Ciekawostki

10 Interesujących Ciekawostek o Sumerach

źródło: Marie-Lan Nguyen, Jastrow / Wikipedia

Sumerowie stworzyli pierwszą wysoko rozwiniętą cywilizację. Z ich kultury czerpały inne kraje. Co potrafili Sumerowie? Dlaczego potężne państwo upadło? Oto interesujące ciekawostki o Sumerach.

1. Pochodzenie Sumerów

Pochodzenie Sumerów nie jest do końca jasne. Istnieje hipoteza, że przybyli z gór Zakros. Niektórzy badacze sądzą, że z okolic Tybetu.

Wskazują przy tym podobieństwa w języku tamtejszych ludów, choć raczej trudno się z nimi zgodzić. Pismo sumeryjskie nie jest podobne do innych istniejących wtedy sposobów zapisu.

2. Mezopotamia

Sumerowie pojawili się w południowej Mezopotamii około 4300 lat przed naszą erą i rozpoczęli budowę kanałów w delcie dwóch wielkich rzek, Tygrysu i Euratu. Znali także koło garncarskie oraz wykonywali wyroby z brązu.

Znali również podstawy matematyki, astronomii, stworzyli nawet własny kalendarz oparty na cyklu księżyca. Stworzyli własne pismo klinowe, w którym powstawały długie teksty literackie.

3. Miasta sumeryjskie

Każde z miast sumeryjskich było oddzielną jednostką, w których rządzili kapłani. Z czasem wojskowa arystokracja zaczęła przejmować władzę i powstawały monarchie z dziedzicznymi królami.

4. Ur

Największym miastem był Ur zamieszkiwany przez około 10 tysięcy ludzi. W Ur odkryto wiele grobowce, w których prawdopodobnie pochowano wielu sumeryjskich władców.

5. Politeiści

Sumerowie byli politeistami. Każde sumeryjskie miasto stanowiło miejsce kultu jakiegoś boga.

6. Podstawowym zadaniem szkolnictwa

Podstawowym zadaniem szkolnictwa sumeryjskiego było nauczenie wychowanków czytania i pisania. Do szkół chodzili wyłącznie chłopcy z zamożnych domów. Uczyli się również fizyki, chemii i matematyki.

7. Gliniane tabliczki

Pisali na glinianych tabliczkach przy użyciu rylca. Gdy w III tysiącleciu do Sumeru przeniknęli Akadyjczycy, konieczne stało się tworzenie słowników dwujęzycznych. Stopniowo język sumeryjski zanikał.

8. Nomadzi

Sumerowie często byli atakowani przez nomadów z zachodniej pustyni.

9. Aszur

Wybudowali miasto Aszur. Dało ono początek innej wielkiej cywilizacji, Asyrii. Państwo asyryjskie jednak pozostawało pod wpływem Sumeru.

10. Wojny

Sumerowie toczyli wojny między swoimi państwami- miastami. Ich osłabienie wykorzystali Akadyjczycy. Ich władca, Sargon Wielki trwale zjednoczył miasta pod swoim panowaniem. W tym czasie powstawały również nowe państwa.

Ostatecznie władcy Babilonii, Hammurabiemu około 1760 r. przed naszą erą udało się zdominować prawie całą Mezopotamię. Język sumeryjski zanikł.