Ciekawostki

15 intrygujących ciekawostek o Sulejmanie Wspaniałym

sulejman wspaniały
źródło: Wikipedia

Wielki władca Imperium Osmańskiego, przed którym drżała Europa. Za życia tego wybitnego sułtana Imperium Osmańskie było potęgą militarną i polityczną. Mowa o Sulejmanie Wspaniałym, który prowadził liczne wojny, przeprowadził reformę administracji, wojska, a także był poetą i mecenasem kultury.

A czy wiesz, że:

1. Sulejman Wspaniały urodził się 6 listopada 1494 roku, jego ojcem był Selim I Groźny, który władzę przejął w sposób przewidziany w prawie osmańskim poprzez bratobójstwo.

2. W wieku 11 trafił na dwór, w wieku 15 lat został gubernatorem, zaś w wieku 17 lat został gubernatorem Stambułu. W czasie pełnienia tych funkcji uczył się administrowania i tworzenia prawa.

3. Sulejman Wspaniały zgodnie z obowiązującym prawem mógł mieć 4 żony, najmniej wiemy o jego pierwszej żonie.

4. Pierwszy syn Sulejmana- Mahmud zmarł w 1521 roku na ospę, w tym samym roku zmarł drugi syn Sulejmana z drugiego małżeństwa. Syn z trzeciego małżeństwa został uznany w wieku 6 lat za następcę tronu.

5. Czwarta żona Sulejmana- Hurrem, znana była jako Roksolana, co miało odnosić się do jej kolorów włosów lub pochodzenia- Rosjanka lub Rusinka. Prawdopodobnie pochodziła z miejscowości Rohatynia, która leży około 68 kilometrów od Lwowa. Są przypuszczenia, że Roksolana była Polką i nazywała się Aleksandra Lisowska, miała zostać porwana przez Tatarów i podarowana Sulejmanowi.

6. Roksolana urodziła Sulejmanowi sześcioro dzieci, a ich syn Selim II przejął panowanie po swoim ojcu.

7. Sulejman powiększył teren Imperium Osmańskiego, jego głównymi kierunkami wypraw wojennych był północy zachód i wschód, między innymi Węgry. Sulejman zdobył również Belgrad.

8. Za panowania Sulejmana Wspaniałego stosunki między Imperium Osmańskim a Polską były dobre. Sulejman liczył na sojusz między z nami przeciwko Habsburgom

9. 1 maja 1533 roku ustanowiony został „wieczny pokój” między Imperium Osmańskim Sulejmana a Polską. Umowa ta jednakże wygasała wraz ze śmiercią sułtana, co jest zgodne z osmańskim prawem. Umowa została odnowiona za czasów panowania Zygmunta Augusta 1 maja 1553 roku

10. Sulejman Wspaniały był również poetą. Posługiwał się pseudonimem Muhibbi, co oznacza miłośnik, zakochany. Pisał gazele oraz liczne erotyki i listy miłosne, które kierowane do Roksolany. W utworach Sulejmana odnajdziemy opisy jego doświadczeń z czasów panowania, a także wiersze mistyczne, poezje liryczną.

11. Jako mecenas sztuki wspierał życie kulturalne, a także wspierał i ufundował liczne budowle. Jedną z najpopularniejszych jest meczet Sulejmana znajdujący się w Stambule. Meczet uznawany jest za jedną z najwspanialszych i najpiękniejszych budowli muzułmańskich tamtego okresu.

12. Sulejman Wspaniały zmarł 6 lub 7 września 1566 roku w trakcie wyprawy na Węgry. Walczącym nie powiedziano o śmierci Sulejmana przez 40 dni. Dopiero w drodze powrotnej w Belgradzie wielki wezyr poinformował żołnierzy o śmierci władcy. Ciało Sulejmana Wspaniałego bez serca i wnętrzności zabrano do Konstantynopola i pochowano w mauzoleum na dziedzińcu Meczetu Sulejmana, zaraz obok ciała jego żony Roksolany.

Sulejman Wspaniały wybitny i wykształcony władca, który stworzył imponujące Imperium Osmańskie. Jego reformy, sposób rządzenia przyczyniły się do wzrostu znaczenia Imperium w świecie. Jak widać w tej historii znajdziemy też wątek Polski, dlatego warto zapoznać się z tą postacią bliżej.