Ciekawostki

17 Fascynujących Ciekawostek o Starożytnej Persji dla Dzieci

Iran

Imperium Perskie, które czasami nazywane jest Imperium Achemenidów, było ogromne, rozciągając się od Anatolii (obecnie nazywamy je Turcją) i Egiptu na północy Indii i Azji Środkowej. Trwało ono od 550-330 r. p.n.e.

Starożytna Persja była jedną z największych starożytnych cywilizacji w historii. W szczytowym okresie Starożytna Persja była zamieszkiwana przez 50 milionów ludzi z nieco ponad 100 milionów mieszkańców na całym świecie. Przedstawiamy najlepsze ciekawostki, informacje i fakty o starożytnej Persji dla dzieci

1. Mieszkańcy starożytnej Persji mieli bardzo sprytny sposób na przechowywanie jedzenia w lodówce podczas upalnych dni. Budowali bowiem głębokie składy pod ziemią, izolowane były żaroodpornymi cegłami błotnymi, które chłodził wiatr i lód.

2. Najstarsza znana deklaracja praw człowieka powstała właśnie w Persji, w 539 r. p.n.e., na rozkaz króla Cyrusa Wielkiego. Napisana została na glinianej rolce i zobowiązywała do tolerowania wszystkich ras, języków i religii w Cesarstwie.

3. Starożytni Persowie co roku obchodzili smutne święto, nazywane „Rzeź Magów”. Kapłani perscy w momencie objęcia bezprawnie tronu, byli zabijani przez innych magów.

4. Podczas największych rządów pod wodzą dynastii Achemenidów, Imperium zajmowało 5, 5 miliona kilometrów kwadratowych. Obejmowało terytorium Półwyspu Bałkańskiego i większości Bliskiego Wschodu, wraz z fragmentem Azji Środkowej, kończąc na rzece Indus.

5. Stolica starożytnej Persji, czyli Persepolis, która położona jest w południowym Iranie, pozostaje do dziś jako największa na świecie strefa archeologiczna. Dodatkowo w roku 1979 stolica perska została wpisana na światową listę dziedzictwa UNESCO.

6. Persowie za sprawą dynastii Achemenidów zajęli Medię i stworzyli na jej obszarze rozległe Imperium Perskie. Jest to pierwsza zarejestrowana dynastia w Cesarstwie Perskim.

7. Król Królów oznacza Shahanshah lub Shah, w ten sposób mieszkańcy Persji nazywają swoich włodarzy.

8. Pierwszy nieoficjalny bank powstał właśnie w Persji 2500 lat temu.

9. Jeden z sędziów perskich podczas wręczania łapówki został przyłapany na gorącym uczynku. Został zabity, a skóra z jego ciała posłużyła do obicia nowego krzesła sędziowskiego, na którym następnie zasiadał jego własny syn.

10. Pierwszym zwierzchnikiem Imperium Perskiego był Cyrus Wielki. Żeby objąć Babilon, kazał wybudować mieszkańcom wielki kanał, który miał wysuszyć rzekę Eufrat, aby jego wojska mogły bez problemu przedostać się przez Babilon i wejść do niego.

11. W V wieku p.n.e.Persowie starali się podbić Grecję, jednak bezskutecznie. W następstwie działania wojenne pod Issusem między Aleksandrem Wielkim a Dariuszem III w 333 r. p.n.e., doprowadziła do całkowitej kapitulacji Imperium Perskiego.

12. Persowie byli prawdopodobnie pierwszą cywilizacją na świecie, która wyznawała religię Mojżesza opartą na wierzeniu w Jahwe. Perski kapłan i prorok, zwany Zoroaster był pradawnym dowódcą państwa irańskiego, który założył religię znaną obecnie jako Zoroastrianizm, religię, którą wyznawało wiele osób w Cesarstwie Perskim.

13. Monarcha Cyrus propagował tolerancję religijną, również ją praktykował. W momencie podbicia Babilonu przez Persję w 539 r. p.n.e., król uwolnił żydowskie społeczeństwo, które zostało wygnane z Judy, aby zbudowali drugą świątynię w Jerozolimie już pod panowaniem perskim.

14. Tkactwo dywanów w Persji sięga dziejów plemion nomadów. Starożytni Grecy doceniali ręcznie tkane dywany, które słynęły z niespotykanych wzorów i jasnych kolorów. Dzisiaj wiele perskich dywanów jest wykonana głownie z wełny, bawełny i jedwabiu.

15. Aby odtworzyć dokładną historię życia mieszkańców Persji, w całości opieramy się tylko na faktach z opowieści Greków. Do dziś Persowie pozostawilipo sobie bardzo mało informacji o swoim życiu.

16. Brytyjscy ministrowie i uczestnicy służby wojskowej w Pakistanie przywieźli około 180 sztuk złota i srebra do Londynu. Skarb Oxus – obecnie znajduje się w Brytyjskim Muzeum właśnie w Londynie.

17. Mieszkańcy Imperium perskiego z Cesarstwa Achemenidów opracowali dzieła sztuki w wielu formach, głównie: metaloplastykę, rzeźbę w skale, tkactwo i architekturę.