Ciekawostki

20 ciekawostek o starożytnej Macedonii dla dzieci

Aleksander Wielki

Cywilizacje po raz pierwszy zaczęły się rozwijać na obszarze Macedonii około 9000 lat temu. W tym artykule dowiecie się o ważnych historycznych faktach dotyczących Macedonii. Oto ważne informacje i ciekawostki o Starożytnej Macedonii dla dzieci.

1. Macedonia to antyczne królestwo znajdujące się na Półwyspie Bałkańskim, zamieszkiwane przez helleńską ludność z cywilizacji Dorów, którego historyczne serce znajdowało się na terenie obecnej północno-środkowej części Grecji.

2. Podczas panowania przez Filipa II, która znajdowała się dotychczas z dala od świata greckiego, Macedonii udało się zdobyć przewagę nad całą Grecją, niestety tylko oprócz Sparty.

3. Macedonia stała się najpotężniejszym imperium na świecie, podczas krótkiego okresu panowania za czasów Aleksandra Wielkiego.

4. Epoka hellenistyczna została zapoczątkowana za sprawą licznych podbojów Filipa i Aleksandra Wielkiego.

5. Macedonia już od wczesnych lat była monarchią, w odróżnieniu do pozostałych państw greckich.

kościół z widokiem na morze

6. Jako prekursora państwa macedońskiego przywołuje się Perdikkasa I, dopiero dużo większą akceptację Macedonia osiągnęła pod wodzą Archelaosa I.

7. Za pierwszą stolicę imperium macedońskiego uznaje się miasto Ajgaj.

8. Macedonia za czasów panowania Filipa II stała się państwem w miarę integralnym w odróżnieniu do rozbitej na wiele „państewek” Grecji.

9. Państwo zaczęło się udoskonalać za czasów panowania Filipa II. Po zwycięstwie w 338 roku, w życie zostały wdrożone reformy wojskowe i nowelizacja pieniądza.

10. Starożytna Macedonia po wielu wojnach stoczonych na przełomie III i II w. p.n.e między Rzymem a Macedonią przeszła na stałe pod dowództwo Rzymu w roku 168 p.n.e. Od tamtej pory państwo powierzało losy imperium rzymskiego.

11. Mocarstwo macedońskie miało charakter militarny. Ważną i jedyną rolę odgrywała tutaj arystokracja rodowa, byli to posiadacze ogromnych majątków ziemskich.

Ochryda

12. Wojny diadochów toczyły się bardzo długo pomiędzy wodzami Aleksandra Wielkiego nawet po jego śmierci. Dwóch z nich chciało zachować mocarstwo Aleksandra, natomiast większość pragnęła stworzyć własne, autonomiczne państwa.

13. Aleksander I w momencie napadu perskiego przez Kserksesa na Grecję wyjawił swoje pro greckie przyjaźnie i zdradzał Grekom najważniejsze plany Persów, (znał je bardzo dobrze, ponieważ pełnił służbę w wojsku perskim) .Dzięki temu zwiększył i wzmocnił zdecydowanie granice państwa przyłączając dodatkowo Macedonię Górną. Na jego cześć zaczęto nawet wybijać monety z jego imieniem.

14. Dzięki zastosowaniu jednego z systemów melioracji, który polegał na dostarczaniu wody do gleby, Filip II podniósł znacznie poziom produkcji rolnej.

15. Macedonia pod panowaniem rzymskim, podczas podziału w roku 395 została przyłączona do mocarstwa wschodniego. Od VI w. na terytorium Macedonii zaczęli osiedlać się również Słowianie.

pomnik Aleksandra Wielkiego o zachodzie słońca

16. Rządy króla macedońskiego Antygona Gonatasa zapoczątkowały przywództwo dynastii Antygonidów, która władała Macedonią aż do zlikwidowania imperium przez republikę rzymską.

17. W czasie panowania bizantyńskiego, do obszarów Macedonii zaliczano również znaczną część obecnej Tracji w granicach Bułgarii. Stolicą tej prowincji był Adrianopol.

18. Po zapoczątkowaniu i zdominowaniu łaciny, w życie publiczne i państwowe został wdrożony i już na stałe język grecki, tym samym spychając łacinę do pozycji następnego języka. Macedońskie miasta, tak samo jak większa część cesarstwa bizantyńskiego, żyły w ciągłym zagrożeniu nalotów barbarzyńców. W VI i VII wieku n.e. na terytorium Macedonii dotarły nieprzyjazne plemiona słowiańskie.

19. Różnorodny ustrój państwowy oraz wzajemna niechęć i wrogość do miast greckich, świadczyły o tym, że Macedończycy byli jedynie „spokrewnieni” z Grekami.

20. Upadek państwa przypisuje się na rok 168 p.n.e., kiedy to Lucjusz Emiliusz Paulus Macedoński pokonał Perseusza w bitwie pod Pydną i obalił ród wówczas panujący.