Podróże

20 Ciekawostek o Ignacym Łukasiewiczu

Ławeczka Ignacego Łukasiewicza

Ignacy Łukasiewicz, a dokładniej Jan Józef Ignacy Łukasiewicz, był polskim farmaceutą oraz przedsiębiorcą. Założył on również pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej, wynalazł lampę naftową oraz był pionierem przemysłu naftowego na terenie Europy. Urodził się 8 marca 1822 roku w miejscowości Zaduszki, zmarł natomiast w wieku 59 lat, 7 stycznia 1882 roku, w Chorkówce.

1. Łukasiewicz jako propagator

Udzielał się on na rzecz wielu spraw. Propagował między innymi zakładzie sądów, zwalczanie okolicznego alkoholizmu, czy tworzył fundusze emerytalne i zapomogowe. Był on dodatkowo posłem na sejm galicyjski kadencji IV, w latach 1877-1882.

2. Rodzice Ignacego Łukasiewicza

Farmaceuta ten urodził się w rodzinie inteligenckiej, jednak zubożałej. Jego ojcem był Józef Łukasiewicz, natomiast matką Apolonia ze Świetlików.

3. Rodzeństwo Ignacego Łukasiewicza

Łukasiewicz miał aż czwórkę rodzeństwa, których imiona to: Maria, Emilia, Franciszek oraz Aleksander.

4. Edukacja oraz praca Łukasiewicza

Ignacy był bardzo mądrym oraz pojmującym dzieckiem, szybko potrafił zapamiętywać języki, które później pomogły mu ułatwić edukację. Zła sytuacja finansowa w rodzinie zmusiła go jednak do rzucenia przyszłego wykształcenia, musiał zawczasu iść do pracy. Pierwszy etat, na jaki się dostał, był etatem w aptece Antoniego Swobody. Dla Ignacego jednak nie była to tylko zwykła praca, ale też możliwość kształcenia się nadal w zakresie chemii oraz farmacji.

5. Łukasiewicz jako obywatel politycznie podejrzany

Władze austriackie zarejestrowały Ignacego jako obywatela politycznie podejrzanego, ponieważ zaczął on aktywnie udzielać się w organizacjach demokratyczno-niepodległościowych.

6. Aresztowanie Ignacego Łukasiewicza

19 lutego 1846 roku dochodzi do aresztowania Ignacego oraz jego współpracowników z Centralizacji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Został on osadzony we Lwowie, jednak z powodu braku dowodów został szybko zwolniony, bo już 27 grudnia 1847 roku. Dostał on jednak absolutny zakaz opuszczania Lwowa.

7. Łukasiewicz i studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Ignacy uzyskał od swojego następnego pracodawcy, Piotra Mikolascha, u którego również podjął pracę w aptece, wstawiennictwo. Dzięki temu uzyskał pozwolenie na opuszczenie Lwowa, dzięki czemu podjąć mógł studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wszystkie egzaminy zdał jednak dopiero na Uniwersytecie Wiedeńskim, dokładnie 30 lipca 1852 roku.

8. Początek przygody z ropą naftową

Po pozytywnym ukończeniu studiów powrócił on do swojego poprzedniego pracodawcy, gdzie wraz z drugim asystentem aptekarskim mieli wspólnie prowadzić badania nad destylacją ropy naftowej. Na przełomie roku 1852 a 1853 Łukasiewicz oraz drugi asystent otrzymali naftę metodą frakcyjnej destylacji.

9. Pierwsza lampa naftowa rozświetla wystawę apteki

Łukasiewicz w końcu znalazł zastosowanie nafty. Jego pierwsza naftowa konstrukcja rozświetliła wystawę apteki, dzięki czemu datę 31 lipca 1853 roku uznajemy za symboliczną datę narodzin przemysłu naftowego w Polsce.

10. Łukasiewicz jako inicjator kopalni ropy naftowej

Był on inicjatorem wielu z nich, przykładowo: kopalnia ropy naftowej w Bóbrce, kopalnia ropy naftowej w Ropience, czy Wójtowie.

11. Ignacy Łukasiewicz jako właściciel ziem

Ignacy w 1865 roku kupił ziemię wsi Chorkówka oraz przyległy do niej folwark Leśniówka, na których terenie założył nowoczesną rafinerię.

12. Ignacy i jego odznaczenia

Łukasiewicz za życia zasłużył się nie tylko dla Polski, ale również dla świata, dlatego otrzymał on wiele tytułów: w roku 1873 papież Pius IX, za jego działalność charytatywną, nadał mu tytuł „Szambelana Papieskiego” i odznaczył go „Orderem Św. Grzegorza”, został on pod koniec życia wybrany do Sejmu Galicyjskiego, a także pełnił w latach 1880-1881 funkcję pierwszego prezesa Towarzystwa Naftowego.

13. Przyczyna śmierci Łukasiewicza

Zmarł on 7 stycznia 1882 roku z powodu ciężkiego zapalenia płuc.

14. Pochówek Ignacego Łukasiewicza

Jego grób nadal odwiedzić można na cmentarzu w Zręcinie.

15. Upamiętnienie Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska od 1974 roku nosi imię Ignacego, a w 1983 roku wyemitowano monetę obiegową z jego wizerunkiem. W 2003 roku jego wizerunek umieszczony został na jeszcze innych monetach, zazwyczaj kolekcjonerskich.

16. Żona Łukasiewicza

Poślubił on młodszą o 15 lat od siebie Honoratę, swoją siostrzenicę. Ślub odbył się w Gorlicach.

17. Ignacy Łukasiewicz i powstanie styczniowe

Ignacy wprawdzie nie uczestniczył osobiście w powstaniu, ale wspierał je finansowo oraz pomagał osobom, które musiały się po nim ukrywać.

18. Łukasiewicz poza pracą

Nie interesował się on tylko pracą oraz rozwijaniem swoich rafinerii. W Chorkówce, wraz ze swoją młodą żoną, prowadził wzorowe gospodarstw, przykładowo przyczynił się do remontu dróg w powiecie krośnieńskim.

19. Krajowe Towarzystwo Naftowe

Łukasiewicz w roku 1877 zorganizował we Lwowie kongres naftowy.

20. Pamiątki, które nadal można dojrzeć

Pamiątek po Ignacym Łukasiewiczu jest kilka, m.in. kopia prototypu lampy naftowej.