Europa

10 Informacji dla Dzieci o Starożytnej Macedonii

Ohrid

Starożytna Macedonia to antyczne państwo, które położone było na obszarze Półwyspu Bałkańskiego. Państwo to zamieszkiwane było przez lud helleński, który pochodził od Dorów. Oto ciekawostki, zaskakujące informacje i fakty o starożytnej Macedonii które przygotowaliśmy specjalnie dla dzieci.

1. Dominacja Macedonii

Za najlepsze czasy dla Macedonii uznać można rządy Filipa II, kiedy udało mu się zdobyć dominację nad prawie całą Grecją, z wyłączeniem Sparty. Do tego czasu Macedonia pozostawała raczej na marginesie.

2. Czas potęgi

Przez niedługi okres, kiedy panował Aleksander Wielki, Macedonia stała się największa potęgą świata. Jego zasięgi docierały aż do Indii.

3. Epoka hellenistyczna

Epoka ta rozpoczęła się symbolicznie od podbojów Filipa oraz od przedwczesnej śmierci Aleksandra.

4. Ustrój Macedonii

Ustrój Macedonii wyróżniał się na tle innych greckich państw. Ponieważ Macedonia byłą Monarchią, pojawiały się liczne spory wraz z innymi greckimi państwami-miastami.

5. Macedończycy jako barbarzyńcy

Inność Macedonii, m. in. pod względem ustroju, powodowała, że Grecy nie chcieli przyznać, że lud Macedonii jest taki, jak oni. Uznawali ten lud tylko za spokrewniony z nimi, a niektórzy, na przykład Demostenes, określali ten lud jako barbarzyński.

6. Wojny diadochów

Po śmierci Aleksandra Wielkiego, w okresie hellenistycznym, ważnym elementem historii były wojny toczone pomiędzy wodzami armii macedońskiej.

7. Antygon II Gonatas

Władcą, który również zapisał się w historii starożytnej Macedonii, był Antygon II Gonatas. Objęcie trony zawdzięczał w dużej mierze anarchii. Zasłynął m. in. w bitwie z Celtami, którą zwyciężył i przejął władzę w Macedonii i Tesalii.

8. Wojna chremonidejska

W III wieku p.n.e. ludy greckie, zwłaszcza z Aten i Sparty, wszczęły bunt przeciwko hegemonii macedońskiej, który został jednak stłumiony. Oznaczało to koniec politycznego znaczenia tych państw-miast w tym czasie.

9. Filip V

Ważnym władcą, który zapisał się w historii tego państwa, był również Filip V. Dokonał on sprzymierzenia się z Hannibalem przeciwko Rzymowi. Został on jednak pokonany pod Kynoskefalaj, a to spowodowało konieczność zrzeczenia się hegemonii w Grecji.

10. Upadek Macedonii

Perseusz pokonany został w bitwie pod Pydną, co spowodowało, że Macedonia stała się prowincją Rzymu.