Azja

10 ciekawostek o starożytnych filozofiach i religiach Chin i Indii

płaskorzeźba

Filozofie i religie starożytnych Indii i starożytnych Chin wzajemnie się przenikają i tworzą system, który w znacznej mierze różnił się od tych, które utworzyły się w Europie.

Zamiast czczenia bóstw i oddawania im hołdów, Systemy te skupiały się głównie na filozoficznych aspektach, choć nie były one też pozbawione wierzeń o charakterze religijnym. Oto ciekawostki, zaskakujące informacje i fakty o starożytnych filozofiach i religiach Chin i Indii.

1. Braminizm

Jest to religia w starożytnych Indiach, którą wprowadzili Ariowie w okresie swojego panowania. Wierzyli oni w wiele bóstw, a szczególną czcią otaczali boga wojny, Indrę.

2. Hinduizm

Hinduizm ma swoje korzenie w braminizmie. Ich częścią wspólną jest m.in. wiara w reinkarnację, czyli w wędrówkę dusz. Religia opierała się na dążeniu do zespolenia z bogami i na osiągnięciu najwyższego szczęścia.

3. Świątynia Sas-Bahu

Jest to świątynia znajdująca się w Gwalijarze na północy Indii. Wybudowana została w IX w. n.e. i odnosi się do boga Winszu.

4. Budda

Budda był synem władcy jednego z miast-państw, znajdujących się w północnej części Indii. Postanowił on porzucić dotychczasowe, dostatnie życie, co spowodowało, że zapoczątkował nową religię, czyli buddyzm.

5. Buddyzm

Buddyzm to system filozoficzny, który opiera się głównie na pragnieniu osiągnięcia nirwany, czyli stan wyzwolenia od cierpienia i kres cyklu kolejnych wcieleń w procesie reinkarnacji.

6. Edykty Aśoki

Aśoka, który był twórcą pierwszego imperium indyjskiego, umieszczał w różnych częściach swojego państwa edykty, na których wyryte były informacje o jego zasadach i polityce.

7. Konfucjusz

Konfucjusz żył w VI i V wieku p.n.e. i wywarł bardzo duży wpływ na poglądy ludów zamieszkujących Chiny. Szczególną wartość przypisywał tradycji, a także podkreślał, że należy być użytecznym dla państwa i społeczeństwa.

8. Konfucjanizm

Jest to system filozoficzny, który stworzony został przez Konfucjusza. Uznawał m. in., że człowiek jest z natury dobry. Przez bardzo długi okres była to oficjalna ideologia Chin.

9. Świątynia Borobudur

Wybudowana została na Jawie w IX w. n.e. Jej konstrukcja oddaje buddyjską wizję świata.

10. Bodhnath

Jest to świątynia w Katmandu w Nepalu, uznawana za jedną z najważniejszych buddyjskich świątyń.