Azja

10 ciekawostek o starożytnym Japonii dla dzieci

kultura Japonii

Japonia to kraj położony we wschodniej części Azji, w zachodniej części Oceanu Spokojnego. Jest to państwo wyspiarskie.

Archipelag, czyli zbiór wysp, na którym położona jest Japonia, tworzy swego rodzaju łagodny łuk, który wygina się w stronę do kontynentu azjatyckiego. Oto ciekawostki, zaskakujące informacje i fakty o Japonii które przygotowaliśmy specjalnie dla dzieci.

1. Paleolit

W przeszłości wyspy, na których leży Japonia, najpewniej połączone były z kontynentem azjatyckim. Jest to szczególnie prawdopodobne w okresach, kiedy było bardzo zimno, czyli w najzimniejszych okresach epoki lodowcowej.

2. Ludzie w dawnych czasach na tych terenach

Dawno temu, w epoce paleolitu, około 100 tys. lat temu, pojawili się w tym obszarze pierwsi ludzie, o czym świadczyć mogą głównie ślady, jakie po sobie zostawili: toporki, narzędzia czy też noże z kamienia łupanego.

3. Typowe cechy pierwszych ludzi Japonii

Szkielety tych ludzi wskazują na to, że byli oni podobni do pierwotnych ludów azjatyckich, zamieszkujących te tereny.

4. Pochodzenie dzisiejszych ludzi Japonii

Badania wskazują na to, że dzisiejsi ludzie w tym kraju są potomkami tych ludów, a także późniejszych najeźdźców, pochodzących z Mongolii.

5. Archeologiczne badania z czasów paleolitu

Odkryto, że w tych czasach tereny te charakteryzowały się dużą aktywnością wulkanicznych wysp, czyli bardzo często wybuchały wtedy wulkany. Wybuchy te powodowały, że wyspy pokrywane były popiołem.

6. Język Japonii

Język japoński najpewniej jest spokrewniony z innymi językami, głównie z polinezyjskimi i ałtajskimi. Japonia więc nie była pod wieloma względami jednorodnym krajem.

7. Okres Jomon

Okres Jomon uznawany jest za najstarszy w dziejach Japonii, który odpowiada czasowo okresowi neolitu.

8. Ceramika

Jednym z najważniejszych odkryć okresu Jomon było odkrycie m. in. śladów kultury ceramicznej. Ceramika odgrywała już wtedy ważną rolę w tej kulturze.

9. Życie codzienne

Mieszkańcy Japonii w tych czasach posługiwali się przede wszystkim narzędziami rolniczymi wykonanymi z żelaza. Wśród rzemiosł wyróżnić można m. in. tkactwo, obróbkę metali czy garbowanie skór.

10. Pierwsze obrzędy religijne

Ważną rolę w Japonii odegrały również wierzenia. Starożytni Japończycy wykorzystywali do celów religijnych m. in. miecze i lusterka z brązu.