Ciekawostki

Płetwal Czerniakowy (sejwal) – Siedlisko i Rozmnażanie 

sejwal
źródło: Christin Khan / Wikipedia

Jest to dość charakterystyczny gatunek ssaka morskiego występujący we wszystkich oceanach kuli ziemskiej. Płetwal czerniakowy jest jednym z przedstawicieli słynnej rodziny płetwalowatych.

Nazewnictwo zwyczajowe

Wedle polskiej literatury zoologicznej był oznaczony ciekawą nazwą brzmiącą „sejwal”. W wydanej na przełomie 2015 roku przez legendarne Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk publikacji o nazwie „Polskie nazewnictwo ssaków świata”. W celu uniknięcia przypisania tego taksonu do zupełnie innego rodzaju gatunkowi nadano oficjalnym pojęciem „płetwal czerniakowy”. Dzięki temu został on przynależny do rodzaju płetwal.

Charakterystyka ciała płetwala

Długość korpusu tego zwierzęcia wynosi od 1700 do 2000 centymetrów. Natomiast masa jego ciała wahała się w graniach wynoszących od 22000 do 38000 kilogramów.

Według oficjalnych szacunków w przypadku osobników żyjących w wodach należących do Antarktyki całkowita ich długość ciała wynosi ponad 2000 centymetrów, a także 38000 kilogramów. Natomiast stworzenia żyjące w północnej części Oceanu Spokojnego 1800 centymetrów, oraz 28000 kilogramów.

W przypadku płetwali mieszkających w północnym Oceanu Atlantyckiego zaledwie 1700 centymetrów, czy 22000 kilogramów. Co ciekawe w przypadku tego gatunku można zauważyć jawny dymorfizm płciowy, ponieważ dorosłe samice są nieco większe od samców.

Jest to dość charakterystyczna cecha. Noworodki osiągają długość ciała wynoszącą około 450 centymetrów przy ciężarze o wartości 780 kilogramów. Większe od tego walenia są jedynie płetwale zwyczajne, a także płetwale błękitne. Płetwale czerniakowe posiadają wyróżniające się ciemnobłękitnoszare ubarwienie ciała.

Siedlisko i rozmnażanie

Niestety zwierzęta są dość rzadko obserwowane przez ludzi. Wynika to przede wszystkim z faktu, że zwykle trzymają się one otwartego oceanu. Ponadto wędrują one zazwyczaj w małych grupkach wynoszących zaledwie od dwóch do sześciu osobników, choć na żerowiskach znajdują się zwykle o wiele większe gromady.

Osobniki tego gatunku zasiedlają zdecydowaną większość wód kuli ziemskiej znajdujących się od strefy tropikalnej do subtropikalnej. Warto w tym miejscu jednak podkreślić, iż płetwale czerniakowe zdecydowanie preferują umiarkowane wody pelagiczne.

Samce osiągają pełną dojrzałość płciową po osiągnieciu długości ciała wynoszącej 1200-1270 cm. W przypadku samic mamy do czynienia z tego typu zjawiskiem dopiero przy długości ciała w granicach 1310-1340 cm, czyli dopiero w wieku 8-9 lat. Wszystkie osobniki żywią się małymi rybkami, niewielkich rozmiarów głowonogami, obunogami, szczętkami, a także niezwykle charakterystycznymi widłonogami.

Dość ciekawą rzeczą jest fakt, że samice rodzą młode cyklicznie co dwa lata, a ich ciąża trwa około jednego pełnego roku. Sam noworodek podczas porodu skierowany jest ogonem do przodu.

Przez pierwsze 5 miesięcy swojego życia był karmiony za pomocą specjalnego mleka bogatego w dużą zawartość tłuszczu i składników odżywczych, które wytwarzane było w płaskich gruczołach mlecznych matki.