Ciekawostki

10 Interesujących Ciekawostek o Wronach

wrona

Wrona podobnie jak kilka innych ptaków należy do rodziny krukowatych. Ptaki z tej rodziny zaliczane są do najinteligentniejszych skrzydlatych. Potrafią zdecydowanie więcej niż ich fruwający bracia i siostry. Badacze zachowań ptaków do dziś nie rozszyfrowali wszystkich mechanizmów intelektu tych ptaków.

1. Wrona zaliczana jest do ptaków wędrownych, choć według ostatnich badań ornitologicznych zauważono spore zmiany w zachowaniu. Z typowego wędrowca przemieniły się w mieszczuchy i coraz rzadziej się poza ten teren wypuszczają.

2. Samiec i samica posiadają takie samo szaro czarne upierzenie z charakterystycznym solidnym lekko zakrzywionym dziobem.

3. Zaliczane są do średnio dużych ptaków, długość ich ciała osiąga ponad 50 centymetrów, a waga dochodzi do około 500 gram. Rozpiętość skrzydeł około 1 metra.

4. W Polsce najliczniej występują w górach i na pogórzu oraz w dolinach rzek i nad jeziorami. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zaobserwowano coraz większe skupiska w dużych miastach.

5. Wrony są ptakami monogamicznymi i łącza się w pary trwające aż do śmierci jednego z osobników.

6. Wrony w wielu podaniach stawiane są jako symbol wierności dozgonnej, której są przykładem. W chrześcijańskich tradycjach wrona przedstawiana jest jako towarzyszka czarownic i powiernica diabła.

7. Wrony wykorzystywane były do przeprowadzania wielu eksperymentów, podczas których ptaki, aby mogły dostać się do pożywienia musiały wykonać proste czynności z wykorzystaniem elementów wymagających złożenia z dwóch części. W eksperymencie brało udział kilka wron i większość z nich potrafiła połączyć dwa elementy i wykorzystać je w dotarciu do jedzenia. Niezwykłe w tym eksperymencie jest to, że do tej pory jedynie naczelne potrafiły dokonać takich czynności.

8. Inne badania przeprowadzone na wronach pokazały, ze wrony potrafią także wyciągać wnioski z działań zmierzających w stronę zdobycia pokarmu i odrzucały przedmioty nie dające efektu, a wybierały te których zastosowanie kończyło się sukcesem. Niektóre z badań porównywalne były z zachowaniami dzieci w analogicznych sytuacjach. Z badań tych wynikało że wiele czynności wrony wykonały podobnie jak siedmioletnie dziecko.

9. Wrony ze względu na duże podobieństwo często mylone są z innymi ptakami z rodziny krukowatych.

10. Na terenie Polski wrony jako gatunek znajdują się pod częściową ochrona. Z uwagi na spora populację nie prowadzi się szczególnych zabiegów ochronnych.