CiekawostkiPolska

Stare miasto Kraków ciekawostki i zabytki

Kraków jest uznawany za jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. W 2018 roku odwiedziło go 13, 5 miliona osób, pragnących poznać jego atrakcje. Jakie są najważniejsze zabytki, które warto poznać? Poniżej przedstawiamy kilka miejsc, o których nie można zapomnieć, zwiedzając Kraków.

Zagadki i zabytki Starego Krakowa

Nie da się ukryć, Kraków to miasto bogatej historii, która otacza nas z każdej strony. To tu kształtowało się przez wieki państwo polskie, tu działy się ważne dla losów Polaków wydarzenia. To również w Krakowie powstawała architektura i sztuka, które są uznawane za kanon dzieł artystycznych w naszym kraju.

Wawel – wzgórze prahistorii i królów polskich

Na Wawelu zostały znalezione jedne z najstarszych śladów osadnictwa na obszarze Krakowa. Uznaje się, że pierwsi mieszkańcy pojawili się już 100 000 lat przed naszą erą. Warowny gród powstał jeszcze w IX wieku, a najstarsze elementy zabudowy, które możemy choć we fragmentach podziwiać do dziś, pochodzą jeszcze z X wieku.

Co warto zobaczyć na wawelskim wzgórzu? Niewątpliwie trzeba odwiedzić gotycką katedrę – miejsce koronacji i pochówku królów polskich, nawet w czasach, gdy stolica została już przeniesiona do Warszawy. Przy niej mieści się również Kaplica Zygmuntowska, w której spoczywają ostatni Jagiellonowie, arcydzieło renesansu, o kopule pokrytej złotymi łuskami.

Z katedry łatwo przejść na renesansowy dziedziniec arkadowy, z którego można się dostać do reprezentacyjnych komnat królewskich. W nich umieszczono wiele dzieł sztuki, m. in. pokaźną kolekcję arrasów, zamówionych przez Zygmunta Augusta w Brukseli. Obecnie w zbiorach zamkowych znajduje się ich 138, pierwotnie było ich około 170. Piękne tkaniny przedstawiają sceny religijne, pejzażowe i inicjały władcy.

Najmłodsi na pewno będą chcieli odwiedzić również Smoczą Jamę, czyli jaskinię, w której według krakowskiej legendy miał mieszkań okrutny i krwiożerczy smok, który został zgładzony przez sprytnego szewczyka Dratewkę.

Serce Starego Miasta – zwiedzamy Rynek Główny

Lokacja miasta na prawie magdeburskim, przeprowadzona przez księcia Bolesława Wstydliwego, wpłynęła na znaczną zmianę wyglądu miasta. Jego centrum zostało przeniesione nieco dalej od wawelskiego wzgórza. Wytyczono nowy, przestronny (uważany nawet za największy w Europie) rynek, od którego odchodziła siatka ulic, układających się w szachownicę. Jedyny wyjątek stanowiła i stanowi do dziś ulica Grodzka, o skośnym przebiegu.
Na Rynku znajduje się wiele zabytków, spośród których jednym z najważniejszych jest oczywiście gotycki Kościół Mariacki, z pięknym ołtarzem autorstwa Wita Stwosza oraz efektowną polichromią, którą wykonał Jan Matejko z pomocnikami – Stanisławem Wyspiańskim i Józefem Mehofferem.

Z budową bazyliki wiążą się również dwie z najbardziej znanych legend miasta. Pierwsza dotyczy jej budowy i bratobójczej zbrodni spowodowanej zazdrością. Domniemane narzędzie mordu można zresztą dotąd zobaczyć w pobliskich Sukiennicach. Druga legenda opowiada o dzielnym trębaczu, który ostrzegł mieszkańców miasta o zbliżających się Tatarach. Niestety, jedna ze strzał najeźdźców przeszyła jego gardło zanim zdążył dokończyć graną melodię. Tak tłumaczy się fakt, że hejnał grany co godzinę z mariackiej wieży urywa się nagle, bez ostrzeżenia.

Mniej fortyfikacji, więcej zieleni

Gdy już zmęczy nas podziwianie zabytków, warto wybrać się na spacer krakowskimi Plantami. Otaczające miasto pierścieniem założenie parkowe powstało w latach 1823-1830 na miejscu rozebranych murów miejskich, których zarys uwidoczniono jednak w biegu ścieżek, innym kolorem kostki. Każda z dawnych baszt jest upamiętniona oddzielną tabliczką. Planty kuszą zielenią i spokojnym odpoczynkiem. Można tu też zobaczyć liczne pomniki, przypominające najważniejsze postaci dla polskiej historii i kultury.

Stare Miasto w Krakowie kryje w sobie wiele atrakcji. Warto systematycznie poznawać poszczególne tajemnice i chłonąć niepowtarzalną atmosferę miejsca, na którą oprócz zabytków składają się również nastrojowe kawiarenki, galerie sztuki i wszechobecna muzyka.