Ciekawostki

15 Interesujących Ciekawostek o Shintoizmie

shintoizm
Modlitwa w chramie / źródło: Japanexperterna / Wikipedia

Shintoizm to tradycyjna religia japońska opierająca się przede wszystkim na mitologii japońskiej, która wyróżnia się ogromną różnorodnością i czczeniem wielu bóstw. Co warto o niej wiedzieć? Poniżej znajdują się wybrane informacje na jej temat.

1. Shinto na tle innych religii wyróżnia się tym, że nie ma założyciela, organizacji, świętych ksiąg ani nawet koncepcji nawrócenia religijnego. Cała wiara opiera się na harmonii między człowiekiem, naturą oraz światem bogów.

2. „Kami”, czyli boski duch, to namiastka boskości, którą według części Japończyków można znaleźć zarówno w naturze, jak i w innych ludziach.

3. Nazwa shinto jako grupy religijnej weszła w użycie w Japonii dopiero w VI wieku, kiedy to w kraju tym pojawił się buddyzm.

4. Najstarsza japońska kronika dworska, czyli Księga Dawnych Wydarzeń z VIII wieku, mówi o tym, że dawniej materia była w stanie chaosu, a następnie wyłoniła się z niego Wysoka Równina Niebios. Dopiero później zrodziły się trzy pierwsza bóstwa, które dały początek kolejnym pokoleniom bóstw.

5. W Japonii od setek lat cesarz był najwyższym kapłanem i strażnikiem ładu w naturze. Do dziś wierzy się, że tylko cesarz poprzez obrzędy shinto może doprowadzić do tego, aby w kraju panował urodzaj ryżu.

6. Na przełomie XIX i XX wieku shinto wzmocniło swoją pozycję i stało się w pewnym sensie religią państwową, ale zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej 2 września 1945 roku status ten wycofano. Dziś shinto to jedna z form wierzeń.

7. Według Japończyków ceremonie religijne pomagają zachować harmonię na świecie. Festiwale i ceremonie shinto nazywane są matsuri, a słowo to pochodzi od czasownika „matsurau”, który oznacza służenie i poddawanie się.

8. Większość festiwali matsuri odbywa się w związku z sezonowymi wydarzeniami albo w związku z wydarzeniami historycznymi. Są to festiwale o charakterze lokalnym.

9. Mikoshi to rodzaj boskiego palankinu do transportu, w którym podczas festiwali przenoszone są tak zwane „kami”, czyli różnego rodzaju bóstwa.

10. Hatsumode to pierwsza wizyta w japońskim chramie z okazji Nowego Roku, a z kolei Hatsu-miya-mairi to uroczystość związana z przyjęciem noworodka do chramu opiekuńczego. Japończycy modlą się wówczas o zdrowy rozwój i szczęśliwe życie dziecka.

11. O ile ceremonie pogrzebowe zazwyczaj odbywają się w Japonii w duchu buddyjskim, o tyle ceremonie ślubne najczęściej mają związek z shintoizmem. Podczas ceremonii bogom ofiaruje się jedzenie, a konkretnie sake, ryż,  warzywa, owoce, mięso i ryby.

12. Ceremonie oczyszczania są bardzo ważne w shintoizimie, ponieważ Japończycy wierzą, że można bezwiednie i niepostrzeżenie narazić się bogom.

13. Kamidana, czyli półka bogów rodziny, to domowy ołtarzyk, przy którym Japończycy oddają cześć bogom oraz zmarłym członkom rodziny.

14. Shinto był jednym z ważniejszych filarów japońskiego militaryzmu już pod koniec XIX wieku. Indoktrynowano wówczas społeczeństwo i zakładano, że cesarz ma boskie pochodzenie. Po drugiej wojnie światowej zakazano propagowania ideologii militarystycznej poprzez shinto i inne wyznania.

15. Jinja to miejsce kultu w shinto. W Japonii jest około 80 tysięcy takich budowli.