Ciekawostki

15 Ciekawostek o Zakonie Templariuszy

rycerstwo

Jak myślisz, jakie fascynujące ciekawostki na temat templariuszy znasz? W dzisiejszych czasach, kiedy ludzie słyszą słowo „templariusze”, myślą o tych złych facetach z gry „Assassin’s Creed”. Ale kim naprawdę byli ci enigmatyczni rycerze? I co doprowadziło do ich nieuchronnego upadku? Poznajcie zaskakujące ciekawostki o Zakonie Templariuszy.

1. Powstanie zakonu

W 1119 roku grupa rycerzy złożyła przed patriarchą Jerozolimy Gormondem de Picquigny śluby czystości powołując Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona. Na czele nowego zakonu stanął Hugo de Payens. W początkowej fazie członkami Zakonu byli głównie rycerze pochodzenia francuskiego.

2. Główne założenia zakonników

Jak to zwykle w średniowieczu bywało tak i w przypadku nowego zakonu, głównym jego przesłaniem była obrona wiary chrześcijańskiej. Zadaniem jakie sobie stawiali zakonnicy była obrona pielgrzymów do Ziemi Świętej i ochrona szlaków pielgrzymkowych przed niewiernymi.

3. Pierwsza siedziba Zakonu

Ofiarowany przez króla Jerozolimy Baldwina II meczet przebudowany na kościół stał się pierwszą siedzibą zakonnych rycerzy. Budowla ta znajdowała się na wzgórzu świątynnym. Akt ten miał miejsce w 1120 roku.

4. Historia nazwy Templariusze

Templum, łacińska nazwa świątyni, stała się podstawą nazwy, która przylgnęła do nowych zakonników. Pierwsza ich siedziba znajdowała się w pobliżu świątyni Salomona w Jerozolimie.

5. Upadek Jerozolimy

Wraz z upadkiem Jerozolimy w 1291 roku templariusze przenieśli się na Cypr, a następnie do Francji gdzie znajdowała się ich główna siedziba.

6. Templariusze w Polsce

W 1155 roku grupa templariuszy dotarła na ziemie polskie. Przywiózł ich z sobą, powracający z wyprawy krzyżowej, książę Henryk Sandomierski. Nadał im posiadłość w Opatowie gdzie wznieśli klasztor. Do dziś przetrwała kolegiata św. Marcina, uważana za pozostałości po rycerzach, a ich zabalsamowane ciała ponoć spoczywają w podziemiach kolegiaty.

7. Strażnicy Grala

Według mniej lub bardziej wiarygodnych źródeł templariusze są uznawani za strażników jednej z największych świętości chrześcijan św. Grala. Według przekazów był to kielich, z którego pił sam Jezus Chrystus. Teoria ta nigdy nie została wiarygodnie potwierdzona i w formie wielkiej tajemnicy jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.

8. Nieobyczajne zachowania

Zakonni rycerze przez wielu współczesnych im ludzi, a zwłaszcza zwierzchników kościelnych postrzegani byli jako świętokradcy. Nie stronili oni od uciech cielesnych, zamiast oddawać się w pełni religii, na straży której stanęli. Wiele występków od norm zakonnych umacniało niechęć do nich.

9. Mistrzowie intrygi

Zakonnymi rycerzami byli zazwyczaj ludzie wywodzący się spośród uprzywilejowanej klasy średniowiecznej Europy. Często byli to bardzo dobrze jak na tamte czasy wykształceni ludzie. Dzięki swym umiejętnościom i wiedzy jaką posiadali, potrafili te przymioty wykorzystać do pomnażania swojego bogactwa. Z czasem ten stan rzeczy zaczął przeszkadzać ich oponentom, głównie z kręgów najwyższych władz świeckich i duchownych.

10. Skarby Templariuszy

Według wielu przekazów templariusze podobno zgromadzili olbrzymie skarby. Miały one pochodzić z łupieżczych wypraw organizowanych pod przykryciem szerzenia wiary chrześcijańskiej. Sprawy bogactwa templariuszy urosły do rangi mitu. Wielu śmiałków po dziś dzień stara się odnaleźć ów mityczny skarb. Jak do tej pory nikomu się to nie udało. Świadczyć to może jedynie o faktycznie mitycznym ich istnieniu.

11. Alchemia w rękach zakonników

Według zapisów rycerze zakonni zajmowali się alchemią, nauką zawierającą znajomość chemii, fizyki, medycyny, psychologii itp. Z zapisów wynika, że w podziemiach świątyni Salomona zajmowali się zgłębianiem wiedzy dotyczącej złota. Podejrzenia o czarną magię zaowocowały między innymi późniejszymi oskarżeniami o sprzyjanie i wykorzystywanie mocy nieczystych dalekich od nauki kościoła.

12. Upadek Zakonu

Przyczyną upadku Zakonu były intrygi knute przeciwko nim. Było to następstwem nie mieszczącej się w średniowiecznej mentalności, poczuciu lojalności, samodyscypliny i wielu innych przymiotów, którymi się kierowali. Jeśli do tego dołożyły się bardziej prozaiczne przyczyny jak chciwość wówczas panujących, efekt mógł być tylko jeden, upadek. Zadłużony u templariuszy król francuski chcąc uniknąć spłaty długu oskarżył ich o herezję, świętokradztwo, rozpustę i tym podobne przewinienia. Efektem tego było oskarżenie i skazanie na śmieć mistrza Zakonu Jakuba de Molay i kilkudziesięciu rycerzy. Wyroki zostały wykonane i zdecydowano o kasacie zakonu templariuszy.

13. Ucieczka do Szkocji

Niektóre przekazy świadczą o tym, że grupie templariuszy udało przedostać się do Szkocji w celu dalszego prowadzenia działalności. Rycerzom pod przebraniem murarzy udało dokonać się dzieła osiedlenia w Szkocji, gdzie działali pod przykryciem związku murarzy. Teoria ta jest podważana, uważa się ją za wymyśloną przez wolnomularzy w celu podniesienia prestiżu swojej organizacji.

14. Motto templariuszy

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam!
Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę. Psalm 115

Bracia zakonni wyróżniali się jeszcze jedną cechą związana ona była ze strojem. Białe płaszcze zostały przyozdobione czerwonymi krzyżami. Krzyż po przeobrażeniach z prostokątnego przyjął kształt łapowaty.

15. Współcześni templariusze

Na przestrzeni dziejów wiele różnych tajemnych organizacji podszywało się pod dziedzictwo templariuszy. Miedzy innymi wolnomularze, loże masońskie i tym podobne. Na ile są w jakikolwiek sposób kontynuacją misji średniowiecznego rycerstwa zakonnego tego raczej się nie da rady dowieźć a tym bardziej zaprzeczyć.