Ciekawostki

Ciekawostki o konstytucji 3 maja dla Dzieci

polska flaga

3 maja 1791 roku w Polsce została podpisana druga na świecie i pierwsza w Europie konstytucja. Jej autorami byli Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki i król Stanisław August Poniatowski, a na cześć jej podpisania do dzisiaj obchodzimy święto Trzeciego Maja.

Co warto o niej wiedzieć? Poniżej znajdują się wybrane ciekawostki.

1. Konstytucja wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a została podpisana na Zamku Królewskim w Warszawie.

2. Na mocy konstytucji miasta miały prawo do wysyłania na Sejm dwudziestu czterech plenipotentów, którzy mieli je reprezentować. Mogli oni zabierać głos w sprawach dotyczących poszczególnych miast.

3. W dniu, w którym podpisana została konstytucja, przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, która powstała w 1569 roku po Unii Lubelskiej, kiedy zrównano szlachtę polską i litewską. Od tego momentu narodziła się Rzeczpospolita Polska.

4. Konstytucja zapewniała regularną armię polską, która miała liczyć sto tysięcy żołnierzy.

5. Konstytucja nazywała katolicyzm religią dominującą w Polsce, ale zapewniała swobodę wyznań. Jednocześnie apostazja była w Polsce uważana za przestępstwo.

6. Postanowiono wówczas, że aby konstytucja zawsze była aktualna, co dwadzieścia pięć lat będzie zbierał się Sejm, który będzie miał prawo do zmian w zapisach. Niestety w ciągu kilku kolejnych lat doszło do dwóch kolejnych rozbiorów Polski, a po trzecim przestała ona istnieć na 123 lata.

7. Na mocy konstytucji 3 maja wprowadzono pięciu ministrów, a mianowicie ministra pieczęci spraw wewnętrznych, policji, ministra skarbu, ministra belli oraz pieczęci spraw zagranicznych.

8. Dzięki konstytucji akty prawne wydawane przez króla od tego momentu wymagały kontrasygnaty ministra. Król nie miał więc już władzy całkowitej, ale musiał liczyć się ze swoimi ministrami.

9. Konstytucja 3 maja przetrwała tylko czternaście miesięcy, ponieważ część zapisów znajdujących się w niej była nie do zaakceptowania przez warstwę magnacką.

10. Świętowania 3 maja było surowo zakazane we wszystkich zaborach, a powrócono do niego dopiero po zakończeniu pierwszej wojny światowej.

Czytaj dalej o ciekawostkach na temat konstytucji 3 maja