Ciekawostki

15 interesujących ciekawostek o Zbrodni Katyńskiej

pomnik zbrodni katyńskiej

Gdy 1 września 1939 roku III Rzesza przekroczyła granice Polski, wszyscy liczyli, że wojna nie potrwa długo bo sojusznicy (Francja i Anglia) nas wspomogą. Gdy okazało się, że musimy liczyć sami na siebie, ze wschodu przyszedł kolejny atak, tym razem ZSRR wkroczyło na teren Polski. Tak rozpoczął się najcięższy etap historii naszego kraju. Wszystkie okrucieństwa i bestialskie mordy ze strony zarówno nazistów jak i komunistów wstrząsały ludźmi i do dnia dzisiejszego sprawiają, że człowiek nie potrafi zrozumieć jak tam można postępować wobec drugiego człowieka.

1. Zbrodnia Katyńska, zgodnie z uchwałą Sejmu RP ma znamiona ludobójstwa, jest to zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia przeciwko pokoju, zbrodnia wojenna i zbrodnia komunistyczna, za którą odpowiedzialny jest Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

2. Zbrodni dokonywało NKWD na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR

3. NKWD rozstrzelało co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tysięcy oficerów Wojska Polskiego oraz Policji Państwowej

4. Zbrodnia katyńska dokonana została w kilku miejscach: Katyń, Charków, Twer, Kijów i Mińsk- dwa ostatnie są w dalszym ciągu miejscami spornymi. Ciała ofiar z Kijowa ukryto w różnych miejscach w tym w Bykowni, zaś ciała ofiar z Mińska prawdopodobnie w Kuropatwach.

5. Z obozów w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku ocalało łącznie 395 jeńców, którzy zostali wywiezieni do obozu w Juchnowie, a następnie do obozu w Griazowcu.

6. Mordowanie polskich obywateli trwało od 5 marca do maja 1941 roku.

7. Groby w Katyniu odkryto w 1943 roku, wtedy to 13 kwietnia Niemcy poinformowali o odkryciu masowych grobów polskich żołnierzy zamordowanych przez żołnierzy radzieckich.

8. Rząd Polski w Londynie w obliczu odkrycia masowych mogił w dniu 17 kwietnia 1943 roku poprosił Międzynarodowy Czerwony Krzyż o zbadanie sprawy.

9. ZSRR dnia 15 kwietnia ogłosiło, że III Rzesza rozpowszechnia nieprawdę, twierdząc że za zbrodnię katyńską odpowiada ZSRR.

10. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich nie przyznawał się do zbrodni katyńskiej aż do 1990 roku, kiedy to ówczesny prezydent państwa Michaił Gorbaczow, oświadczył, że całą winę za zbrodnie ponosi ZSRR.

11. W 1992 roku na polecenie Borysa Jelcyna w Rosji wszczęto śledztwo dotyczące zbrodni katyńskiej, jednakże w 2005 roku zostało ono zakończone, a strona rosyjska stwierdziła, że mord na polskich jeńcach nie był ludobójstwem, tylko przestępstwem, które jest już przedawnione.

12. W 1994 roku zawarto umowy z Rosją i Ukrainą o utworzeniu polskich cmentarzy wojennych. Cmentarze wojenne znajdują się: Charków, Katyń, Miednoje, Bykownia.

13. Niestety z około 22 tysięcy ofiar, znamy nazwiska około 18 tysięcy zamordowanych.

Do dnia dzisiejszego zbrodnia katyńska wśród ludzi powoduje skrajne emocje, nic dziwnego, ponieważ przez wiele lat historia tego ludobójstwa była zakłamywana. Brak odwagi ze strony Związku Radzieckiego do przyznania się do dokonania zbrodni, oraz późniejsze uznanie zbrodni katyńskiej za „zwykłe” przestępstwo powodują, że ludzie czują złość. Naszym zadaniem, tego młodego pokolenia, jest pamiętanie o poległych za wolność naszej ojczyzny, pamiętanie o tych, którzy zginęli z rąk okupantów, bez sądu i sprawiedliwego wyroku, o tych którzy pochowani są na cmentarzach z odpowiednimi honorami, jak i o tych, którzy dalej leżą pochowanie nie wiadomo gdzie w zbiorowych mogiłach.