Polska

30 Zaskakujących Ciekawostek o Podkarpaciu

podkarpacie krajobraz i brzozy

Jednym z bardziej tajemniczych miejsc województwa Podkarpackiego jest grobowiec w kształcie piramidy. Znajdziemy go na przykościelnym cmentarzu w Międzybrodziu w gminie Sanok. Przedstawiamy interesujące informacje i ciekawostki o Podkarpaciu.

1. Województwo Podkarpackie powstało poprzez złączenie ziem województw rzeszowskiego i przemyskiego, oraz części tarnobrzeskiego, krośnieńskiego i tarnowskiego.

2. Tablice rejestracyjne z tego województwa zaczynają się od litery „R”.

3. Około 37% powierzchni województwa porastają lasy.

4. Choć II woja światowa spowodowała mocne zniszczenie Rzeszowa, to jednak miasto jest wciąż atrakcyjne dla turystów. Znajdziemy tutaj zamek z 1906 roku, podziemną trasę turystyczną która biegnie pod rzeszowskim rynkiem.

5. W roku 2015 na zaporze Solińskiej powstał pierwszy w Polsce ekologiczny mural.

6. W tym regionie znaleźć można sporą ilość dzikich zwierząt tj. około 180 niedźwiedzi, 500 wilków, setki żubrów i łosi, a ponadto sarny, jelenie, bobry, rysie czy żbiki.

7. Najliczniejsza kolekcja lamp naftowych znajduje się w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Jest ich tam aż 900.

8. Pod względem liczby mieszkańców znajduje się na dziewiątym miejscu w Polsce. Mieszka tutaj około 2,13 mln ludzi.

9. Miastem wojewódzkim jest Rzeszów.

10. Jest najdalej wysuniętym na południe województwem w Polsce.

11. W Bieszczadach spotkać można 8 z 10 żyjących w Polsce gatunków sów.

12. Zamek w Łańcucie to jedna z najciekawszych rezydencji arystokratycznych w Polsce.

13. Województwo podkarpackie graniczy od wschodu na odcinku 236 kilometrów z Ukrainą i na południu, na odcinku 134 kilometrów ze Słowacją.

14. Na wzgórzu w lesie Buczyna między Nowinami Horynieckimi a Niwkami znajduje się dość dziwne miejsce kultu. Świątynia Słońca

15. Województwo podkarpackie graniczy z Ukrainą i Słowacją, oraz województwem świętokrzyskim, małopolskim i lubelskim.

16. Znajdziemy tutaj pozostałość po niemieckiej okupacji. Jest to tunel schronowy w Stępinie-Cieszynie – nazywany schronem nr 1, który ma 393 metry długości, a jego ściany o mają ponad 2 metry grubości.

17. Najwyżej położony jest szczyt Tarnica w Bieszczadach (1346 m n.p.m.), a najniżej położonym miejscem jest wieś Chwałowice (138 m n.p.m.).

18. Województwo ma powierzchnię 17845,76 km².

19. W 6 miejscach można przekroczyć granicę z Ukrainą (przejścia: Korczowa – Krakowiec, Przemyśl – Mościska, Werchrata – Rawa Ruska, Krościenko – Chyrów, Medyka – Szeginie, Krościenko – Smolnica).

20. W Przemyślu znajdziemy zabytkowe kamienice oraz pochyły rynek. Największą atrakcją jest Zamek Kazimierzowski.

21. Krosno to miasto, które powstało jeszcze w czasach panowania Kazimierza Wielkiego.

22. Kościół Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim jest jedną z najstarszych drewnianych świątyń w Polsce.

23. Największymi rzekami są: San (443 kilometrów długości) i Wisłok (220 kilometrów długości).

24. Najwyższa zapora wodna w Polsce o długości 82 metrów znajduje się na Jeziorze Solińskim.

25. Prawie wszystkie rzeki z tego województwa spływają do Bałtyku. Tylko Mszanka oraz Strwiąż są dopływami Dniestru, a ich wody trafiają do Morza Czarnego.

26. Na Podkarpaciu jest 51 miast. Największe miasta to Rzeszów, Krosno, Przemyśl oraz Tarnobrzeg.

27. Do atrakcji Sanoka należy średniowieczny układ urbanistyczny, zamek królewski oraz skansen Muzeum Budownictwa Ludowego.

28. Największym jeziorem w województwie jest Zalew Soliński który ma 22 km² powierzchni.

29. Wiodąca dziedzina przemysłu Podkarpacia to lotnictwo. Województwo posiada swoją Doliną Lotniczą.

30. Przez Podkarpacie biegnie kilka wielkich szlaków: Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Zbójników Karpackich czy Główny Szlak Beskidzki.