CiekawostkiPodróże

24 Zaskakujące Ciekawostki o Giżycku

jeziora

Giżycko to miasto położone w województwie warmińsko-mazurskim. Umiejscowione jest pomiędzy jeziorami Kisajno i Niegocin.

Giżycko co roku licznie odwiedzają turyści, ponieważ tutejszy port jest jednym z głównych portów na szlaku wielkich jezior mazurskich. Oto najlepsze ciekawostki, informacje i fakty o Giżycku.

1. Giżycko bardzo często nazywane jest polską stolicą żeglarstwa.

2. Liczba mieszkańców Giżycka wynosi 29 642 osoby. Są to dane z 2016 roku.

3. Giżycko jest siedzibą powiatu giżyckiego oraz gminy wiejskiej Giżycko.

4. Najstarsze ślady człowieka w okolicach dzisiejszego miasta pochodzą sprzed 15 tysięcy lat. Artefaktem, który potwierdza tą datę jest róg renifera, który nosi ślady obróbki krzemiennym narzędziem.

5. Obszar Krainy Wielkich Jezior Mazurskich opanowany został przez Zakon Krzyżacki w latach 1277-1283.

6. W roku 1340 krzyżacy wznieśli obronny zamek. Miejsce w którym stanął zlokalizowane jest pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno. Zamek został nazwany Lotzen i dotrwał do współczesnych czasów.

7. W XVI wieku pod osłoną zamku zaczęła powstawać nowa osada założona przez osadników mazowieckich. Osada nazwana została Nową Wsią.

8. W roku 1612 Zamek Lotzen wraz z Nową Wsią otrzymali przywilej miejski i miasto zaczęto nazywać Lotzen.

9. Pierwszym burmistrzem miasta Lotzen został Paweł Rudzki.

10. Lotzen zostało zaatakowane przez Tatarów 10 lutego 1657. Spalili i zniszczylo oni doszczętnie całe miasto, a jedyne co ocalało to zamek, ratusz i kościół. W owym czasie miasto praktycznie zniknęło.

11. Przez następne lata miasto zaczęło podnosić się ze zgliszczy ale nie na długo. W 1710 roku epidemia dżumy wybiła prawie wszystkich mieszkańców odbudowującego się miasta.

12. Podczas wojen napoleońskich teren miasta Lotzen był drogą przemarszu wojsk Napoleona.

13. Pech nie zdawał się nie opuszczać Lotzen, ponieważ w 1822 roku miasto nawiedził największy pożar w jego historii. Spłonęło wówczas prawie całe miasto, a późniejsze klęski głodu dopełniły dzieło zniszczenia.

14. Miasto wstało z kolan dopiero w drugiej połowie XIX wieku. W latach 1854-1857 wielkie jeziora mazurskie połączone zostały siecią kanałów, które umożliwiły regularną żeglugę, a co za tym idzie bardzo mocno ruszyła gospodarka tego regionu. W tym okresie spory wzrost odnotowało także szkolnictwo.

15. Po pierwszej wojnie światowej, miasto stało się modnym kurortem. Zaczęły powstawać w nim kawiarnie, hotele, restauracje i pensjonaty. W tym czasie powstała również elegancka przystań jachtowa.

16. Po II wojnie światowej miasto wróciło do polskiej nazwy Lec, jednakże wkrótce przemianowano je na Łuczany. Było to nawiązanie do jego pierwotnej nazwy Łocze-Lotzen.

17. W marcu 1946 roku Komisja Ustalania Nazw Miejscowości zarządziła kolejną zmianę nazwy miasta. Komisja ustaliła, że od teraz miasto będzie nazywało się na cześć Gustawa Gizewiusza (Giżyckiego). Stąd dzisiejsza nazwa Giżycko.

18. W Giżycku znajduje się jedyny w Europie czynny most obrotowy. Można go znaleźć na Kanale Łuczańskim.

19. Giżycko może poszczycić się bardzo nietypowym hotele. Jest nim krzyżacki zamek z XIV wieku.

20. Herbem Giżycka są trzy leszcza na niebieskiej tarczy. Z powstaniem herbu wiąże się ciekawa legenda. Pewnego deszczowego dnia, książę pruski sprawujący wówczas władzę nad Mazurami udał się na polowanie. Tereny te od wiek wieków obfite były w zwierzynę dlatego książę wracał z polowania wielce uradowany złapanymi okazami. W drodze powrotnej do swojej siedziby zgłodniał, wycieńczony trudami polowania i postanowił skręcić z drogi do zamku i udać się do pobliskiej wsi posilić się w karczmie. Wsią tą była Nowa Wieś. Karczmarka, gdy tylko zobaczyła któż zawitał w progi karczmy, bardzo szybko podała na najlepszym błękitnym talerzu trzy świeżo złowione i upieczone leszcze. Księciu tak bardzo smakowały przyrządzone ryby, że gdy powrócił do swojego zamku, to nakazał nadać osadzie prawa miejskie, a herbem miały zostać trzy leszcze na niebieskiej tarczy. Miasto nazwane zostało wówczas Lec. Całkiem możliwe, że od ryby leszcz, która tak smakowała możnowładcy. Mimo iż miasto nosi dziś nazwę Giżycko i nikt już nie pamięta, że była to wpierw Nowa Wieś, a później Lec, to herb trzech leszczy na niebieskiej tarczy pozostał po dziś dzień.

21. W Giżycku mieści się wieża ciśnień z przełomy XIX i XX wieku, która dostępna jest obecnie dla turystów. Znajdujący się na jej szczycie taras widokowy pozwala na podziwianie pięknej panoramy miasta.

22. Przez miasto przebiega wiele tras turystycznych.

23. W Giżycku cyklicznie organizowane są koncerty muzyki organowej. Przyciągają one tłumy melomanów.

24. Miasto znane jest z wielkiej ilości terenów zielonych. Tereny leśne zajmują aż 7% powierzchni Giżycka. W pobliżu Giżycka umiejscowiony jest także Las Miejski, który charakteryzuje się bardzo dużą bioróżnorodnością.

Czytaj dalej: najlepsze atrakcje w Giżycku