Ciekawostki

15 Intrygujących Ciekawostek o Romach

źródło: Wikipedia

Romowie często źle się nam kojarzą. Jednak jest to naród nieterytorialny, nie roszczą sobie praw do żadnego terytorium. Romowie pochodzą z terytorium obecnych Indii i zamieszkują większą część państw świata. Romowie często nazywani są Cyganami, co jest dla nich określeniem pejoratywnym, gdyż sugeruje działania niezgodne z prawem i stanowi przejaw rasizmy. Romowie od zawsze wzbudzali zainteresowanie swoją odmiennością, bogatą kulturą, tradycją muzyczną, która jest nierozerwalną częścią ich narodu.

A czy wiesz, że:

1. Romowie tworzą diasporę, która zamieszkuje większą cześć państw świata.

2. Nie znamy dokładnej liczby Romów, która żyje w dzisiejszym świecie, Szacuje się, że jest ich od 8 do 15 milionów. Szacunkowa liczba ludności tej grupy narodu spowodowana jest faktem, że w wielu krajach Romowie muszą ukrywać swoją przynależność, ze względu na antyromskie stereotypy i prześladowania.

3. Największy odsetek Romów mieszka w Europie, szczególnie na terenie Półwyspu Bałkańskiego, Europy Wschodniej oraz Centralnej. Dużo Romów zamieszkuje również na terenie Ameryki Północnej.

4. W Azji Mniejszej i na Bałkanach Romowie pojawili się już w XII wieku. Osiedlili się tam na terenie Turcji, Grecji, Macedonii Północnej i wielu innych krajów.

5. Romowie identyfikują się jako odrębne grupy etniczne, ze względu na przebywanie na różnych terytoriach i wśród różnych kultur.

6. Według legendy, która zawarta jest w perskiej epopei narodowej, szach Bahram V Gur słysząc, że ludzie są tak biedni, że nie mogą słuchać muzyki, poprosił króla Indii, aby przysłał mu około 12 tysięcy członków społeczności Lori, którzy słynęli ze swoich umiejętności gry na lutniach. Szach Bahram, gdy ludzie Lori przybyli obdarował ich wołem, osłem i pszenicą. Ludzie Ci zjedli woła i pszenicę i powrócili do Bahrama po więcej. Ten rozgniewany wygonił ich ze swojej krainy karząc na błąkanie się po osadach na osłach, które im pozostały. Tak przedstawiana jest etnogeneza Romów.

7. Pierwsze historyczne ślady obecności Romów na terenach Europy pochodzą z XIV wieku z rejonu Bałkanów. Na przełomie XIV i XV wieku na Zamku Spiskim otrzymali od króla Zygmunta Luksemburskiego dokument, który miał zapewnić im bezpieczeństwo na terytorium, na którym obecnie przebywali. Już na początku XV wieku Romowie dotarli do Niemiec, Francji oraz Włoch.

8. Przełom XV i XVI wieku to zaostrzenie praw w wielu krajach i przewidywano wysokie kary dla włóczęgów, a więc w większości dla Romów. Z wielu krajów ich wydalono ma mocy ustaw i postanowień. W Hiszpanii postanowiono poddać Romów asymilacji. Żeby uniknąć kar, Romowie często podawali się za pielgrzymów lub uchodźców, którzy uciekli ze swojego kraju ze względu na prześladowania związane z wyznawaniem religii chrześcijańskiej.

9. Romscy metalurdzy w pewnym okresie historycznym byli najbardziej cenionymi specjalistami w tej dziecinie. Romowie w niektórych krajach wykonywali wiele różnych zawodów na które było zapotrzebowanie, np. na Węgrzech zajmowali się wspomnianą metalurgią oraz muzyką, metalurgią czy też kowalstwem.

10. Nazwiska „Cygan” oraz „Czygan” widnieją w XV-wiecznch spisach ludności. A także wzmianki o Romach pojawiają się już w XI-wiecznym „Żywocie św. Jana”.

11. Pierwsza ustawa dotycząca Romów w Polsce powstała w 1557 roku, uchwalona na Sejmie Warszawskim.

12. W okresie międzywojnia w Polsce mieszkało około 30 tysięcy Romów. W czasie II wojny światowej wielu Romów straciło swoje życie podczas masowej eksterminacji dokonanej przez nazistów.

13. W 1971 roku w Londynie odbył się I Światowy Kongres Romów, zaś w 1993 roku Międzynarodowa Unia Romów została przyjęta jako członek- obserwator w struktury ONZ-u.

Jak widać Romowie to lud, który od zawsze był ludem koczowniczym a ich ponad tysiącletnia historia jest bardzo bogata. Warto więc odczarować stereotypy i spojrzeć na Romów z innej perspektywy.