Ciekawostki

20 Ciekawostek w Babiloni

Foto. Pixabay.com

Babilonia to biblijne miasto, które kiedyś było potęgą starożytnego świata. Ze względu na zapisy w Biblii kojarzy się negatywnie, jednak to państwo nie było przymiotem zła. Poznaj ciekawostki o Babilonie.

1. Język i Pismo

Babilończycy posługiwali się językiem akadyjskim, który był językiem dyplomatycznym i kulturowym Bliskiego Wschodu przez wiele wieków. Opracowali także pismo klinowe, używane do zapisywania zarówno języka akadyjskiego, jak i sumeryjskiego.

2. Matematyka i Astronomia

Babilończycy osiągnęli znaczące postępy w matematyce i astronomii. Opracowali system liczbowy oparty na bazie 60, który do dziś stosowany jest w podziale godzin i minut. Opracowali również zaawansowane kalendarze i dokładne metody obserwacji ruchów planet i gwiazd.

3. Zawieszone Ogrody Semiramidy

Jednym z siedmiu cudów starożytnego świata miały być Zawieszone Ogrody Semiramidy w Babilonie. Jednak ich istnienie jest nadal przedmiotem debat i poszukiwań archeologicznych.

4. Rozwój Medycyny

Babilończycy byli znani z rozwoju wiedzy medycznej. Używali ziół, minerałów oraz magii w leczeniu chorób. Zachowały się tabliczki z receptami i opisami zabiegów.

5. Znaczenie Handlowe

Babilon był ważnym centrum handlowym. Jego dogodne położenie na szlakach handlowych między Morzem Śródziemnym a Persją sprzyjało wymianie towarów i kulturowej.

6. Budowle Wodne

Babilończycy osiągnęli imponujący poziom w budowie systemów irygacyjnych i kanałów. Te innowacje pozwoliły na intensywną uprawę rolną na żyznych, ale suchych terenach Mezopotamii.

7. Epos o Gilgameszu

Epos o Gilgameszu, jeden z najstarszych znanych utworów literackich, powstał na terenie starożytnej Mezopotamii. Opowiada historię legendarnego króla Uruk, Gilgamesza.

8. Zastosowanie Broni Oblężniczej

Babilończycy byli jednymi z pierwszych, którzy używali zaawansowanych machin oblężniczych w prowadzeniu wojen, co świadczy o ich innowacyjności w dziedzinie inżynierii wojskowej.

9. Kultura i Sztuka

Sztuka babilońska była bogata w reliefy, rzeźby i ceramikę. Wyróżniała się szczególnie wysokim poziomem detali w przedstawieniach ludzi, bogów i zwierząt.

10. Wpływ na Późniejsze Cywilizacje

Babilon miał ogromny wpływ na rozwój kultury i nauki w starożytnym świecie, a jego osiągnięcia i tradycje były przekazywane i rozwijane przez kolejne cywilizacje, w tym przez Greków i Rzymian.

11. Sumerowie

Pierwszą ciekawostką jest to, że Sumerowie byli pierwszymi twórcami wysoko rozwiniętej starożytnej cywilizacji. Babilionia leżała na terenach należących do państwa Sumerów. Po upadku kraju Sumerów, Babilonia stała się odrębnym państwem.

12. Starożytny Babilon

Kolejna interesująca ciekawostka: starożytny Babilon leżał na żyznej równinie. Był otoczony masywnymi murami oraz fosą.

13. Babilon

Babilon był bardzo religijnym miastem. Babilończycy czcili wielu bogów, istniało aż 50 świątyń poświęconym różnym bóstwom.

14. Życie pozagrobowe

Babilończycy wierzyli w życie pozagrobowe. Ta myśl przyjęła się w wielu znanych nam religiach.

15. Kodeks Hammurabiego

W Babilionii powstał słynny kodeks Hammurabiego. Nie był on pierwszym zbiorem praw, jak często się uważa. Z dużym prawdopodobieństwem Sumerowie również mieli własne spisane prawa.

Przyjmuje się jednak, że czerpał z dorobku państwa Sumerów. „Oko za oko, ząb za ząb” to najlepsze porównanie surowego prawa.

16. Brama Isztar

Jedynym ze słynniejszych zabytków Babilonu była brama Isztar, poświęcona bogini Isztar. Obecnie jej rekonstrukcje znajdują się w Berlinie oraz w Iraku.

17. Marduk

Najważniejszym bóstwem był Marduk, bóg opiekuńczy miasta.

18. Raz w życiu

Każda młoda kobieta miała się choć raz w życiu oddać obcemu mężczyźnie w świątyni. Nie do końca wiadomo, czy chodziło już o mężatki, czy panny dopiero przed ślubem.

Według przekazów miało to zapewnić zgodę bogini Isztar na zawarcie związku małżeńskiego czy inną pomyślność. Na pewno za to przyczyniało się do rozpowszechniania chorób wenerycznych.

19. Król Nabonid

O ile większość władców babilońskich czciła Marduka, król Nabonid upodobał sobie Sina, boga księżyca. Nawet przerabiał świątynie Marduka na miejsca kultu swojego boskiego ulubieńca.

20. Upadek Babilonu

Upadek Babilonu został przewidziany przez proroka Izajasza. Pod natchnieniem wymienił nawet imię Cyrusa jako tego, który zdobędzie Babilon. Babilon upadł nagle, stało się to w ciągu zaledwie jednej nocy.

Na terenach dawnego miasta prowadzono wykopaliska, jednak w czasie wojny w Iraku, wiele zabytków zostało bezpowrotnie zniszczonych.