Ciekawostki

15 zaskakujących ciekawostek o świętym Marku

święty MArek Ewangelista
źródło: Wikipedia

Święty Marek, znany również jako Marek Ewangelista, przeszedł do historii jako jeden z siedemdziesięciu dwóch apostołów. Co warto o nim wiedzieć? Poniżej znajdują się wybrane informacje na jego temat.

1. Święty Marek urodził się około 18 roku w Jerozolimie. Był kuzynem Barnaby, który również jest świętym katolickim i jest zaliczany do grona apostołów o szerszym znaczeniu.

2. Należał do grona siedemdziesięciu dwóch. Oznacza to, że był jednym z tych apostołów, których Jezus wyznaczył do głoszenia Dobrej Nowiny w miejscach, które wkrótce sam zamierzał odwiedzić.

3. Był towarzyszem Piotra Apostoła, czyli najważniejszego z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa. Zgodnie z relacją Papiasza z Heriapolis to święty Marek odpowiadał za dokładne spisanie nauk świętego Piotra.

4. Marek Ewangelista jest uznawany za świętego nie tylko przez Kościół katolicki, ale również przez anglikański, ewangelicki, ormiański i prawosławny.

5. Według zapisków biblijnych święty Marek towarzyszył świętemu Barnabie i świętemu Pawłowi w podróży misyjnej. Miał on jednak zawrócić w Perge, czyli w najważniejszym mieście starożytnej Pamfilii. Później jednak wyruszył ze świętym Barnabą na Cypr.

6. Szacuje się, że święty Marek był w Rzymie wraz ze świętym Piotrem oraz świętym Pawłem między 60 a 70 rokiem. To właśnie wtedy spisał swoją Ewangelię, która jest nie tylko najstarszą, ale również najkrótszą ze wszystkich.

7. Trudno ustalić fakty na temat jego życia pierwotnego, ale wielu naukowców skłania się ku tezie, że był synem Marii, przyjaciółki świętego Piotra, do której najważniejszy z apostołów udał się po wyjściu z więzienia.

8. Tradycja kościelna, która sięga jeszcze czasów wczesnego chrześcijaństwa zakłada, że to święty Marek był młodzieńcem obecnym podczas aresztowania Jezusa Chrystusa.

9. W apokrysie pod tytułem „Dzieje Marka” można przeczytać, że święty spędził ostatnie lata swojego życia w Aleksandrii. Miał tam dokonać wielu cudów, a potem ponieść śmierć z rąk wyznawców egipskiego boga Serapisa.

10. Święty Marek został pochowany w miejscu nazywanym „bukoli”, gdzie później wybudowano świątynię na jego cześć.

11. W IX wieku obawiano się, że relikwie świętego Marka zostaną sprofanowane przez muzułmanów. To właśnie wtedy dwóch kupców przeniosło je do Wenecji.

12. W ikonografii święty Marek przedstawiany jest w stroju arcybiskupa albo też jako biskup wschodniego rytu. Zazwyczaj w dłoni trzyma księgę, a z kolei symbole, z którymi jest utożsamiany, to drzewo figowe, zwój albo lew ze skrzydłami.

13. Święty Marek jest szczególnie czczony w Wenecji i jest też patronem tego miasta. Ponadto patronuje pisarzom, notariuszom i murarzom, a jego wspomnienie w Kościele katolickim obchodzone jest 25 kwietnia i ma rangę święta liturgicznego.

14. Flaga Wenecji przedstawia skrzydlatego lwa, który opiera łapę na zapisanym zwoju. Jest to jeden z najsłynniejszych symboli utożsamianych ze świętym Markiem.

15. Ewangelia św. Marka skupia się przede wszystkim na cudach i czynach Jezusa. Była marginalizowana przez wiele lat aż do wieku XVIII, kiedy okazało się, że jest najstarsza.