Polska

10 Zaskakujących Atrakcji w Wadowicach 2023 ⛪👑🥮

Dzięki rozgłosowi, jaki Wadowice uzyskały w całej Polsce jak i na świecie, mogły zamienić się w atrakcyjną turystycznie miejscowość.

Obecnie w Wadowicach warto obejrzeć takie obiekty jak:

1. Bazylika

Bazylika w Wadowicach, czyli Bazylika Ofiarowania Najświętszej Marii Panny z cudownym obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która znajduje się w centrum Wadowic. To w tym miejscu Karol Wojtyła przyjął chrzest i I Komunię Świętą. Od 2006 roku przed bazyliką ustawiono pomnik Jana Pawła II.

2. Muzeum

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego, który znajduje w centrum zainteresowania pielgrzymów i turystów z całego świata. Umieszczono w nim przedmioty związane z Karolem Wojtyłą. Jest zlokalizowane przy bazylice. Centrum muzeum stanowi 3-pokojowe mieszkanie Wojtyłów.

3. Kościół Św. Piotra Apostoła

Kościół Św. Piotra Apostoła, który powstał, jako wyraz wdzięczności za wybór Karola Wojtyły na Ojca Świętego i ocalenie go z zamachu na pl. Św. Piotra 13 maja 1981 roku.

4. Kryta pływalnia

Kryta pływalnia Delfin w Wadowicach.

5. Szlaki turystyczne

Liczne szlaki turystyczne, w tym Szlak Św. Jakuba, czy szlaki prowadzące na okoliczne szczyty (np. Leskowiec).

6. Park Miejski

Park Miejski, nad którym opiekę powierzono Towarzystwu Upiększania Miasta Wadowice. Znajduje się między ul. Karmelicką a aleją Wolności.

7. Budynek koszar

Zabytkowy budynek koszar 12 pułku piechoty, który jest wynikiem odtwarzania polskiej armii po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

8. Cmentarz parafialny

Cmentarz parafialny w Wadowicach, który znajduje się tam od 1820 roku. Nekropolia ta jest skupiona wokół kaplicy Słapów. Na cmentarzu tym spoczywają m.in. powstańcy styczniowi, dyrektorowie wadowickiego gimnazjum czy Stanisław Sopicki.

9. Sanktuarium św. Józefa

Sanktuarium św. Józefa oraz Klasztor Karmelitów Bosych, który jest wykonany z czerwonej cegły z lat 1897-1899. Przed wybuchem I wojny światowej dodano zabudowania na potrzeby szkoły. W trakcie okupacji działał tu urząd celny.

10. Budynek gimnazjum

Budynek gimnazjum im. Marcina Wadowity, gdzie przed wojną zdawał maturę Karol Wojtyła.