Ciekawostki

56 Fantastyczne Ciekawostki o Żółwiach

młody w wodzie

Żółwie to rząd owodniowców, które należą do rodziny zauropsydów, a według klasyfikacji Linneusza rząd z gromady gadów. Oto ciekawostki i zaskakujące informacje o żówiach.

1. Rząd żółwi można podzielić jeszcze na 2 podrzędy i 14 rodzin.

2. Rząd ten obejmuje 356 gatunków, a także 122 podgatunki, które żyją w czasach nowożytnych. Od tych czasów wyginąć zdążyło już 7 gatunków i 3 podgatunki.

3. Cechą typową dla tych zwierząt jest występowanie pancerza, który ma za zadanie ochronę tułowia.

4. Wśród żółwi występują zarówno gatunki, które są roślino i mięsożerne, jak również takie, które żyją w wodzie lub na lądzie.

5. Wszystkie gatunki żółwi są jajorodne.

6. Proces zapłodnienia wewnętrznego odbywa się poprzez kanał kopulacyjny.

7. Żółwie spotykane są na bardzo różnych terenach. Mogą żyć w wodzie, jak również na obszarach pustynnych. Wykształciły takie cech, mimo że ich cechy morfologiczne są mniej zróżnicowane niż u innych gadów.

8. Żółwie spotkać można niemal na wszystkich kontynentach, wyłączając z tego tylko Antarktydę.

pływanie w oceanie

9. Obszarami, na których mieszka najwięcej żółwi, są obszary ciepłej i umiarkowanej strefy na wszystkich kontynentach, a także na wyspach oceanicznych i oceanach.

10. Kilka gatunków żółwi zamieszkuje też strefę klimatu umiarkowanego. Są to obszary Europy, Ameryki Północnej i Australii.

11. Gatunki, które zamieszkują strefy klimatu umiarkowanego, mogą przetrwać dzięki temu, że zapadają w stan hibernacji, czyli w stan snu zimowego lub w stan estywacji, będący stanem snu letniego.

12. Jedynym gatunkiem żółwia, który występuje na terenie Polski w stanie swojego naturalnego środowiska, jest żółw błotny.

13. Sporadycznie spotkać można w Polsce także inne gatunki, takie jak żółw stepowy, żółw drapieżny, żółw grecki czy żółw czerwonolicy.

14. Chelonologia to dział zoologii, który zajmuje się właśnie żółwiami.

15. Światowy Dzień Żółwia obchodzony jest 23 maja.

16. Najpewniej czas pojawienia się żółwi na świecie przypada na przełom paleozoiku i mezozoiku, czyli ok. 255 mln lat temu, a wskazują na to dane molekularne.

gad na kamieniach

17. Nieco wcześniej, w okresie środkowego permu, żyli już ich przodkowie, czyli parejazaury, które żywiły się roślinami.

18. Nie znaleziono dowodów na to, by można było połączyć żółwie z gadami pochodzącymi z karbonu.

19. Analizy molekularne wskazują na to, że żółwie są diapsydami, które utraciły otwory skroniowe.

20. Do niedawna za najstarszego odkrytego żółwia uchodził ten pochodzący z późnego okresu triasu, którego długość wynosiła ok. 1 m, który jednak znacznie różnił się od postaci obecnych żółwi.

21. Liczne żółwie o pospolitych cechach pojawiały się natomiast w okresie jury i kredy.

22. Największe szczątki żółwia, jakie do tej pory znaleziono, należą do żółwia morskiego Archelon, który pochodzi z Ameryki Północnej. Jego szkielet mierzy ok. 4,5 m.

23. Czasami z dwóch gatunków z rodziny batagurowatych rodzi się hybryda. Większość samców, które w taki sposób powstaje, jest niepłodna, a takie samice są raczej płodne.

24. Żółwie są jedynymi kręgowcami ze szkieletem zewnętrznym. Jego grzbietowa część nazywa się karapaks i powstała poprzez przekształcenie żeber i wyrostów w kostne płyty.

stary żółw w trawie

25. Dolna część brzuszna, która nosi nazwę plastron, powstała ze zmodyfikowanego żebra brzusznego oraz z obojczyku.

26. Ciało żółwi pokryte jest pancerzem złożonym z dwu warstw, który składa się z płytek kostnych, które z kolei pokryte są rogowymi tarczkami.

27. Liczba płytek kostnych to zwykle 4, a rzadziej 5 par, które leżą po przeciwległych stronach tarcz kręgowych, które są nieparzyste.

28. Czasami zamiast pancerza, który jest bardzo twardy, występuje skóra, która jest miękka i gładka.

29. Karapaks łączy się z plastronem za pomocą spojenia, które zwane jest mostem, a ten z kolei może być miękki lub sztywny.

30. U niektórych gatunków plastron zawieszony jest na zawiasach, za pomocą których mogą domykać go do reszty pancerza.
31. Żółwie są zwierzętami zmiennocieplnymi, co związane jest z koniecznością termoregulacji, która występuje u tych zwierząt.

32. Żółwie mają niską przemianę materii, co powoduje m. in., że ilość wytwarzanego przez nie ciepła jest również mała.

Malediwy

33. Termicznym optimum dla tych zwierząt jest temperatura wahająca się od 25 do 35 stopni.

34. Zmiennocieplność powoduje, że bardzo ważną rolę dla ich funkcjonowania odgrywa temperatura w ich otoczeniu.

35. Ważną rolę dla tych zwierząt odgrywa także kolor karapaksu. Dla każdego z tych zwierząt jest to odmienny kolor.

36. Żółwie, które zamieszkują chłodniejsze strefy mają ciemny karapaks, który lepiej pochłania promienie słoneczne, a co za tym idzie ciepło. Natomiast jasny karapaks mają żółwie, które mieszkają w strefie tropikalnej.

37. Żółwie, w przeciwieństwie do innych owodniowców, posiadają pierwszy krąg, co ogranicza ruchy ich czaszki.
38. Żółwie są jedynymi zwierzętami na świecie, których łopatki i biodra znajdują się wewnątrz żeber.

39. Żółwie mogą wciągać głowę, ogon i kończyny do wewnątrz pancerza.

40. U żółwi szylkretowych wykryto zjawisko biofluorescencji. Gdy pancerz zostanie oświetlony światłem niebieskim, świeci on na żółto lub na czerwono.

41. Ogon żółwia jest zwykle krótki i szpiczasty.

żółw

42. Żółwie mają rogowy dziób, a zamiast zębów znajdują się w nim ostre rogowe listwy, które znajdują się na krawędziach żuchwy i szczęki.

43. Rogowe listwy, które są odpowiednikiem zębów, u gatunków mięsożernych są bardzo ostre i działają jak nożyce.

44. U żółwi, które żywią się roślinami, odpowiedniki zębów posiadają ząbkowane zewnętrzne końce, co jest przystosowaniem do odgryzania twardych części u roślin.

45. Czaszka żółwia to typ anapsydalny, to znaczy, że brak w niej dołów skroniowych.

46. Żebra żółwi nie poruszają się podczas oddychania. Rolę tę przejęły natomiast mięśnie brzuszne.

47. Dobrze unaczynionymi częściami ciała żółwi są gardło i kloaka, które umożliwiają pobieranie tlenu z wody oraz dłuższe przebywanie pod nią.

48. Wszystkie żółwie są jajorodne. Samice wykopują otwory w gruncie, gdzie składają jaja.

49. Żółwie nie mają otworów usznych.

50. Żółwie mają ruchome i rozdzielone powieki.

51. Poza tym, że żółwie nie mają otworów usznych, nie mają też ucha środkowego i błon bębenkowych.

żółw

52. Żółwie mają gruczoły kloakalne, które pełnią rolę gruczołów wonnych. Mają również gruczoły solne, które znajdują się w jamie nosowej.

53. Wśród tych zwierząt nie zbyt często spotyka się anomalie genetyczne. Jeśli już istnieją, najczęściej są wynikiem mutacji genetycznych. Poza takim typem zmian i odchyleń, mogą występować również takie, które powstają w skutek zmian środowiska. Składać się na nie mogą nieprawidłowa temperatura inkubacji jaj, czy też zanieczyszczenie środowiska.

54. Wśród żółwi spotkać można także albinizm. Jest to zjawisko, które przejawia się poprzez biały kolor ciała gadów, co sprawia, że znacznie różnią się od innych przedstawicieli swojego gatunku.

55. Wśród tych gadów występuje też zjawisko policefalii, czyli więcej niż jednej głowy przy jednym ciele. U żółwi przejawia się to zwykle w postaci obecności dwóch głów, czasem może być to nawet trzy głowy.

56. Bardzo sporadycznie, ale jednak występują również bliźnięta syjamskie u tych gadów. Jest to jednak bardzo rzadkie zjawisko, przykładem mogą być połączone ze sobą ciałami żółwie stepowe.