Ciekawostki

10 ciekawostek, informacji i faktów o prehistorii

Stonehenge

Prehistoria to taki okres w dziejach człowieka, który jest najdłuższy. Jest to okres od momentu pojawienia się człowieka na Ziemi aż do momentu wynalezienia przez człowieka pisma.

Badanie tego okresu odbywa się za pomocą metod archeologicznych. Oto ciekawostki, zaskakujące informacje i fakty o prehistorii.

1. Pojawienie się człowieka

Początki człowieka datowane są na około 2,5 mln lat temu. Wtedy pojawił się pierwszy przedstawiciel Homo, który był przodkiem współczesnego człowieka. Pojawił się on na terenie Afryki.

2. Warunki klimatyczne

Rozwój ewolucji człowieka nie bez przyczyny przypadł na Afrykę. Jest to spowodowane panującymi wtedy warunkami klimatycznymi, a konkretniej epoką lodowcową, kiedy północna część globu pokryta była lodem.

3. Najstarsze istoty człowiekowate

Za najstarsze istoty człowiekowate, które z czasem oddzieliły się od małp, uznaje się hominidy, które pojawiły się około 7 mln lat temu.

4. Sahelantrop

Za pierwszy gatunek hominidów uważa się obecnie Sahelantropa. Przypuszcza się, że poruszały się już na dwóch nogach.

5. Australopitek

Przez długi czas za najstarszy gatunek hominidów uznawany był Australopitek (tłum. dosł. Południowa małpa). Były to pierwsze hominidy, które zaczęły wytwarzać narzędzia.

6. Homo habilis

Za przodka współczesnego człowieka uważa się gatunek homo habilis, który występował ok. 2,5- 1,5 mln lat temu. Były nieco bardziej zaawansowane ewolucyjnie i posługiwały się narzędziami.

7. Homo erectus

Pierwszymi hominidami, które opuściły Afrykę i przeniosły się m. in. do Europy, jest gatunek homo erectus. Ich puszki mózgowe były już znacznie większe, a proporcje ciała przypominały te typowe dla współczesnych ludzi.

8. Neandertalczycy

Zamieszkiwali Azję oraz Europę. Żyli w warunkach zlodowacenia. Ich cechą charakterystyczną jest m. in. grzebanie zmarłych, rozniecanie ognia czy polowanie na duże zwierzęta, a także zdolność artykułowanej mowy.

9. Typologia neandertalczyków

Współcześnie istnieje wiele teorii na temat neandertalczyków. Jedni uważają ich za osobny gatunek, część natomiast przypisuje neandertalczyków jako podgatunek homo sapiens. Zniknęli ok. 30 lat temu.

10. Homo sapiens

Homo sapiens to bezpośredni przodkowie współczesnych ludzi. Pojawili się ok. 200 tys. lat temu. Mieli duże, rozwinięte mózgi, wytwarzali skomplikowane narzędzia, mieli swoje rytuały, itp.