Ciekawostki

15 interesujących ciekawostek o Świętej Klarze z Asyżu

święta klara z asyżu
Relikwie świętej Klary w Bazylice św. Klary w Asyżu / źródło: Fczarnowski / Wikipedia

Święta Klara z Asyżu przeszła do historii jako zakonnica i założycielka klarysek. Co warto o niej wiedzieć? Poniżej znajdują się wybrane informacje na jej temat.

1. Chiara Offreduccio, bo tak właściwie nazywała się przyszła święta, przyszła na świat w Asyżu we Włoszech. Jej ojcem był Favarone Offreduccio, a matką Hortulana Offreduccio, znana bardziej jako błogosławiona Ortolana z Asyżu.

2. Jej duchowym ojcem był święty Franciszek z Asyżu i za jego przykładem zdecydowała się na ubogie życie monastyczne, a w ten sposób została pierwszą klaryską.

3. Przez 42 lata żyła w klasztorze San Damiano w rodzinnym Asyżu. Klasztor ten istnieje do dnia dzisiejszego. Znajduje się w nim kopia ikony krzyża z San Damiano, którego oryginał znajduje się w tym samym mieście w kościele świętej Klary.

4. Klara pociągnęła za sobą wiele kobiet z Asyżu, a wśród nich nawet własną matkę, Ortolanę, oraz siostry Beatrycze i świętą Agnieszkę.

5. W 1215 roku święty Franciszek ustanowił ją przełożoną klasztoru. Okazało się, że jej sposób prowadzenia klariańskiej wspólnoty oraz styl życia zyskały wielkie poparcie papiestwa. Papież Innocenty IV osobiście udzielił jej wiatyku, czyli komunii świętej podawanej osobie zagrożonej śmiercią, a Aleksander IV kanonizował ją w 1255 roku.

6. Atrybutami, z którymi święta Klara jest przedstawiana są krucyfiks, lilia, lampa oraz monstrancja, czyli naczynie liturgiczne używane do umieszczania w nim konsekrowanej hostii podczas liturgii katolickiej.

7. Relikwie świętej Klary przechowywane są w bazylice świętej Klary w Asyżu. Jej ciało umieszczone jest w kryształowej trumnie w krypcie, która została wybudowana w połowie XIX wieku.

8. Wszystkie klaryski 23 września co roku obchodzą uroczyście wspomnienie odnalezienia ciała świętej Klary, co miało miejsce w 1850 roku.

9. Święta Klara jest oficjalnie patronką dwóch miast włoskich, a mianowicie Asyżu i Florencji, a także klarysek, kapucynek, hafciarek oraz osób chorujących na wszelkie dolegliwości związane ze wzrokiem. W 1956 roku ogłoszono ją również patronką radia, telewizji oraz malarzy.

10. Proces kanonizacyjny świętej Klary rozpoczął się w 1253 roku. Papieski dokument dotyczący procesu w dwudziestu pięciu paragrafach okres życia świętej Klary od momentu rozpoczęcia życia zakonnego do momentu śmierci.

11. „Reguła świętej Klary Dziewicy” była przez nią samą nazywana „Sposobem życia ubogich sióstr”. Był to szczegółowy dokument regulujący życie klarysek, które miały naśladować świętego Franciszka z Asyżu. Klara dożyła wiekopomnej chwili, kiedy dokument ten został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską.

12. Najważniejszymi punktami, do jakich musiały stosować się klaryski, były życie w ubóstwie, zabieganie o braterstwo chrześcijańskie, wierność Kościołowi oraz zachowanie klauzury, czyli izolacja od świata zewnętrznego.

13. W pierwszej połowie oraz w połowie XIII wieku święta Klara pisała listy do świętej Agnieszki z Pragi. Znajduje się w nich program ascetyczny, który miał adresatce pomóc w odnalezieniu drogi do Jezusa.

14. Przekazy średniowieczne mówią, że matka Klary będąc z nią w ciąży usłyszała głos który powiedział jej, że urodzi dziecko, które będzie jaśniało bardziej od Słońca.

15. Klaryski do dnia dzisiejszego nie mogą posiadać żadnej własności prywatnej.