Polska

20 Najlepszych Atrakcji Turystycznych w Polsce

Zamek w Malborku

1. Krzywy Las pod Gryfinem

Obejmuje ok. 100 zdeformowanych sosen, które rosną na obszarze ok. 0,3 ha. Zostały posadzone najprawdopodobniej w 1934 r. Znajdują się w miejscowości Nowy Czarnów nieopodal Gryfina, w pobliżu Elektrowni Dolna Odra. Pnie drzew nie rosną prosto, lecz na niewielkiej wysokości nad ziemią wyginają się pod kątem 90 st., by potem wrócić z powrotem do pionu. Deformacje z pewnością są skutkiem działalności człowieka, jednak nie do końca poznany jest powód ich dokonania. Przypuszcza się, że wygięte sosny mogły być używane jako tzw. krzywulce dla celów szkutniczych lub stolarskich. Krzywy Las pod Gryfinem został uznany za powierzchniowy pomnik przyrody.

2. Słowiński Park Narodowy

Powstał w 1967 r. w środkowej części polskiego wybrzeża. Zajmuje powierzchnię 327,44 km2 i należy tym samym do czołówki największych parków narodowych w Polsce. Szczególną jego wartość stanowią wydmy, w tym ruchome wydmy w okolicach Łeby, które zajmują powierzchnię ok. 500 ha. Dla turystów udostępniona jest część Wydmy Łąckiej w pobliżu Łeby i wydmy Czołpińskiej w pobliżu Czołpina. Wysokość Wydmy Łąckiej dochodzi do 42 m n.p.m. Jej najwyższe miejsce nosi nazwę Góry Łąckiej i jest doskonałym punktem widokowym. Do Wydmy Łąckiej prowadzi szlak, który swój początek bierze we wsi Rąbka. Wydma Czołpińska podawana jest jako najwyższa z wydm. Jej wysokość dochodzi do 56 m n.p.m. Dostać się do niej najlepiej ze Smołdzińskiego Lasu.

3. Białowieski Park Narodowy

Powstał w 1932 r. i jest drugim najstarszym parkiem narodowym w Polsce. Zajmuje powierzchnię 105,17 km2. W 1979 r. park został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a w 1992 r. wpis został rozszerzony o fragment znajdujący się na Białorusi. Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej, stanowiącej ostatni europejski fragment lasu pierwotnego. Na jego terenie znajduje się ponadto największa wolnościowa populacja żubra na świecie. Można ją zobaczyć w ramach Rezerwatu Pokazowego Żubrów w Białowieży. Dużą popularnością cieszy się również Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego, z cennymi kolekcjami i rzadkimi okazami, które znajduje się również w Białowieży.

4. Kalwaria Zebrzydowska

znajduje się na Pogórzu Makowskim. Obejmuje bazylikę pw. Matki Bożej Anielskiej, klasztor, zespół kaplic i kościołów dróżkowych oraz manierystyczny park krajobrazowy zwany Parkiem Pielgrzymkowym. W 1999 r. obiekt został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Klasztor i kalwarię ufundował w 1602 r. Mikołaj Zebrzydowski. Znajdują się one pod szczytem góry Żar. Na zboczach wzniesienia, na powierzchni 6 km2 usytuowane są natomiast 42 kaplice i kościoły dróżek Pana Jezusa i Matki Bożej. Wzorowane były one na obiektach z Ziemi Świętej, przez co Kalwaria Zebrzydowska bywa nazywana polską Jerozolimą. W sanktuarium pasyjno-maryjnym oo. bernardynów szczególną czcią otaczany jest obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej, który powstał najprawdopodobniej w I poł. XVII w.

5. Dolina Prądnika

znajduje się na Wyżynie Olkuskiej, a swoją nazwę zawdzięcza przepływającej tędy rzece Prądnik, stanowiącej lewy dopływ Wisły. Jej środkowa część wchodzi w skład najmniejszego z polskich parków narodowych, Ojcowskiego Parku Narodowego. Dolina zbudowana jest przede wszystkim z wapieni z okresu górnej kredy i jury. Słynie z ciekawych form skalnych, takich jak Brama Krakowska, Maczuga Herkulesa, Igła Deotymy, Rękawica czy Panieńskie Skały. W Jaskini Ciemnej zobaczyć można zrekonstruowane obozowisko neandertalczyków. W Ojcowie znajduje się Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego, kaplica „Na wodzie” św. Józefa Robotnika oraz ruiny zamku. Inne pozostałości zamku w Dolinie Prądnika zobaczyć można w Pieskowej Skale.

6. Kościoły pokoju w Świdnicy i w Jaworze

powstały w latach 50. XVII w., po podpisaniu pokoju westfalskiego, który kończył wojnę trzydziestoletnią. Śląscy luteranie otrzymali wówczas prawo budowy trzech świątyń, w Jaworze Głogowie i Świdnicy. Do naszych czasów przetrwały dwie świątynie. Kościół Pokoju w Jaworze ma konstrukcję ryglową i powstał z drewna, słomy i gliny. Ma 43,5 m długości, 14 m szerokości i może pomieścić 6000 osób. Wewnątrz na uwagę zasługuje barokowy ołtarz, ambona i chrzcielnica. Szachulcowy kościół w Świdnicy powstał również z drewna, gliny i słomy. Ma 44 m długości, 30,5 m szerokości, i może pomieścić 7500 wiernych. Szczególnie cennym wyposażeniem jest barokowa ambona i ołtarz główny. Obydwa kościoły zostały wpisane w 2001 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

7. Pustynia Błędowska

jest ciekawostką przyrodniczą na skalę europejską. Powstała jednak w sposób sztuczny, na skutek wielowiekowej wycinki lasów. Odsłoniły się wówczas piaski, które pochodzą sprzed 2-3 mln lat. Pustynia znajduje się na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. Zajmuje obszar ok. 33 km2. Wśród największych atrakcji pustyni znajduje się Róża Wiatrów, składająca się z systemu altan i pomostów. Znajdują się tu również działa, które nawiązują do pełnienia przez pustynię funkcji poligonu oraz luneta turystyczna. Dobrymi punktami widokowymi na pustynny obszar jest Czubatka, a także Wzgórze Dąbrówka.

8. Wilczy Szaniec

W latach 1941-1944 pełnił funkcję kwatery głównej Adolfa Hitlera. Znajduje się w w lesie gierłoskim w pobliżu wsi Gierłoż koło Kętrzyna. Podzielona jest na dwie części, które niegdyś stanowiły tzw. strefy bezpieczeństwa. W strefie I mieszkał Hitler wraz ze swoimi najbardziej zaufanymi współpracownikami. Znajduje się tu m. in. barak narad sztabowych, w którym w 1944 r. przeprowadzony został zamach na Führera. Wstęp do tej części jest płatny. Strefa II stanowiła niegdyś miejsce pracy i zamieszkania oficerów sztabowych. Teren ten przeznaczony jest do samodzielnego zwiedzania. W jednym z bunkrów na terenie Wilczego Szańca znajduje się hotel przeznaczony dla turystów.

9. Wały Chrobrego w Szczecinie

Taras widokowy o długości 0,5 km, który znajduje się na skarpie nad Odrą. Został utworzony w latach 1902-1921 i pierwotnie nosił nazwę taras Hakena, na cześć nadburmistrza Hermanna Hakena, z inicjatywy którego powstał. Przy Wałach Chrobrego znajdują się takie obiekty jak Muzeum Narodowe, Politechnika Morska, Teatr Współczesny czy Urząd Wojewódzki. Mieszczą się one w zabytkowych, imponujących gmachach. Z Wałów Chrobrego można podziwiać panoramę Odry wraz z jej wyspami, Grodzką, Bielawą i Łasztownią, port, Trasę Zamkową czy Wzgórza Bukowe. Centralny taras otacza półokrągły mur. Znajduje się tu rzeźba Herkulesa walczącego z Centaurem autorstwa Ludwiga Manzla. U jego podnóża ulokwana jest fontanna.

10. Kopalnie soli w Bochni i w Wieliczce

Bocheńska kopalnia powstała w XIII w., choć sól wydobywana była tu już 3500 lat p.n.e. Do zwiedzania udostępnione są trzy trasy: podstawowa trasa z podziemną ekspozycją multimedialną, trasa historyczna „Wyprawa w Stare Góry” oraz trasa przyrodnicza. Do atrakcji należy przeprawa łodziami przez komorę zalaną solanką na trasie o długości 120 m czy też nocleg w komorze Ważyn 250 m pod ziemią. Historia kopalni w Wieliczce obejmuje 700 lat, podczas których wyrzeźbiono 245 km na 9 poziomach. Wydobycie soli w tym rejonie sięga jednak czasów prehistorycznych. Na Trasie Turystycznej można zobaczyć jeziora solankowe oraz komory, łącznie z Kaplicą św. Kingi, a także zapoznać się z narzędziami i maszynami górniczymi oraz metodami wydobywania i transportowania soli. Trasa Górnicza to atrakcja, która pozwala poczuć się jak prawdziwy górnik. Obydwie kopalnie znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

11. Zamek krzyżacki w Malborku

Znajduje się na prawym brzegu Nogatu. Krzyżacy budowali go od II poł. XIII w. do połowy XV w. W latach 1309-1457 stanowił siedzibę wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. Do zwiedzania udostępnione są pomieszczenia Zamku Wysokiego, Zamku Średniego i Pałacu Wielkich Mistrzów, a także tarasy. Wśród zbiorów malborskiego zamku znajduje się m. in. kolekcja bursztynu, ceramiki, kafli, militariów, witraży, mebli, rycin, numizmatów czy ekslibrisu. Dla zwiedzających przygotowane są dwie trasy, historyczna i zielona. Zamek krzyżacki w Malborku został wpisany w 1997 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

12. Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau

Obejmuje nazistowski obóz koncentracyjny i obóz zagłady, który funkcjonował w Oświęcimiu i okolicach w latach 1940-1945. Na jego terenie zginęło ponad 1,1 mln mężczyzn, kobiet i dzieci żydowskich oraz ponad 200 tys. osób innej narodowości, przede wszystkim polskiej. Jako jedyny obiekt tego typu znalazł się w 1979 r. na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzający mogą zobaczyć przedmioty osobiste należące do pomordowanych, dowiedzieć się jak wyglądał przyjazd i dzień codzienny w obozie, zapoznać się z warunkami, w jakich mieszkali więźniowie czy odwiedzić Blok Śmierci, zrekonstruowaną Ścianę Straceń, komorę gazową i krematorium.

13. Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach

Od 2017 r. znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO i obejmuje dwie atrakcje. W Zabytkowej Kopalni Srebra, na trasie o długości 1740 m można zobaczyć przodki górnicze, chodniki transportowe i komory. Wśród atrakcji znajduje się podziemny przepływ łodziami n trasie o długości 270 m. W nadziemnym centrum edukacji prezentowane są ciekawostki dotyczące metod wydobycia rud srebra, ołowiu i cynku, funkcjonowania dawnych urządzeń odwadniających czy też działania maszyny parowej. Sztolnia Czarnego Pstrąga natomiast jest jedyną działającą wciąż sztolnią odwadniającą na terenie Polski. Oferuje ona podziemny przepływ łodziami na trasie o długości 600 m, oświetlonej lampami karbidowymi. Wśród atrakcji znajduje się również podziemne morsowanie i podziemny rafting, a także ekspozycja, na której zobaczyć można XX-wieczne lampy górnicze.

14. Wawel

Zamek Królewski na Wawelu, dawna siedziba władców Polski, powstawał etapami do XV w., a w kolejnych wiekach był przebudowywany. Wystawy stałe obejmują Skarbiec Koronny, Zbrojownię, Reprezentacyjne Komnaty Królewskie i Prywatne Apartamenty Królewskie, a także ekspozycje Wawel Zaginiony i Wawel Odzyskany. Wśród najcenniejszych eksponatów wymienić można miecz koronacyjny Szczerbiec, późnogotycką zbroję turniejową, porcelanę miśnieńską z XVIII w., zbiór mebli włoskich z XVI w., sarkofagi z XVII w., arrasy króla Zygmunta Augusta, zespół wschodnich namiotów, zespół chorągwi. W Katedrze Wawelskiej można zobaczyć m. in. słynną renesansową Kaplicę Zygmuntowską, groby królów polskich, członków ich rodzin, wieszczów i przywódców narodowych oraz innych zasłużonych dla Polski osób, a także kolekcję dzwonów z najbardziej znanym Dzwonem Zygmunta. Do najcenniejszych eksponatów Muzeum Wawelskiego należą włócznia św. Maurycego, miecz koronacyjny Augusta III Sasa z XVIII w., miecz Zygmunta Augusta z XVI w., Złota Róża, królewskie insygnia grobowe czy unikalna kolekcja przedmiotów kultu religijnego.

15. Kaplica Czaszek w Czermnej

Stanowi zbiorowy grobowiec ofiar epidemii, wojen śląskich i wojny siedmioletniej. Powstawała przez ok. 20 lat, począwszy od 1776 r., a jej autorem był ks. Wacław Tomaszek. Ściany i sufit kaplicy wyłożone są ok. 3 tysiącami czaszek i kości ludzkich. W krypcie pod podłogą znajduje się miejsce spoczynku kolejnych tysięcy osób. Wewnątrz kaplicy znajduje się również niewielki ołtarz z barokowym krucyfiksem, a także dwie drewniane rzeźby aniołów. Przed wejściem usytuowany jest pomnik z napisem głoszącym: „Ofiarom wojen ku upamiętnieniu, a żywym ku przestrodze 1914”. Kaplica Czaszek w Czermnej, dzielnicy Kudowy-Zdroju, stanowi jedyny tego typu obiekt w Polsce i jeden z trzech takich w Europie.

16. Świątynia Wang w Karpaczu

Powstał na przełomie XII i XIII w. w norweskiej miejscowości Vang. W XIX w. obiekt został sprzedany królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi IV, a w 1842 r. została podjęta decyzja o ustawieniu świątyni w Karkonoszach dla tutejszych ewangelików. Otwarcie i poświęcenie kościoła miało miejsce w 1844 r. Świątynia stanowi przykład skandynawskiego drewnianego budownictwa sakralnego. Powstała z sosny norweskiej. Wśród ciekawych elementów znajdują się wyrzeźbione twarze Wikingów, pismo runiczne, kapitele w stylu bizantyjskim, chrzcielnica w stylu baroku dolnośląskiego czy drewniana ambona przywieziona z Norwegii. Świątynia należy do parafii ewangelicko-augsburskiej Wang i udostępniana jest do zwiedzania dla turystów.

17. Gdański Żuraw

Stanowi jeden z symboli Gdańska. Powstał w XV w. Pełnił funkcję dźwigu portowego oraz bramy wodnej. We wnętrzu żurawia znajduje się zrekonstruowany, czynny mechanizm napędowy, obejmujący wielkie drewniane koło, które wprawiane było niegdyś w ruch ludzkimi nogami. Obiekt znajduje się pod zarządem Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i przechodzi obecnie prace remontowe. Po ich zakończeniu dla zwiedzających zostanie udostępniona wystawa prezentująca tematykę związaną z dawnymi morskimi wyprawami handlowymi, technikami budowy statków, przeprowadzaniem transakcji kupieckich czy sposobami przeładunku towarów. Na najwyższym poziomie konstrukcji będzie się znajdował punkt widokowy.

18. Afrykarium we Wrocławiu

Jest największym oceanarium w Polsce. Składa się z trzech kondygnacji, w tym jednej podziemnej. Do funkcjonowania obiektu potrzebnych jest 15 tys. m3 wody. Afrykarium, jak nazwa wskazuje, prezentuje ekosystemy charakterystyczne dla Afryki. W części o nazwie Morze Czerwone można podziwiać rafę koralową z ok. 60 gatunkami ryb. Afryka Wschodnia obejmuje dwa akwaria z rybami charakterystycznymi dla jezior Tanganika i Malawi. Wśród innych zwierząt w tym sektorze wymienić można m. in. hipopotamy nilowe, mrówniki, golce czy dikdiki, będące najmniejszymi antylopami świata. Kanał Mozambicki ma postać 18-metrowego akrylowego tunelu, który pozwala na obserwację żółwia zielonego, płaszczek, rekinów i innych gatunków ryb. Dżungla nad rzeką Kongo prezentuje krokodyle, manaty i wiele gatunków ptaków.

19. Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Znajduje się na terenie najstarszej na świecie wciąż działającej kopalni ropy naftowej. Muzeum zajmuje powierzchnię 20 ha. Na jego terenie znajdują się dwa zachowane szyby naftowe z XIX w., „Franek” i „Janina”. Wśród zabytków wymienić można również m. in. warsztat mechaniczny z 1864 r. z maszynami obróbczymi, budynek administracyjny kopalni z 1865 r., zwany Domem Łukasiewicza, który mieści ekspozycję apteczną i geologiczną oraz kolekcję lamp naftowych i fotografii, drewnianą kuźnię kopalnianą z 1856 r. z dwoma paleniskami i dawnymi narzędziami kowalskimi, a także zrekonstruowaną wiertnicę ręczną z 1862 r. W centrum muzeum znajduje się kamienny obelisk, który w 1872 r. ufundował Ignacy Łukasiewicz, na pamiątkę założenia kopalni.

20. Żywe Muzeum Piernika w Toruniu

Mieści się w zabytkowym spichlerzu z 1863 r., który usytuowany jest w pobliżu pomnika Mikołaja Kopernika. Na pierwszym piętrze turyści przenoszą się w czasy średniowieczne, gdzie Mistrz Piernikarski i Wiedźma Korzenna zapoznają ich z tradycją wypieku piernika. Następnie zwiedzający przygotowują własnoręcznie ciasto i przy pomocy form drewnianych szykują własne pierniki. Na drugim piętrze obiektu znajduje się manufaktura z pocz. XX w. Obejmuje ona niemieckie maszyny do wypieku piernika, zabytkowy piec czy też kolekcję woskowych form. Prowadzone są tu ponadto warsztaty dekorowania pierników. Ciekawostkę stanowi fakt, że w 2019 r. w Żywym Muzeum Piernika powstało największe piernikowe serce, które zajmowało powierzchnię niemal 20 m2 i ważyło ok. 250 kg.