CiekawostkiPolska

Niezwykłe ciekawostki o Poznaniu

zabytki miasta

Poznań, czyli stolica Wielkopolski, jedno z największych miast Polski. Miasto targowe położone nad rzeką Wartą. Bardzo duży ośrodek akademicki, znajduje się tu wiele wyższych uczelni.

Bogata historia związana z dziejami Polski, począwszy od pierwszych Piastów do współczesności. Przez wiele lat znajdował się w rękach niemieckich, co w dużej mierze przyczyniło się do wyglądu miasta i ciekawej specyficznej mentalności mieszkańców miasta.

Poznań historycznie

1. Słowiańskie początki

Pierwsze ślady przynależności do etnicznej grupy Słowian pochodzą z V wieku, a przynależność do Polan potwierdzają ślady osadnictwa na Ostrowie Tumskim.

2. Chrzest Polski

X wiek przynosi panowanie Piastów, a wiele faktów wskazuje, że to tu odbył się chrzest Mieszka I

3. Pierwsze biskupstwo

998 w tym roku powstaje pierwsze na ziemiach polskich biskupstwo, początek rozwoju miasta.

4. Lokacja miasta

Lokowanie miast zawsze stanowiło o ich pozycji i nadawało kierunki rozwoju. Pierwszej lokacji Poznania dokonano w 1231 roku i dotyczyła ona prawobrzeżnej części miasta, lewobrzeżna część została lokowana w 1253 roku. Od tego momentu następuje rozkwit miasta

5. II Rozbiór Polski

W 1793 w wyniku II Rozbioru Polski Poznań wraz z wielkopolską znalazł się w rękach pruskich. Nastąpiły ciężkie czasy dla ludności polskiej, germanizowanej na siłę przez pruskie władze. Pomimo działań germanizacyjnych miasto rozwijało się dobrze.

6. Przebłysk niepodległości 1806-1815

W okresie wojen napoleońskich Poznań na kilka lat odzyskał wolność od pruskich rządów. Klęska Napoleona i Kongres Wiedeński ponownie przydzieliły Poznań w ręce pruskie.

7. Powstanie Wielkopolskie

27 grudnia 1918 roku wybucha w Poznaniu powstanie, walki trwają do 16 lutego 1919 roku kończą się pełnym sukcesem, miasto i część Wielkopolski powraca po latach do Polski.

8. II Wojna Światowa

W czasie II wojny Poznań ponownie wcielono do Rzeszy i utworzono wraz z częścią Wielkopolski, Kraj Warty.
Wyzwolenie miasta w 1945 roku okupione zostało olbrzymim zniszczeniem, Hitler ogłasza Poznań miastem twierdzą, rozkazując zaciekle je bronić, walki zakończyły się 23 lutego 1945 roku klęską Niemiec.

Poznań miasto targowe

1. Wystawa Wschodnioniemiecka

W 1911 roku na terenie Poznania odbyła się pierwsza impreza wystawiennicza’

2. I Targ Poznański

1921 rok uznaje się za początek cyklicznych imprez targowych zapoczątkowany I Targiem Poznańskim

3. Targi Międzynarodowe

W 1925 roku rozpoczyna się międzynarodowa historia Targów Poznańskich, w których uczestniczą reprezentacje państw europejskich.

4. Lata 20 XX wieku

Intensywny rozwój imprez targowych przerwany wybuchem wojny. Miedzy innymi w 1929 odbyła się Powszechna Wystawa Krajowa, która przyciągnęła ponad 4 miliony odwiedzających.

5. 1946 rok

Właśnie wtedy pomimo zniszczeń odbyła się pierwsza powojenna impreza targowa, dała ona początek trwającemu do dziś rozwojowi Międzynarodowych Targów Poznańskich.

6. Imprezy Targowe

Tereny targowe wykorzystywane są nieustannie poprzez organizację różnych imprez tematycznych, wśród nich „Budma” – targi budowlane, „Polagra” targi rolno-ogrodnicze.

Poznań akademicki

1. Uniwersytet Poznański

Uczelnia powstała w 1919 roku pod nazwą Uniwersytet Polski w Poznaniu.
Nazwę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadano w 1955 roku.
Historia tej uczelni sięga XVI wieku.

2. Uniwersytet Ekonomiczny

Uczelnia powstała w 1926 roku jako Wyższa Szkoła Handlowa, przemianowana na Akademię Ekonomiczną w 1938 roku, od 2008 roku oficjalna nazwa to Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

3. Uniwersytet Rolniczy w Poznaniu

Dawna Akademia Rolnicza, swoje początki datuje na 1870 rok.
Od 2008 roku obowiązująca nazwą jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

4. Politechnika Poznańska

Początki sięgają 1919 roku kiedy powstała jedno wydziałowa Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn, proces rozbudowy uczelni o nowe wydziały trwa do dziś.

Poznańskie ciekawostki i atrakcje

1. Poznań to kolebka polskiej państwowości, tutaj znajdowała się pierwsza stolica Polski.

2. Poznań jest jedynym polskim miastem wymienionym w hymnie
„.. jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze…”

3. Najwyższy budynek Poznania mierzy ponad 100 metrów i jest nim Collegium Altum.

4. Pomnik „Pyry”

Inne miasta mają krasnoludki, różne stworki uliczne a Poznań jako jedyne miasto w Polsce a być może i na świecie posiada pomnik ziemniaka po poznańsku Pyry.

5. Sztuka w kontenerze

Bardzo nietypowe miejsce ekspozycji sztuki znajduje się w Poznaniu i mieści się w kontenerach.

6. Pan Peryskop

Postać stworzona przez anonimowego twórcę przybrana w końcówkę peryskopu, ma symbolizować obserwatora rzeczywistości poznańskiej. Pojawia się w formie mini muralu na ścianach poznańskich budynków opatrzona zawsze jakimś elementem do przemyślenia.

7. Rogale Marcińskie

Najsłynniejsze poznańskie ciastko, szczególnie celebrowane w okresie 11 listopada i połączenie daty uzyskania niepodległości i imieninami Marcina.

8. Pyry z gzikiem

Poznańska gwara bardzo typowa dla miasta i regionu to mieszanina języka polskiego i naleciałości niemieckich dających w konsekwencji ciekawy śpiewny język. Pyry to ziemniaki a gzik to ser twarogowy.