Ciekawostki

5 ciekawostek o ONZ

ciekawostki o onz

Na świecie istnieje wiele organizacji, które działają na rzecz dobra ludzi i świata. Przykładem jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, o której uczą w szkołach, jednak nie każdy do końca wie, czym jest.

Oto ciekawostki o ONZ, które mogą zaskoczyć niejednego z nas..

1. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest następczynią Ligą Narodów. Powstała 24 października 1945 roku w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych, którą podpisano 26 czerwca 1945 roku w San Francisco. Siedziba ONZ mieści się w Nowym Jorku.

2. W Organizacji Narodów Zjednoczonych jest obecnie 196 państw członkowskich. Wszystkie te poszczególne państwa są uznawane przez Organizację Narodów Zjednoczonych za członków organizacji międzynarodowej. Są tylko cztery kraje, które nie są członkami ONZ. Są to Kosowo, Palestyna, Tajwan i Watykan. Kraje te otrzymały zaproszenia do wstąpienia do ONZ, ale jeszcze ich nie zaakceptowały.

3. W 1946 r. ONZ ustanowiła sześć oficjalnych języków swoich posiedzeń i rozprowadzała dokumentację. Języki to arabski, chiński, angielski, francuski, rosyjski i hiszpański. Podczas spotkań delegaci i przedstawiciele muszą posługiwać się jednym z tych języków lub zapewnić tłumaczenie pisemne na jeden z nich. Każdy język jest rozpoznawany w określonym dniu w roku, aby uczcić różnorodność kulturową i wielojęzyczność.

4. Głównym organem systemu sądownictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Składa się z 15 sędziów, z których każdy odbywa dziewięcioletnią kadencję i jest wybierany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i Radę Bezpieczeństwa. Sąd ten udziela porad prawnych i rozstrzyga spory między państwami członkowskimi. Reguluje również globalne dobra wspólne, takie jak ochrona środowiska, wody międzynarodowe, przestrzeń kosmiczna i światowy handel, a także zapewnia ściganie naruszeń praw człowieka.

5. Istnieje 36 agencji i programów znanych jako „Rodzina ONZ”. Programy są finansowane z dobrowolnych składek i są uznawane za niezależne organizacje międzynarodowe. Agencje i programy specjalizują się w różnych kwestiach. Na przykład UNICEF jest Międzynarodowym Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci i koncentruje się na zapewnieniu właściwego traktowania dzieci na całym świecie i ochronie praw dzieci.