CiekawostkiEuropa

Interesujące ciekawostki, informacje i fakty o Wilnie

Wilno

Wilno jest stolicą Republiki Litewskiej – jednego z trzech krajów bałtyckich w Europie Północnej razem z Estonią i Łotwą. Warto zapoznać się z ciekawostkami o Wilnie i Litwie.

1. Osada istniała na tym terenie w X wieku, a pierwsza pisemna wzmianka o niej pochodzi z 1128 roku.

2. Wileńskie granice miasta obejmują obszar lądu o powierzchni 401 km kwadratowych, którego liczba mieszkańców w 2016 roku szacowana jest na 544 tysięcy osób.

3. W 1862 roku wybudowano linię kolejową Sank-Petersburg – Wilno – Warszawa.

4. Wilno jest główną siłą napędową gospodarki Litwy, plasuje się wśród największych bałtyckich centrów finansowych i reprezentuje najbogatszy region kraju.

5. W 1323 roku za panowania Wielkiego Księcia Giedymina Wilno po raz pierwszy jest wymieniane jako stolica Litwy.

6. W 1387 roku Wielki książę Jagiełło rozpoczął chrzest swoich pogańskich poddanych litewskich, utworzył unię dynastyczną z Królestwem Polskim i nadał Wilnu prawa miejskie.

7. Litwa została członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku.

8. W 1495 roku powstały pierwsze zakłady złotnicze i krawieckie. Wilno zaczyna się rozwijać jako centrum handlu, przemysłu i kultury Europy Wschodniej.

9. W 1579 roku Kolegium, uczelnia wyższa, została założona przez jezuitów w Wilnie i przez papieża podniesiona do poziomu akademii. Był to pierwszy uniwersytet w krajach bałtyckich i stał się najważniejszym ośrodkiem kulturalnym w regionie.

10. Gęstość zaludnienia jest znacznie bardziej skoncentrowana w stolicy Litwy, Wilnie – średnio 1400 mieszkańców na kilometr kwadratowy. W kraju liczba ludności jest niższa, osiągając średnią 46 osób na kilometr kwadratowy dla całej Litwy.

11. Wilno było jednym z najlepszych miejsc do życia wg. rankingu The New York Times

12. Litwa uniezależniła się od Rosji Sowieckiej i Niemiec 16 lutego 1918 roku.

13. W 1920 r oku Litwa utraciła część terytorium, w tym historyczną stolicę, Wilno, na rzecz Polski. Stolica Litwy została przeniesiona do Kowna.

14. Ważną cechą miasta przed II wojną światową była społeczność żydowska, która przez prawie 150 lat stanowiła centrum życia kulturalnego Żydów wschodnioeuropejskich.

15. Na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow z Niemcami, Związek Radziecki zmusił Litwę do podpisania traktatu o wzajemnej pomocy, który zezwalał na stacjonowanie na terytorium Litwy oddziałów Armii Czerwonej. W wyniku tego sojuszu Litwa odzyskała Wilno, ale została wcielona do Związku Radzieckiego.

16. 16 lutego obchodzony jest Dzień Niepodległości.

17. W maju 2004 roku Litwa została członkiem Unii Europejskiej i NATO, a Wilno stało się stolicą państwa członkowskiego UE i NATO.

18. Powietrze w Wilnie jest najczystsze wśród stolic Europy Wschodniej i Środkowej, wg rankingu Green City Index.