Polska

10 Najlepszych Atrakcji w Ojcowie

park narodowy

Ojców to wieś w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, położona nad rzeką Prądnik. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1370r.. Do połowy ubiegłego wieku pełniła funkcję uzdrowiskową. Obecnie jest centrum Ojcowskiego Parku Narodowego. Prezentujemy najciekawsze atrakcje w Ojcowie i okolicach.

1. Ekspozycja Przyrodnicza Ojcowskiego Parku Narodowego

Powstała w 1965r. jako Muzeum Przyrodnicze. Pierwszą siedzibą była willa „Jadwiga”, w której obecnie mieści się siedziba dyrekcji parku. W 1972r. przeniesiono ją do budynku dawnego „Hotelu pod Łokietkiem”.W ramach ekspozycji można zapoznać się z przeszłością geologiczną okolic Ojcowa. Wśród eksponatów znajdują się skały znalezione na terenie Parku. W niektórych z nich odcisnęły się zwierzęta okresu jurajskiego. Zobaczyć można również zrekonstruowane wnętrze jaskini. W jednej z sal znajduje się makieta Ojcowskiego Parku Narodowego i okolicy. W gablotach umieszczono szczątki mamuta i niedźwiedzia jaskiniowego oraz zabytki archeologiczne pochodzące z paleolitu i neolitu (pierwsi ludzie pojawili się tu już 120 tys. lat temu) oraz z wykopalisk w ruinach zamku w Ojcowie. Najważniejszą ekspozycją jest diorama, która pozwala zapoznać się z charakterystycznymi dla parku środowiskami przyrodniczymi wraz z występującymi tam przedstawicielami fauny i flory. Część zgromadzonych eksponatów to pamiątki po prof. Władysławie Szaferze, jednym z inicjatorów utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego.

2. Ruiny zamku w Ojcowie

Znajdują się na Szlaku Orlich Gniazd – średniowiecznych zamków, które strzegły niegdyś granic państwa. Zamek powstał w połowie XIV w. na polecenie króla Kazimierza Wielkiego. W budynku przy bramie zorganizowano wystawę „Dzieje zamku ojcowskiego”. Umieszczono tam również makietę budowli. Do najlepiej zachowanych elementów należą wieża i brama. Ze wzgórza zamkowego można podziwiać krajobraz Doliny Prądnika.

3. Kaplica „Na wodzie” pw. św. Józefa Robotnika

Powstała w 1901r. w miejscu dawnych łazienek zdrojowych. Pod kaplicą płynie potok. Wybór miejsca pod budowę miał być spowodowany ukazem cara Mikołaja II o zakazie stawiania świątyń na ziemi ojcowskiej, w związku z czym wybudowano ją „nad wodą”. Kaplica powstała z drewna, w stylu określanym jako szwajcarsko-ojcowski, z wieżyczką na szczycie. Wewnątrz znajdują się trzy ołtarze ze szczytami stylizowanymi na chłopskie chaty. Ciekawostką są dwa orły umieszczone po bokach głównego ołtarza, pod którymi wiją się ku górze trzy węże. Symbolizują one Polskę i trzech zaborców.

4. Jaskinia Krowia

Niewielkie schronisko w skale zlokalizowane w pobliżu drogi biegnącej Doliną Prądnika. Ma kilkanaście metrów długości. Zwana jest również Owczarnią gdyż dawniej chroniły się tu wypasane w pobliżu zwierzęta gospodarskie. Jaskinię wykorzystano przy kręceniu filmu „Ogniem i mieczem” w scenach z Horpyną w Czarcim Jarze.

5. Jaskinia Ciemna

Jedno z najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Stanowi część dawnego systemu podziemnych korytarzy i komór. Do zwiedzania udostępnione jest ok. 150 m, natomiast dalszy teren odgrodzony jest żelazną kratą. Jaskinia była niegdyś oświetlona, obecnie jednak przemierza się ją przy świetle latarki lub świecy. Podczas prowadzonych tam prac wykopaliskowych znaleziono m. in. noże i zgrzebła z epoki paleolitu. Legenda głosi, że gdy podczas najazdu Tatarów w jaskini ukryła się miejscowa ludność, Bóg zasłonił swą ręką wejście. Znakiem tego jest znajdująca się niedaleko skała przypominająca dłoń z pięcioma palcami, zwana Rękawicą. Jaskinię Ciemną odwiedzali m. in.: Stanisław Staszic, Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Fryderyk Chopin.

6. Igła Deotymy

Ostaniec skalny powstały w wyniku procesów krasowych. Nazwa pochodzi od pseudonimu literackiego Jadwigi Łuszczewskiej. Ta polska poetka i powieściopisarka odwiedziła Ojców w 1853r. i ponoć mieszkała w położonej opodal willi „Pod Koroną”. W pobliżu Igły Deotymy rosną nasadzone przez człowieka brzozy ojcowskie, gatunek występujący niezwykle rzadko. Sama Igła porośnięta jest winobluszczem i wraz z nastaniem jesieni przybiera z tego względu piękną czerwoną barwę.

7. Brama Krakowska

Brama skalna, która swoją nazwę wzięła od przebiegającego tędy niegdyś szlaku handlowego z Krakowa na Śląsk. Zbudowana jest z wapieni a jej powstanie związane jest z procesami erozyjnymi. W lewej kolumnie bramy umieszczono obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. Dawniej wypływało tu źródełko, ale zostało ono przesunięte przez wytwórnię wód mineralnych, która czerpała stąd wodę. Nazywane jest ono Źródłem Miłości. Według legendy kolumny bramy nieustannie się do siebie przybliżają, a w roku, w którym się złączą, nastąpi koniec świata.

8. Grota Łokietka

Największa z jaskiń w Ojcowskim Parku Narodowym, o długości 320 m. Składa się z czterech sal połączonych korytarzami, z których największe noszą nazwy Rycerska i Sypialnia. Powstała wskutek wyżłobienia przez wodę. Szata naciekowa nie jest imponująca, ale w jednej z sal znajduje się duży słup naciekowy o nazwie „Orzeł”. Według legendy w jaskini miał się ukrywać przed wojskami króla czeskiego Wacława II król Władysław Łokietek. By nie dopadła go pogoń, pająk zasłonił otwór wejściowy pajęczyną.

9. Punkt widokowy na skałce Jonaszówka

Rozciąga się z niego piękny widok na panoramę Ojcowa i Doliny Prądnika. Jonaszówka, nazywana też Grubym Jankiem, znajduje się u podnóża Chełmowej Góry, Wejście na szczyt ułatwiają poręcze. Swoje stanowisko ma tu ostnica Jana – gatunek roślinności stepowej zagrożony wymarciem.

10. Figura Matki Bożej Niepokalanej w skale

Figurkę ustawiono w wydrążonej w skale grocie w 1904r. dla uczczenia 50-lecia ogłoszenia przez papieża Piusa X dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Do groty można dostać się przez przerzucony nad Prądnikiem mostek. W pobliżu znajduje się również mogiła braci Zdulskich, którzy, jak głosi napis na tabliczce, zginęli od wybuchu pocisku artyleryjskiego, który uderzył w ich dom 20 listopada 1914r.