Ciekawostki

15 Ciekawostek i Informacji o Zakonie Krzyżackim

bitwa pod grunwaldem
pomnik, bitwa pod grunwaldem 1410

Myśląc o krzyżowcach, najpierw przychodzą na myśl rycerze, będący najsłynniejszymi z chrześcijańskich zakonów wojowników. Oto zaskakujące ciekawostki o Zakonie Krzyżackim.

1. Powstanie zakonu krzyżackiego

III Krucjata rycerstwa europejskiego zaowocowała powstaniem w 1190 roku zakonu krzyżackiego. W początkowej fazie rycerze, głównie pochodzenia niemieckiego, powołali w Akce stowarzyszenie do obrony i opieki nad niemieckimi rannymi. Szpital którym się opiekowało stowarzyszenia nosił imię Najświętszej Marii Panny przy Domu Niemieckim w Jerozolimie. Taką nazwę przyjęło stowarzyszenie. Członkowie bractwa musieli składać przysięgę czystości.

2. Rok 1191

W roku tym papież Klemens III oficjalnie zatwierdził powstanie zakonu przyznając mu dobra wokół Akki. W szeregi zakonu wstępowało coraz więcej rycerzy. Następnie cesarz Henryk VI nadał zakonowi kolejne dobra tym razem położone w południowych Włoszech.

3, Sprowadzenie Krzyżaków do Polski

W 1226 mazowiecki książę Konrad I Mazowiecki sprowadził rycerzy zakonników na ziemie polskie. Na siedzibę książę ofiarował Krzyżakom ziemie chełmińską z zamiarem wykorzystania ich do walki z pogańskimi Prusami żyjącymi na północ od Mazowsza.

4. Podbój ziem Prusów

Początkowo Krzyżacy zajmować się mieli chrystianizacją pogańskich Prusów będąc zależnymi od księcia mazowieckiego. Nie trwało to długo. Dokonując krwawej rozprawy z Prusami podbijali ich ziemie i umacniali się. Nieuchronnie musiało dojść do konfliktu z Konradem. Stało się tak w 1234 roku za sprawą spustoszenia przez Krzyżaków Płocka, stolicy ówczesnego Mazowsza.

5. „Złota Bulla”

Konflikt księcia mazowieckiego z Krzyżakami zakończył się rozjemczą decyzją papieską, nadająca zakonnikom prawa suwerenne do oddanej w lenno ziemi chełmińskiej. „Złota Bulla” taką nazwę głosiła decyzja papieska.

6. Bitwa pod Płowcami

Krzyżacy po podboju Prus zaczęli kierować swoje terytorialne zakusy w stronę Polski. Liczne potyczki zbrojne z polskim rycerstwem kończyły się zazwyczaj zwycięstwami zakonników. We wrześniu 1331 na polach niedaleko wsi Płowce, doszło do starcia wojsk polskich pod wodzą Władysława Łokietka z wojskami krzyżackimi. Bitwa nie zakończyła się zwycięstwem żadne ze stron. Jednak za zwycięstwo Łokietka można uznać fakt, że pierwszy raz w dziejach potyczek z Krzyżakami, Polacy nie zostali pokonani.

7. Malbork

Zamek wzniesiony przez Krzyżaków nad brzegiem Nogatu. Ufortyfikowana twierdza w roku 1286 zostały jej nadane prawa miejskie. Do miasta został przeniesiony konwent zakonu. Malbork stał się stolicą państwa krzyżackiego.

8. Bitwa pod Grunwaldem

15 lipca 1410 roku na polach nieopodal miejscowości Grunwald doszło do wielkiej bitwy. Naprzeciw siebie stanęły armia polska pod wodzą Władysława Jagiełło i armia Krzyżaków wielkiego mistrza Ulricha von Jungingen. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Polaków.

9. Wino i zakonnicy

Wino w okresie średniowiecza zaliczane było do artykułów luksusowych. Zakonnicy z zakonu Najświętszej Marii Panny zajmowali się sprowadzaniem tego szlachetnego trunku i jego dystrybucjom. Obrót tego typu artykułami przynosił bardzo sowite dochody i traktowany był jako prestiżowe zajęcie

10. Budowanie potęgi zakonu

W pierwszy latach po powstaniu zakonu wielcy mistrzowie zabiegali u możnych współczesnego im świata o przywileje. W tamtych czasach podstawowym przywilejem były nadania ziemskie. I połowa XIII wieku to dla zakonu wiele nowych nadań ziemskich między innymi w Armenii, na Cyprze, na Sycylii we Włoszech.

11. Próby założenia państwa

W XIII wieku otrzymując od papieża i cesarza liczne przywileje i ziemskie posiadłości, zakonnicy postanowili założyć własne państwo. Udało im się to dopiero po otrzymaniu dóbr na polskim Mazowszu i podbiciu Prus.

12. Polityka podbojów i grabieży

Sztukę prowadzenia wojen zakonni rycerze nabyli podczas walk na Bliskim Wschodzie. Dzięki tym umiejętnościom, dużej karności i dyscyplinie, podbój ziem plemion pruskich następował bardzo szybko. O ekspansji zakonu świadczą liczby w 1309 roku państwo krzyżackie zajmowało obszar 40 tysięcy kilometrów kwadratowych a na początku XV wieku ponad 72 tysiące.

13. Mistrzowie handlu

Bracia zakonni korzystając z wielu przywilejów parali się wieloma zajęciami wcześniej zabronionym zakonnikom. Do głównych i najbardziej rozwiniętych działalności Krzyżaków należał handel, było to możliwe za sprawą dyspensy papieskiej.

14. Brakteaty

Krzyżacy wybijali własne monety. Nosiły one nazwę brakteaty. Były to cienkie monety srebrne, jednostronnie bite.

15. Sekularyzacja zakonu

10 kwietnia 1525 doszło na rynku krakowskim do wydarzenia znanego w historii Polski jako hołd pruski. Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny królowi Zygmuntowi I Staremu. Na mocy tego wydarzenia państwo zakonne przestało istnieć stało się lennem polskim.