Ciekawostki

10 najważniejszych wynalazków Newtona

jabłko

Isaac Newton jest, obok Williama Szekspira i Winstona Churchilla, najsłynniejszym Anglikiem w historii. Był miedzy innymi fizykiem, astronomem, matematykiem i wynalazcą, którego uznaje się za najwybitniejszego uczonego w dziejach.

Jego odkrycia i naukowe rozważania zrewolucjonizowały świat nauki i do dziś są nauczane w szkołach i na wyższych uczelniach, choć ich autor nie żyje od niemal trzystu lat. Co takiego zawdzięczamy Newtonowi?

1. W 1670 roku Newton skonstruował teleskop zwierciadlany, który skupiał światła zwierciadeł zamiast soczewek. Jego wynalazek niwelował całkowicie zniekształcenia, które były spotykane w teleskopach wcześniej. Do dziś teleskop Newtona należy do ulubionych akcesoriów wielbicieli astronomii.

2. Newton wprowadził skalę termometryczną, na której później wzorował się Celsjusz, publikując własną skalę.

3. Dzięki Newtonowi możliwe jest rozróżnienie wartości temperatur, które odpowiadają zjawiskom w tym zakresie. Wiemy na przykład, jakie są temperatury wrzenia i topnienia wody.

4. Największym odkryciem angielskiego uczonego są trzy zasady dynamiki Newtona. Są to podstawy mechaniki klasycznej.

5. Do odkryć Newtona należy stwierdzenie, że jeśli ciało stygnie, to temperatura jego otoczenia proporcjonalnie się podnosi. Jeśli jednak otoczenie jest wielkim pomieszczeniem, a przedmiot stygnący jest mały, nie ma możliwości, aby w całym pomieszczeniu zwiększyła się temperatura.

6. Prawo powszechnego ciążenia stało się swoistym symbolem Newtona. Podobno zdał sobie sprawę z tej zasady, siedząc pod jabłonią. Kiedy na jego głowę spadło jabłko, zaczął się zastanawiać, dlaczego nie odleciało ono w innym kierunku. W ten sposób rozpoczęły się jego rozważania na temat grawitacji.

7. Issac Newton jest autorem rachunku różniczkowego i całkowego, który do dziś funkcjonuje bez zmian w matematyce.

8. Angielski naukowiec dokładnie opisał tuch planet wokół Słońca, a także dowiódł, że orbity komet są nie tylko eliptyczne, ale miewają też inne kształty.

9. Newton zbadał i opisał pływy morskie, czyli cykliczne unoszenie się i opadanie wody w oceanach.

10. Newtonowi udało się rozszczepienie światła przez szklane pryzmaty. Dzięki temu mógł udowodnić, że światło składa się z wiązek w kolorach tęczy.