Ciekawostki

15 Interesujących Ciekawostek o Talesie z Minetu

Tales z Minetu
źródło: Wilhelm Meyer / Wikipedia

Tales z Miletu to grecki matematyk, filozof i astronom, który przeszedł do historii jako przedstawiciel jońskiej filozofii przyrody. Co warto o nim wiedzieć? Poniżej znajdują się wybrane informacje na jego temat.

1. Tales z Miletu żył na przełomie VII i VI wieku przed naszą erą, a obecnie uważany jest za pierwszego w historii filozofa oraz matematyka cywilizacji zachodniej.

2. Tales z Miletu należy do kanonu siedmiu mędrców, w którym znaleźli się wybitni reformatorzy starożytnej Grecji. Działali oni niedługo przed tym, zanim pojawiła się taka dziedzina, jak filozofia. Byli mężami stanu i działaczami. Poza nim do grupy tej należeli również Chilon ze Sparty, Myzon z Chen, Kleobulos z Lindos, Pittakos z Mityleny, Solon oraz Brias z Prieny.

3. Etymologia jego imienia nawiązuje do greckiego czasownika, który oznacza rozwijanie się i rozkwitanie.

4. Szczyt jego działalności można dziś określić dzięki jego przepowiedni dotyczącej zaćmienia Słońca. Zaćmienie to miało miejsce w drugiej połowie maja w 585 roku przed naszą erą.

5. Tales pochodził z Miletu i urodził się w bogatej oraz bardzo wpływowej rodzinie Thelidów. Według niektórych źródeł jego przodkowie mieli pochodzić z Fenicji, a z kolei inne zakładają, że był rodowitym mieszkańcem Miletu.

6. Według tradycji Egipt był źródłem nauki greckiej, a w związki z tym myśliciele podróżowali do tego kraju. Tales z Miletu spędził w Egipcie sporo czasu i dbał tam o samorozwój.

7. W Egipcie Tales z Miletu zajął się między innymi tworzeniem pomiarów. Mówi się, że dokładnie zbadał i zmierzył piramidy, a także wyjaśnił zjawisko wylewów z Nilu.

8. Dzięki Herodotowi wiemy, że Tales z Miletu bardzo wszechstronnie udzielał się w życiu społecznym i jako badacz. Udzielał się jako polityk, astronom oraz inżynier.

9. Platon przytaczał historię, zgodnie z którą obserwujący gwiazdy Tales z Miletu wpadł do studni. Wyśmiała go wówczas służąca, twierdząc, że patrzy w niebo, a umyka mu to, co dzieje się na ziemi. W ten sposób pielęgnowano obraz Talesa jako badacza, który jest nieustannie pogrążony we własnych myślach.

10. Arystoteles opowiadał historię o tym, jak Talesowi zarzucano biedę i nieprzydatność filozofii. Miał on wówczas przewidzieć w gwiazdach urodzaj oliwy. Kiedy wykupił prasy do tłoczenia oliwy i dorobił się majątku, dowiódł wszystkim, że filozof może być bogaty, jeśli zechce, ale jego to po prostu nie interesowało.

11. Po upadku cesarstwa lidyjskiego to Tales z Miletu miał radzić Jończykom, aby utworzyli federację z centrum w Teos. Jego zaangażowanie w życie polityczne przyniosło dużo korzyści.

12. Tales z Miletu najpewniej nie napisał nigdy żadnego traktatu. Jego przemyślenia i mądrości były przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenia i spisane wiele lat później.

13. Tales stworzył podstawy geometrii tworząc takie pojęcia, jak średnica, trójkąt równoramienny czy stwierdzenie, że trójkąt wpisany w półokrąg tworzy kąt prosty.

14. Twierdzenie Tales jest jednym z podstawowych twierdzeń geometrii euklidysowej.

15. Uważał, że szczęśliwy jest ten, kto ma zdrowe ciało, bogatą duszę i naturę podatną na kształcenie.