Podróże

Gdy pomoc konsularna nie wystarcza Polakom za granicą – w czym może pomóc konsul? Jakiej pomocy oczekiwać w ramach ubezpieczenia turystycznego?

Wypadek za granicą czy utrata paszportu to stresująca sytuacja dla turysty. Na szczęście możesz liczyć na pomoc konsularną poza granicami Polski. Sprawdź, co ona obejmuje i co możesz zrobić, jeśli udzielone wsparcie okaże się dla Ciebie niewystarczające.

Prawo konsularne – w czym może pomóc konsul?

Funkcjonowanie konsulów poza granicami Polski regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku – Prawo konsularne. Zadaniem konsula Rzeczypospolitej Polskiej jest ochrona interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli za granicą. Zgodnie z art. 1 wspominanej ustawy konsul umacnia więzi między RP a jej obywatelami i osobami pochodzenia polskiego zamieszkałymi w państwie przyjmującym. Popiera rozwój współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej i kulturalnej między RP a państwem przyjmującym.

Nadrzędnym zadaniem i obowiązkiem konsula RP jest pomoc rodakom za granicą. Może ona przydać się w takich przypadkach jak:

  •         Utrata paszportu lub dowodu osobistego za granicą – konsul może wydać paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu. Dokument wydaje ambasada, a nie przedstawicielstwo czy konsul honorowy.
  •         Utrata środków finansowych podczas podróży – polski urząd konsularny może ułatwić Ci kontakt z krewnymi lub znajomymi, by przesłali Ci pieniądze, a nawet wypłacić kwotę, jaka zostanie wpłacona przez krewnych czy znajomych na konto MSZ (Ministerstwa Spraw Zagranicznych). W uzasadnionych przypadkach konsul może udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Polski, ale najtańszym środkiem transportu – kwota ta podlega zwrotowi.
  •         Zatrzymanie lub aresztowanie czy pozbawienie wolności – w takich trudnych sytuacjach każdy człowiek ma prawo zażądać kontaktu z konsulem, a ten zadba o właściwe traktowanie przez władze miejscowe, powiadomi rodzinę o Twoim położeniu i udostępni listę miejscowych adwokatów.
  •         Zaginięcie bliskiej osoby za granicą – kontakt z konsulem pozwoli na uzyskanie pomocy i wsparcia w poszukiwaniu zaginionej osoby.
  •         Zgon za granicą – w przypadku śmierci obywatela Polski za granicą konsul za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego powiadamia rodzinę osoby zmarłej w kraju i służy pomocą w załatwieniu wszystkich wymaganych formalności na miejscu, ale nie pokryje kosztów związanych ze sprowadzeniem ciała zmarłego do Polski.

Jak skorzystać z pomocy konsula? Jakie dokumenty wziąć do konsulatu?

W wymienionych sytuacjach powinieneś w możliwie jak najkrótszym czasie skontaktować się z urzędem konsularnym w danym kraju. Składasz wniosek obywatela polskiego na ręce konsula, a ten po potwierdzeniu Twoich danych i tożsamości może Ci pomóc.

Co zrobić, jeśli pomoc konsularna to zbyt mało? Jakiej pomocy ambasada nie zorganizuje?

Jeszcze zanim wyjedziesz za granicę, powinieneś zastanowić się nad własnym bezpieczeństwem w trakcie podróży i w kraju, do którego się wybierasz. Na stronach ambasady RP w danym państwie możesz znaleźć informacje dla podróżujących. Konsulaty w wielu krajach na całym świecie są gotowe, by udzielać pomocy Polakom w różnych sytuacjach. Może się jednak okazać, że nie otrzymasz od konsula RP takiego wsparcia, jakiego potrzebujesz. Co wtedy?

Warto, byś przed wyjazdem zadbał o zniwelowanie ryzyka związanego z podróżami zagranicznymi, zawierając polisę turystyczną. Najłatwiej to zrobić, wybierając ubezpieczenia podróżne online, które można wykupić bez konieczności wychodzenia z domu. Polisa powinna być przy tym dopasowana do Twoich potrzeb i oczekiwań. Warto pomyśleć nad rozszerzeniem zakresu jej obowiązywania, czyli o powiększenie odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela, dołączając do niej np. assistance w podróży czy polisę pokrywającą koszty transportu medycznego lub ratownictwa.

Czego Polacy za granicą mogą oczekiwać z ubezpieczenia turystycznego?

Konsul działa w granicach obowiązującego prawa i nie zawsze jest w stanie pomóc turystom za granicą. Za to ubezpieczyciel z wykupionego ubezpieczenia turystycznego może pokryć m.in. koszty leczenia i rehabilitacji, transportu medycznego czy ,ratownictwa za granicą oraz sprowadzenia zwłok ubezpieczonego do kraju. Może zapewnić odszkodowanie za zgubiony lub opóźniony bagaż czy wsparcie tłumacza w ramach świadczeń z polisy turystycznej. Warto sprawdzić, do jakiej jeszcze pomocy i świadczeń z ubezpieczenia podróży możesz mieć prawo – wskazane będą one w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zobacz też -> Wyjazd do Chorwacji samochodem – jak się odpowiednio przygotować do mobilnych wakacji