Polska

10 najlepszych atrakcji w Pruszkowie

Pruszków
źródło: Adam Śledziak / Wikipedia

Pruszków to spore miasto nad rzeką Utratą, położone po zachodniej stronie Warszawy. Jest to jedno z najważniejszych ośrodków przemysłowych na Mazowszu, a także bardzo ważne centrum sportu i rekreacji. Powojenny Pruszków utracił dawną wartość i został uznany za warszawską „sypialnię”. Obecnie miasto zaczyna odzyskiwać dawne znaczenie. Doskonała lokalizacja i stosunkowo niskie ceny gruntów i nieruchomości zachęcają inwestorów do budowy tutaj swoich zakładów. Dlatego Pruszków często odwiedzają tłumy polskich i zagranicznych biznesmenów.

Pierwsze wzmianki o Pruszkowie pochodzą z XVI wieku. Jednak dopiero w XIX wieku, kiedy budowano tu kolej warszawsko-wiedeńską, miasto zaczęło się najszybciej rozwijać.
Prawa miejskie Proszków uzyskał w 1916 r., a w 1944 r. Niemcy ulokowali tutaj swoje obozy przejściowe. Druga wojna światowa zabiła miliony ludzi. Naziści zamordowali prawie całą populację żydowską w Pruszkowie (około 1500 Żydów) i około stu żołnierzy Armii Krajowej.

17 stycznia 1945 r. miasto zostało wyzwolone spod okupacji niemieckiej i zajęte przez Armię Czerwoną. Dwa miesiące później, 26 marca, NKWD aresztowało 16 agentów polskiego państwa podziemnego. Wywieziono ich do Moskwy, gdzie miała miejsce słynna sprawa polityczna.

Po II wojnie światowej Pruszków stał się jednym z największych mazowieckich ośrodków przemysłowych. Obecnie znajdziemy tutaj: fabrykę maszyn do kształtowania, fabrykę ołówków i fabrykę napraw taboru.

Pruszków nie jest typowym kurortem turystycznym. Częściej kojarzy się z przemysłem i licznymi zakładami produkcyjnymi, takimi jak Herbapol czy L’Oréal, niż z samą turystyką. Pruszków jest także ważnym ośrodkiem sportu i rekreacji. Znajdziemy tu halę sportową Znicz, stadion i olimpijski tor kolarski BGŻ Arena, na których odbyły się Mistrzostwa Europy 2008 i Mistrzostwa Świata 2009. Ponadto istnieją dwa kluby sportowe pierwszej ligi, Lokalny Klub Sportowy Znicz (piłka nożna) i Znicz Basket (koszykówka męska).

Pruszków nie może się pochwalić wieloma zabytkami, ale jest tu kilka wartych odwiedzenia miejsc. Jednym z nich jest Galeria Figur Stalowych. Galeria Figur Stalowych to pierwsze takie miejsce na świecie gdzie stalowe rzeźby tworzone są z elementów pochodzących z przeróbki i recyklingu złomu stalowego.

Dziś cała kolekcja galerii liczy ponad 500 figur, których możliwość podziwiania mamy w Polsce i w Europie. Każda figura jednak to kawał ciężkiej pracy gdyż wymaga od 1 do 8 miesięcy rzemiosła i kształtowania a najdłużej powstają rzeźby samochodów – 4 rzemieślników pracuje przy ich tworzeniu łącznie nawet 7 000 godzin roboczych.

Dla zwolenników przyrody i spędzania czasu na świeżym powietrzu idealnym miejscem będzie słynny Park Potulickich. Jest to park miejski znajdujący się w śródmiejskiej części Pruszkowa. Jego obszar wynosi 23, 25 ha, a zbiorniki wodne mają powierzchnię 8, 5 ha. Park jest uznany za zabytek i jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 623403. Założenie parku zlecił hrabia Antoni Potulicki w II połowie XIX wieku. Mial on być otoczeniem klasycystycznego pałacyku Potulickich, projektantem którego był zaś niemiecki architekt Karol Sparman. W rejonie parku rosną między innymi olsze, wiązy, a także jesiony, brzozy i lipy, zaś przy starym korycie rzecznym znaleźć można cały zespół podmokłych zbiorowisk szuwarowo-turzycowych. Na stawie największym rozmiarowo znajduje się wyspa z ustawioną figurą Najświętszej Marii Panny, która po zmroku zostaje oświetlona. W 2010 w środkowej części parku uruchomiono fontannę, która oprócz wiadomych walorów estetycznych pełni także funkcję natleniającą. Zbiorniki są połączone wzajemnie ze sobą oraz z rzeką Utratą. Nad nimi wybudowano ozdobne piękne mostki. Miejsce to jest naturalnym siedliskiem i miejscem lęgowym dla licznej fauny, a szczególnie ptaków.

Miejscem dobrym na zetknięcie się z historią ludności żyjącej w dawnych, jakże ciężkich wojennych latach jest Muzeum Dulag 121. Jest ono muzeum narracyjnym co oznacza że centralną częścią ekspozycji są relacje byłych więźniów i osób pomagających w obozie. Ukazane są ich osobiste losy, doświadczenia i emocje i przeżycia które wpłynęły na ich życie w określony sposób. Wszystko to wzbogacone jest reprodukcjami historycznymi, fotografiami listów, dokumentów czy autentyczne pamiątki oraz przedmioty, związane z codziennym życiem tych zwykłych ludzi przetrzymywanych w nieludzkich warunkach obozu. Wszystko to oplecione jest historycznym komentarzem mówiącym o dziejach obozu Durchgangslager 121 w wielu kontekstach: społecznym, politycznym. Stałym elementem wystawy jest stworzona w 2012 roku na podstawie archiwalnych fotografii, dokumentacji i relacji makieta obozu, ukazująca jego teren wraz z zabudowaniami oraz okalającym je układem torowisk.

Ciekawym obiektem wśród muzeów jest zdecydowanie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie. Muzeum ma na celu pokazać i zapoznać ludzi z posiadaną wiedzą archeologiczną oraz historyczną o rzemiośle i pracy ludności w przeszłości. Oprócz tego pokazuje dawne tradycje i sprawia że obrazy te zostają w pamięci.

Kolejnym przystankiem na mapie Pruszkowa jest Park Kultury i Wypoczynku Mazowsze. Jest to park miejski zlokalizowany w północno wschodniej części miasta w dzielnicy Żbików.

Wśród parków pruszkowskich warto też zwrócić szczególną uwagę na Park im. Tadeusza Kościuszki. Powstał on w XIX wieku a 4 stycznia 2006 roku na listę zabytków wpisano północną cześć tego parku oraz pałacyk, który znajduje się w parku.

Wspomniany już pałac „Sokoła” to zabytkowy budynek w którym obecnie mieści się Dom Kultury dla młodzieży. Kiedyś w pałacu mieściła się prywatna lecznica dla ludzi chorych nerwowo. W kolejnych latach stał się domem dla księży – emerytów, a w czasach międzywojennych prosperowało tam kino. Po roku 1945 pałacyk stał się siedzibą Domu Kultury Dzieci i Młodzieży. Umieszczono tam filię Biblioteki Miejskiej i Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia.

Na wieży pałacowej w 1974 roku zamontowano zegar, wydzwaniający kuranty na cztery strony świata. Wykonali go i zamontowali pracownicy pruszkowskich fabryk w czynie społecznym pod kierunkiem inż. Marka Górskiego, pracującego wówczas w CBKO.

Dla osób szukających sensacyjnych pogłosek poleca się wizytę w budynku opuszczonego hotelu. Pochodzi on z XIX wieku, kiedyś mieścił się w nim szpital dla pracowników kolejowych, następnie szkoła i schronisko turystyczne. Wielu przyciągają tutaj pogłoski o rzekomych czarnych mszach odprawianych w poddaszu, jako dowód wskazuje się pentagram wyrysowany na jednej z podłóg czy inne napisy.

Miejscem świetnej rozrywki dla osób w różnym wieku, czy to młodzieży czy starszych jest Flyspot. Flyspot to tunele aerodynamiczne, świetne symulatory swobodnego spadania, miejsca w których czujemy że grawitacja wcale nie istnieje. Mieszczą się tam pionowe tunele o średnicy 4, 5 metra o zamkniętym obiegu powietrza w którym wentylatory o dość dużej mocy wytwarzają jednorodny strumień powietrza o prędkości nawet do 330 km/h. Tunel aerodynamiczny to urządzenie które pomoże spełnić marzenia o lataniu.

Prawdziwi fani polskiego futbolu wiedzą że Pruszków to miasto szczególne dla Roberta Lewandowskiego. To tutaj stawiał pierwsze profesjonalne kroki. Na boisku Znicza Pruszków rozpoczynała się jego wielka międzynarodowa kariera. Dzisiaj klub ten to duża akademia sportowa, z wyposażoną halą, siłownią, boiskami treningowymi i ze stadionem głównym, który pomieści na trybunach aż 2000 osób. Ponadto w Pruszkowie można w sezonie kolarskim wybrać się na jeden z największych torów kolarskich jakie znajdziemy w Europie.