Ciekawostki

10 Zaskakujących Ciekawostek o Edwardzie Gierku

Edward Gierek
źródło: Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANEFO)

Edward Gierek był polskim politykiem, który przewodził Polsce w latach 70. XX wieku. Podczas jego rządów kraj ten doświadczył gwałtownego wzrostu gospodarczego i modernizacji, co przysporzyło mu popularności wśród Polaków.

Jednakże, Gierek był również krytykowany za brak wolności politycznej i łamanie praw człowieka w Polsce, a także za negocjacje z Związkiem Radzieckim, które przyczyniły się do wzrostu zadłużenia kraju.

Po serii strajków i protestów społecznych, Gierek został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska w 1980 roku. Mimo to, jego dziedzictwo pozostaje kontrowersyjne i wciąż jest przedmiotem dyskusji w Polsce.

1. Armia Polska

Edward Gierek urodził się i wychował w Polsce, a jego rodzice również byli Polakami. Jego zainteresowanie polityką komunistyczną kształtowało się w Polsce. W 1939 roku, w wieku 20 lat, Gierek został wcielony do armii polskiej i walczył na froncie wschodnim w czasie kampanii wrześniowej.

2. Organizacje młodzieżowe i komunistyczne

Przed II wojną światową działał w Polsce w organizacjach młodzieżowych i komunistycznych. W czasie wojny walczył w armii polskiej w ZSRR. Po wojnie kontynuował swoją karierę polityczną w Polsce, m.in. jako członek PZPR i przewodniczący Rady Państwa. Nie ma również potwierdzenia, że Gierek tworzył Związek Patriotów Polskich na emigracji, ponieważ nigdy nie był na emigracji.

3. Ugodowe działania z zagranicznymi państwami

Za rządów Edwarda Gierka Polska doświadczyła gwałtownego wzrostu gospodarczego i modernizacji, co przyniosło poprawę warunków życia wielu obywateli. Rządy Gierka przyniosły również poprawę stosunków z niektórymi krajami zachodnimi, takimi jak Niemcy i Francja, a także z krajami bloku wschodniego, takimi jak Związek Radziecki. Jednakże, w Polsce pod rządami Gierka były również łamane prawa człowieka, a brak wolności politycznej doprowadził do protestów i strajków, które przyczyniły się do jego upadku. Ogólna ocena rządów Gierka pozostaje kontrowersyjna i jest przedmiotem dyskusji w Polsce.

4. Poprawa sytuacji klasy robotnicze

Jego zainteresowanie i zaangażowanie w politykę kształtowało się w Polsce, a w czasie wojny walczył w armii polskiej w ZSRR. Po wojnie kontynuował swoją karierę polityczną w Polsce. Natomiast jego reformy gospodarcze i modernizacyjne w Polsce przyczyniły się do poprawy sytuacji klasy robotniczej.

5. Zniknięcie z życia politycznego

Edward Gierek musiał ustąpić ze stanowiska po serii strajków i protestów społecznych w 1980 roku. Jego rządy były krytykowane za brak wolności politycznej, łamanie praw człowieka i korupcję. Choć rządy Gierka przyniosły poprawę warunków życia wielu Polakom, to w Polsce w latach 80. dochodziło do wzrostu napięć społecznych, a działania władz komunistycznych były coraz bardziej nieefektywne, co doprowadziło ostatecznie do upadku systemu w 1989 roku.

6. Używanie języka i zapożyczeń rosyjskich

W czasach Związku Radzieckiego używano zwrotu „Towarzyszu” jako formy grzecznościowej w stosunkach międzyludzkich. Edward Gierek, jako działacz i polityk Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, także używał tego zwrotu. Słynne pytanie „No to, jak towarzysze, pomożecie?” Gierek zadał podczas strajku w Stoczni Gdańskiej w 1970 roku, kiedy to próbował nakłonić robotników do powrotu do pracy.

7. Ogromny wpływ na rozwój gospodarczy

Rządy Edwarda Gierka przyniosły zmiany w polityce gospodarczej, które doprowadziły do poprawy poziomu życia wielu Polaków. W latach 70. XX wieku nastąpił gwałtowny wzrost produkcji przemysłowej, a Polska stała się jednym z największych producentów węgla i miedzi na świecie. Rząd Gierka wprowadził też szereg inwestycji w infrastrukturę, budowę mieszkań i rozwój sektora usług. W wyniku tych działań, Polska zaczęła eksportować więcej towarów, a import stopniowo się zmniejszał. Jednakże, te zmiany nie były jednoznacznie pozytywne i skutkowały również wzrostem zadłużenia kraju oraz brakiem wolności politycznej i łamaniem praw człowieka.

8. Wpływ ZSRR, na współpracę

W czasach Edwarda Gierka Polska i PZPR były sojusznikami Związku Radzieckiego, a stosunki między Polską a ZSRR były ważnym elementem polityki zagranicznej Polski. W wyniku tego sojuszu, Polska otrzymywała wsparcie gospodarcze i militarno-polityczne ze strony ZSRR. Jednakże, rządy Gierka były również krytykowane za niesubordynację wobec ZSRR oraz za uzależnienie Polski od krajów bloku wschodniego. Dzisiaj Polska i Rosja utrzymują złożone relacje, które są często określane jako napięte i nieprzyjazne.

9. Problemy zdrowotne

Edward Gierek miał problemy ze zdrowiem przed ustąpieniem ze stanowiska. W 1980 roku, podczas strajków w Polsce, Gierek miał problemy z sercem i musiał udać się do szpitala. Miał też problemy ze zdrowiem w okresie poprzedzającym swoje ustąpienie z funkcji I Sekretarza KC PZPR. Jednakże, nie ma potwierdzenia, że był on na krawędzi zawału serca w momencie swojego ustąpienia ze stanowiska.

10. Nagonka

Edward Gierek został odsunięty ze stanowiska w 1980 roku, w wyniku strajków i protestów, które miały miejsce w Polsce. Jego rządy przyniosły jednak pewne poprawy w sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju, w tym podniesienie pensji i wprowadzenie większej ilości towarów do sklepów. Mimo to, rządy Gierka były również krytykowane za brak wolności politycznej, łamanie praw człowieka i korupcję, a także za niski poziom innowacyjności i rozwijania nowych technologii w gospodarce. Ogólna ocena rządów Gierka pozostaje kontrowersyjna i jest przedmiotem dyskusji w Polsce.