Wielkiego

Ustanowił pierwszy kodeks prawa w Polsce, zwany „Statutem Wiślickim”. Są to zbiory praw wydane przez Kazimierza III Wielkiego, króla Polski. Jedne z pierwszych na ziemiach polskich pisanych regulacji prawotwórczych, które weszły w życie w połowie XIV wieku.

5. Władysław Łokietek

Władysław Łokietek spłodził Kazimierza Łokietka dopiero w wieku 50 lat wraz z Jadwigą, która była od niego o 10 lat młodsza.

7. Żaden z synów nie mógł być następcą

Król ożenił się czterokrotnie, pomimo to nie miał on następcy tronu. A nieślubnym synom powierzył jedynie wytyczone przez siebie ziemie.

8. Bigamista

Miał cztery żony i jeszcze więcej kochanek. Czwarte małżeństwo było zarazem jego drugą bigamią. Co to bigamia? Jest to pozostawanie w związku małżeńskim z osobą, która znajduje się w innym ważnym związku małżeńskim.

9. Testament króla w dawnym języku ludowym

Król pozostawił testament. Napisał go jednak w języku, który panował w XIII wieku. Wówczas język polski odbiegał od obecnego polskiego. Dlatego też ciężko jest odczytać dokładnie co zawiera testament. Poprzez to nie do końca wiadomo, czy miał on 4, czy też 5 synów.

10. Grosz Krakowski

Środki płatnicze, jakie wówczas znajdowały się w obiegu przeszły reformę za Kazimierza II Wielkiego. W 1338 roku wprowadził on dodatkowo grosz krakowski.