Polska

15 Muzeów we Wrocławiu, Które Warto Zobaczyć

Muzeum od strony Odry | fot. Marek Śliwecki / Wikipedia

Wrocław, stolica Dolnego Śląska, przyciąga turystów nie tylko pięknem swej architektury – równie istotną atrakcją tej metropolii są liczne placówki muzealne. Które z nich warto odwiedzić podczas wizyty w tym mieście? Prezentowany przez nas ranking 15 najciekawszych muzeów, znajdujących się we Wrocławiu, powinien dać odpowiedź na to pytanie.

1. Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Uwagę turystów zwraca już sam gmach Muzeum Narodowego we Wrocławiu – nie jest on co prawda zbyt wiekowy (powstał w końcu XIX stulecia), jednak masywna bryła, ozdobiona kunsztownymi dekoracjami, robi ogromne wrażenie. Ekspozycja muzealna prezentuje przede wszystkim sztukę śląską, polską oraz europejską. Wśród dzieł, które można tu podziwiać, znajdują się m.in. obrazy Jana Matejki, Bernardo Bellotto i Jacka Malczewskiego. Duża część wystaw poświęcona jest również rzeźbie – uwagę zwracają przede wszystkim dzieła sztuki sakralnej (niektóre z nich datuje się na XII wiek). Nieco inny od reszty ekspozycji charakter ma najnowsza wystawa stała: Cudo-Twórcy – prezentuje ona zarówno niezwykłe dokonania artystów z odległych nam kulturowo krajów Dalekiego i Bliskiego Wschodu, jak i różnorakie fascynacje artystyczne dawnych i współczesnych  Europejczyków. Adres: pl. Powstańców Warszawy 5, tel. 71 344-33-13.

2. Panorama Racławicka

Przedstawiający bitwę pod Racławicami gigantyczny cykloramiczny obraz, namalowany w latach 1893-1894 przez grupę malarzy, kierowanych przez Wojciecha Kossaka i Jana Stykę, stał się już jednym z symboli Wrocławia. Oprócz samego dzieła (które mimo upływu czasu nadal robi niesamowite wrażenie) godna uwagi jest aranżacja jego otoczenia. Pozwala ona zwiedzającym poczuć się tak, jakby na moment przenieśli się na środek pola bitwy: przejście pomiędzy obrazem a dekoracjami, imitującymi pola pod Racławicami, jest płynne, a iluzja – mimo że nie zastosowano tu zdobyczy najnowszej techniki – niemal doskonała. Dopełnieniem ekspozycji jest multimedialna wystawa, poświęcona samej bitwie i historii obrazu. Adres: ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 11, telefon: 71 344 16 61.

3. Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł

Muzeum to zlokalizowane jest w pawilonie wystawowym, wpisanym – wraz z pobliską Halą Stulecia – na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oprócz ciekawej architektury można tu oczywiście zobaczyć wystawy poświęcone sztuce współczesnej. Uwagę zwraca zwłaszcza największa na świecie kolekcja prac Magdaleny Abakanowicz. Wśród eksponatów tego muzeum znajdują się też m.in. dzieła Jerzego Nowosielskiego, Władysława Hasiora i Tadeusza Kantora. Adres: ul. Wystawowa 1, telefon: 71 712-71-89.

4. Hydropolis

Hydropolis to jedno z najnowszych, a jednocześnie najciekawszych wrocławskich muzeów. Placówka ta prezentuje w ciekawy sposób zagadnienia związane z wodą. Jej ekspozycje są niezwykle różnorodne: znajdziemy tu zarówno wystawy, prosto tłumaczące skomplikowaną problematykę prac hydroinżynieryjnych, jak i ekspozycje pokazujące życie w morskich i oceanicznych głębinach czy rolę wody w różnych religiach. Muzeum jest przy tym niezwykle nowoczesne – nacisk w nim położono nie na prezentację eksponatów, lecz na tłumaczenie (często przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy techniki) różnorakich zjawisk i zależności, zachodzących w otaczającym nas świecie. Z wizyty w placówce powinni być zadowoleni zwłaszcza najmłodsi zwiedzający: wydzielono dla nich specjalną strefę, w której mogą m.in. spróbować swych sił w grach, symulujących zabawy z delfinami lub czyszczenie rafy koralowej. Adres: u. Na Grobli 17, telefon: 71 340 95 15.

 

5. Muzeum Sztuki Mieszczańskiej

Zlokalizowane w Starym Ratuszu Muzeum Sztuki Mieszczańskiej prezentuje głównie eksponaty, związane z życiem dawnych mieszkańców stolicy Dolnego Śląska: dzieła rzemieślników, pieczęcie i dokumenty. Częścią ekspozycji jest też Galeria Wielkich Wrocławian – można w niej zobaczyć popiersia m.in. Jadwigi Śląskiej, Edyty Stein czy Tadeusza Różewicza. Przy okazji zwiedzania wystaw warto zwrócić uwagę na wnętrza, w których się one znajdują, a zwłaszcza na piękne gotyckie sklepienia. Adres: Rynek 50, telefon: 71 347 16 93.

 

6. Muzeum Przyrodnicze

Muzeum Przyrodnicze we Wrocławiu prezentuje wystawy, poświęcone faunie i florze świata. Można tu podziwiać m.in. okazy ponad 500 gatunków roślin, zadziwiające nasiona, niezwykłe muszle, gigantyczną kolekcję motyli oraz spreparowanych ptaków i ssaków. Na szczególną uwagę zasługują znajdujące się  w tutejszych zbiorach okazy gatunków wymarłych – m.in. wilka workowatego i alki olbrzymiej. Duże wrażenie robi też wystawa, prezentująca układy kostne różnych grup kręgowców (w jej ramach zobaczyć można m.in. kompletny szkielet wieloryba). Adres: ul. H. Sienkiewicza 21, telefon: 71 375 41 44.

7. Pałac Królewski we Wrocławiu

Budynek Pałacu Królewskiego pochodzi z 1719 roku i – podobnie jak znajdujący się w jego sąsiedztwie ogród w stylu barokowym – zwraca na siebie uwagę samym wyglądem. Równie ciekawe są zlokalizowane w pałacowych wnętrzach ekspozycje. Pierwsza z nich, należąca do Muzeum Historycznego, prezentuje tysiącletnie dzieje Wrocławia – zwiedzający mogą podziwiać m.in. związane z nimi dokumenty, dawne narzędzia czy ozdoby, używane przed wiekami przez mieszkańców miasta. Ważną częścią wystawy są też pieczołowicie  odtworzone wnętrza mieszczańskich kamienic. Drugą częścią ekspozycji jest mieszcząca się we wschodnim skrzydle pałacu galeria malarstwa. Znajdziemy w niej obrazy wrocławskich artystów (przede wszystkim pejzaże), pochodzące z XIX i XX wieku. Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 35, telefon: 71 391 69 40.

8. Muzeum Architektury

Ekspozycja tej placówki składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera detale architektoniczne, pochodzące przede wszystkim z nieistniejących już  budynków. Jej elementami są m.in.:  datowany na XII wiek kamienny tympanon Jaksy (jeden z najstarszych w Europie Środkowej obiektów tego typu), zachowane do naszych czasów średniowieczne portale kamienic oraz gotyckie wsporniki i rzeźby. Druga część ekspozycji obejmuje wytwory architektonicznego rzemiosła artystycznego – witrażownictwa, szklarstwa, sztukatorstwa, kowalstwa, stolarstwa i kamieniarstwa.  Adres: Bernardyńska 5, telefon: 71 344 82 79.

9. Muzeum Etnograficzne

Wrocławskie Muzeum Etnograficzne prezentuje ciekawą kolekcję eksponatów, związanych z życiem dawnych mieszkańców dolnośląskich wsi. Znajdziemy tu m.in. stroje ludowe, ciekawe ule figuralne, malowane meble, formy do wypieku pierników oraz przykłady dawnej sztuki ludowej – obrazy na szkle, rzeźby i tkaniny. Ważną częścią ekspozycji jest wystawa, poświęcona reemigrantom i osobom z dawnych Kresów, które osiedliły się na tych ziemiach po II Wojnie Światowej. Adres: ul Gen. Romualda Traugutta 111/113, telefon: 71 344 33 13.

10. Muzeum Poczty i Telekomunikacji

Muzeum to prezentuje wystawy, związane z powstaniem i funkcjonowaniem poczty na ziemiach polskich. Można w nim podziwiać m.in. dawne mundury listonoszy, wyposażenie placówek pocztowych, skrzynki na listy, konne wozy pocztowe oraz druki i pieczęcie. Dla miłośników filatelistyki prawdziwą gratką może być prezentowana tu wielka kolekcja znaczków pocztowych, obejmująca zarówno walory polskie, jak i zagraniczne. Drugą, ważną częścią ekspozycji, jest wystawa poświęcona historii telekomunikacji. Tu z kolei zobaczyć można dawne telefony, telegrafy oraz aparaty radiowe i telewizyjne. Adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 1, telefon: 71 343 67 65.

11. Muzeum Archeologiczne

Placówka ta znajduje się w budynku dawnego arsenału i prezentuje bogatą kolekcję eksponatów, pochodzących z wykopalisk, prowadzonych we Wrocławiu i w jego najbliższych okolicach. Wśród zbiorów, udostępnionych zwiedzającym, znajduje się m.in. część skarbów, znalezionych w Kotowicach (wczesnośredniowieczne monety bizantyjskie, zachodnioeuropejskie oraz drachmy) i Zakrzowie (biżuteria i ozdoby, złożone do grobów możnowładców, datowane na przełom III i IV wieku przed naszą erą). Duże wrażenie robią też na gościach kości mamutów i innych prehistorycznych zwierząt, eksponowane w tej placówce. Adres: ul. A. Cieszyńskiego 9, telefon: 71 347 16 96.

12. Centrum Historii Zajezdnia

Znajdująca się tu wystawa „Wrocław 1945-2016” prezentuje dzieje miasta po II Wojnie Światowej oraz – a może przede wszystkim – realia życia jego mieszkańców. Ekspozycja ta jest niezwykle nowoczesna i interaktywna – w ramach zwiedzania można np. wysłuchać relacji naocznych świadków historycznych wydarzeń, wcielić się w rolę drukarza nielegalnych w PRL wydawnictw lub w kolarza Wyścigu Pokoju. Oprócz tego Zajezdnia prezentuje też liczne eksponaty z epoki – od zabawek, przez przedmioty codziennego użytku, na wyposażeniu mieszkań kończąc. Adres: ul. Grabiszyńska 164, telefon: 71 715 96 02.

13. Muzeum Farmacji

Muzeum Farmacji prezentuje zbiory, związane z historią tej dziedziny wiedzy. Układ ekspozycji jest chronologiczny: zwiedzanie zaczynamy od wnętrza pracowni średniowiecznego alchemika, a kończymy na ekspozycji analitycznej aparatury pomiarowej i wystawie, poświęconej lekom syntetycznym i półsyntetycznym. Ciekawostką jest prezentowana tu kolekcja dawnych narzędzi do produkcji środków leczniczych. Adres: Kurzy Targ 4, telefon: 71 784 04 40.

14. Muzeum Pana Tadeusza

Będąca częścią Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ekspozycja składa się z trzech wystaw stałych. Pierwsza z nich – „Rękopis Pana Tadeusza” – prezentuje zarówno jedyny stworzony ręką samego Adama Mickiewicza egzemplarz tego dzieła, jak i liczne starodruki, grafiki i rzeźby, powstałe w czasach, gdy pisana była ta epopeja narodowa. Wystawa „Misja: Polska” to z kolei opowieść o dążeniu do wolności – tym razem jednak nie w XIX wieku, lecz w realiach II Wojny Światowej. Ekspozycja „Pan Tadeusz Różewicz” prezentuje natomiast zbiór pamiątek po tym wybitnym poecie. Adres: Rynek 6, telefon: 71 755 06 40.

15. Muzeum Współczesne

Placówka ta gromadzi zbiory, obejmujące różne dziedziny sztuk wizualnych, koncentrując się przy tym na twórczości artystów  związanych z Wrocławiem. Ciekawostką jest fakt, że ekspozycja znajduje się w dawnym schronie, a w jej bezpośrednim sąsiedztwie można podziwiać nawiązującą do tematyki wystaw instalację artystyczną „Pociąg do nieba”, przedstawiającą parowóz, gnający po wiodących w kierunku przestworzy torach. Adres: pl. Strzegomski 2a, telefon: 71 356-42-57.