Ciekawostki

10 Fascynujących Ciekawostek o Biskupinie

Brama osady w Biskupinie | Fot. Fazer / Wikipedia

Biskupin to niezwykła miejscowość pod wieloma względami, choć zapisała się na kartach historii jako miejsce wyjątkowo ważne z perspektywy odkryć archeologicznych. Znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie żnińskim. Oto interesujące ciekawostki o Biskupinie.

1. Wieś Biskupin

Wieś Biskupin liczy sobie zaledwie trzystu mieszkańców z niewielkim haczykiem.

2. Gród w Biskupinie

Gród w Biskupinie to jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych XX wieku.

3. Odkrycie grodu

Odkrycie grodu było w rzeczywistości dziełem absolutnego przypadku spowodowanego obniżeniem się poziomu wody w Jeziorze Biskupińskim. To właśnie wtedy oczom uczniów pobliskiej szkoły ukazały się pozostałości starej osady.

4. Walenty Szwajcer

Pierwszą osobą, do której dzieci postanowiły się udać z nietypową wiadomością był nauczyciel Walenty Szwajcer. Zaintrygowany i przede wszystkim zszokowany znaleziskiem, postanowił poinformować profesora Józefa Kostrzewskiego.

Zdarzenie to miało miejsce w 1933 roku, a prace trwały aż do wybuchu II Wojny Światowej.

5. Bezrobotni mężczyźni

Ciekawostką jest, że w początkowych pracach uczestniczyli przede wszystkim bezrobotni mężczyźni, którzy byli nadzorowani przez garstkę archeologów. Priorytetem ekspertów było odpowiednie zabezpieczenie znalezisk.

6. Fanatyzm Niemców

Fanatyzm Niemców spowodował, że na terenie stanowiska archeologicznego usilnie próbowali znaleźć ślady pragermańskich ludów, co naturalnie nie mogło skończyć się powodzeniem. Aż do dnia dzisiejszego uważa się, że brak zamierzonych rezultatów sprawił, iż Niemcy zasypali osadę ziemią, dewastując ją w dosyć znaczącym stopniu.

7. Pomnik Polski

W latach dziewięćdziesiątych gród w Biskupinie doczekał się miana pomnika Polski. Powszechnie uznano, że to odkrycie o wyjątkowej wartości z perspektywy historycznej oraz edukacyjnej.

8. Niespodziewane odkrycie

Niespodziewane odkrycie pozwoliło z bliska przyjrzeć się temu, jak żyli nasi przodkowie z epoki brązu. Badania pozwoliły ustalić, że w grodzie mieściło się przeszło sto domostw. Możliwym było również ustalenie rozmieszczenie domostw oraz dokładny metraż izb.

To wyjątkowe świadectwo minionych czasów i ewenement na skalę europejską.

9. Muzeum

W Biskupinie znajduje się niezwykle ciekawe muzeum, w którym można podziwiać eksponaty pochodzące ze stanowiska archeologicznego.

10. Kartki i znaczki pocztowe

Ciekawostką jest, że gród w Biskupinie regularnie pojawiał się na kartkach pocztowych, ale również na znaczkach pocztowych.