Polska

Co Warto Zobaczyć i Zwiedzić w Suwałkach

Śródmieście Suwałk | Fot. Łukasz Pojezierski / Wikipedia

Suwałki znajdują się w województwie podlaskim. W latach 1975-1998 było siedzibą władz województwa suwalskiego. Suwałki położone są nad rzeką Czarną Hańcza. Powiedzieć o nich można o wiele więcej, jeżeli tylko jest się ciekawym. Oto interesujące atrakcje które znajdują sięw Suwałkach:

1. „Polski biegun zimna”

Miasto zwane jest „polskim biegunem zimna”, a to za sprawą panującego tu klimatu, który w przeciwieństwie do reszty kraju jest kontynentalny, często odczuwa się tu wpływ arktycznych mas powietrza.

2. Zakon kamedułów

Pierwsza wzmianka o Suwałkach pochodzi z 1688 roku. Miasto narodziło się z osady, którą w XVII wieku założył zakon kamedułów. Wcześniej na tym terenie znajdowały się ziemie pod władaniem Jaćwingów, o czym świadczą liczne stanowiska archeologiczne.

3. Miasto województwa podlaskiego

Miasto leży w pobliżu granicy z Litwą, Rosją i Białorusią, pod względem wielkości jest drugim miastem województwa podlaskiego.

4.Symbole miasta

Symbolami miasta są: herb przedstawiający świętego Rocha i świętego Romualda w srebrnych szatach, między którymi znajdują się trzy zielone góry, hymn „Suwałki, miasto moje”, hejnał „Fanfary suwalskie” autorstwa Pawła Łukowca, sztandar i flaga.

5. Honorowi obywatele

Wśród honorów obywateli Suwałk wymienić można między innymi Aleksandrę Piłsudską, Andrzeja Wajdę, Dagmar Falk, marszałka Polski Edwarda Rydza-Śmigłego, Wojciecha Fortunę.

6. Znani mieszkańcy

Znanymi mieszkańcami Suwałk są między innymi Teofil Noniewicz, Maria Konopnicka, Alfred Wierusz-Kowalski. W mieście znajduje się plac Marii Konopnickiej wraz z poświęconym jej postaci pomnikiem.

7.Zabytki

W mieście jest wiele zabytków, wśród nich wymienić można na przykład konkatedrę świętego Aleksandra, cerkiew prawosławną Wszystkich Świętych, zespół koszar rozciągających się wokół starej części miasta, zespół cmentarzy przy ul. Zarzecze, XIX-wieczny browar.

8. Ratusz miejski

Ratusz miejski tworzą dwa gmachy zbudowane w stylu klasycystycznym w 1834 i 1844 roku. Mieści się w nich siedziba Urzędu Miejskiego.

9. „Morowe powietrze”

W XVIII wieku Suwałki, jak i najbliższy region, zostały spustoszone przez „morowe powietrze” – epidemię choroby zakaźnej, która pozbawiła życie większą część mieszkańców. Sporządzone źródła z tamtego okresu podają, iż epidemię przeżyło zaledwie dziesięciu mieszkańców.

10. Drewniane domy

W centrum Suwałk natrafić można na drewniane domy – zlokalizowane są one przy ulicy Wigierskiej.